Clicks4.1K

Amoris Laetitia "zagrożeniem dla integralności wiary"

Prostowanie ścieżki dla grzechu: Międzynarodowa organizacja zrzeszająca organizacje pro -rodzinne "Voice of the Family" (Głos Rodziny) przeprowadiła analizę papieskiej adhortacji Amoris Laetia. Według tej analizy Papież Franciszek przygotowuje ścieżkę dla osób żyjących w związkach cudzołożnych do otrzymania Komunii Świętej bez potrzeby prawdziwej skruchy oraz poprawy życia.

Mylące przedstawienie: Według Voice of the Family Amoris Laetitia jest mylącym przedstawieniem katolickiej nauki o grzechu śmiertelnym oraz sumieniu. Zastępuje ona terminologię katolicką językiem nacechowanym ideologicznie i cytuje wcześniejsze dokumenty Kościoła w sposób wybiórczy i wprowadzający w błąd.

Niepokojące: Nieścisły cytat dotyczy Familiaris consortio, gdzie Papież Jan Paweł II mówi, że osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach mogą z poważnych powodów, dla dobra dzieci zostać razem. Ale Franciszek pomija stwierdzenie Jana Pawła II, że takie pary są zobowiązane do życia w abstynencji seksualnej, w tak zwanym białym małżeństwie.

Pominięci rodzice: Franciszek mówi obszernie w swojej adhoratji o potrzebie edukacji seksualnej. Ale robi to nie odnosząc się do rodziców. A przecież według Familiaris Consortio edukacja seksualna jest "podstawowym prawem i obowiązkiem rodziców", która "zawsze musi być prowadzona pod ich troskliwym kierownictwem".

"Rodzina"? W pkt 53 Franciszek twierdzi, że "musimy uznać różnorodność sytuacji rodzinnych, które mogą zaoferować pewną stabilność, ale na przykład związki osób tej samej płci nie mogą po prostu być utożsamiane z małżeństwem." Voice of the Family komentuje: "Sugestia, że "związki osób tej samej płci" stanowią część "różnorodności sytuacji rodzinnych" jest tym, czemu grupy prorodzinne się mocno przeciwstawiają i przeciw czemu walczą".

Ideologia gender: Papież Franciszek popiera ideologię gender, twierdząc, że płeć biologiczna i "płeć" społeczno-kulturowa mogą być rozróżniane. Voice of the Family twierdzi, że to błędne rozróżnienie zostało zaproponowane w 1950 roku i jest podstawą ideologii gender.

Ignorując Aborcję: Chociaż Franciszek mówi o wyzwaniach wobec rodzin, robi tylko niewielką ilość przelotnich odniesień do aborcji. Ten brak poważnej dyskusji na temat ataków na życie nienarodzone jest według Voice of the Family poważnym zaniechaniem.

Zagrożenie: Voice of the Family podsumowuje: "Jest oczywiste, że dokument ten nie daje wyraźnego i wiernego przedstawienia doktryny katolickiej". Dokument ten postrzegany jest "jako zagrożenie dla integralności wiary katolickiej oraz dla autentycznego dobra rodziny."
Libor Halik
Ksiądz zatem, który odmówi Eucharystii rozwodnikowi w nowym związku, albo homoseksualiście w związku partnerskim, młodym, którzy żyją na kocią łapę zostanie rozjechany przez media. I dużo trudniej będzie mu zasłonić się nauczaniem Kościoła. To bowiem zostało rozmyte i pozbawione jednoznaczności. Dziennikarze z pasją będą więc cytować – odpowiednio spreparowane – fragmenty nauczania papieskiego, …More
Ksiądz zatem, który odmówi Eucharystii rozwodnikowi w nowym związku, albo homoseksualiście w związku partnerskim, młodym, którzy żyją na kocią łapę zostanie rozjechany przez media. I dużo trudniej będzie mu zasłonić się nauczaniem Kościoła. To bowiem zostało rozmyte i pozbawione jednoznaczności. Dziennikarze z pasją będą więc cytować – odpowiednio spreparowane – fragmenty nauczania papieskiego, by wymusić od kapłanów odejście od Magisterium Kościoła w jego ciągłości. Eucharystia dla wszystkich i rozjeżdżanie wiernych kapłanów. Biskupi, którzy już dawno dopuścili osoby rozwiedzione w ponownych związkach do Eucharystii święcą obecnie triumfy. Kolejne episkopaty – w tym choćby flilipiński – podkreślają, że od teraz przyjmą one zasadę „Komunia dla każdego” i nie będą odmawiać Eucharystii nikomu. I nie ma co ukrywać, po wypowiedziach samego Ojca Świętego, że taka właśnie była papieska wola. Nieostre sformułowania miały właśnie służyć temu, by bez zmiany doktryny zmienić jej zastosowanie w praktyce. Franciszek wcale tego zresztą nie ukrywa. Otwarcie powiedział o tym w samolocie, a jego kazania z ostatnich dni są mocnym wskazaniem przeciwników, czyli osób wiernych prawu. | Fronda.pl Terlikowski www.fronda.pl/a/terlikowski-euc…
Rafał_Ovile
VRS Na pewno zapraszają Papieży tylko nie po to aby coś o sobie złego usłyszeć. Cytowanie katolickich Papieży w treści dokumentów ONZ rodziłoby dwuznaczności. Oczywiście należy docenić wielu zasłużonych katolików którzy pracują na rzecz ukierunkowania tychże struktur na dobro.
Rafał_Ovile
VRS "...tylko zbiór luźnych refleksji..." Odbyłem rozmowę kiedyś z rekolekcjonistą głoszącym tezy Kaspera i wręcz przeciwnie oczekiwał na AL. Prominentna osoba. Biorąc pod uwagę tytuł "TAK dla edukacji seksualnej" z AL to podróż na wyspę Lesbos jest kolejnym znakiem obranego kierunku tego pontyfikatu. Pytanie czy ONZ przestanie namawiać dzieci do onanizmu po lekturze AL czy może zaproponuje im …More
VRS "...tylko zbiór luźnych refleksji..." Odbyłem rozmowę kiedyś z rekolekcjonistą głoszącym tezy Kaspera i wręcz przeciwnie oczekiwał na AL. Prominentna osoba. Biorąc pod uwagę tytuł "TAK dla edukacji seksualnej" z AL to podróż na wyspę Lesbos jest kolejnym znakiem obranego kierunku tego pontyfikatu. Pytanie czy ONZ przestanie namawiać dzieci do onanizmu po lekturze AL czy może zaproponuje im stopniowalność w pogłębianiu seksualnych przyjemności?
One more comment from Rafał_Ovile
Rafał_Ovile
VRS "...dla większości w ogóle nie jest istotne" To obiektywny fakt odczytany z rzeczywistości, nie pochwała dla demokracji. (mamy przykład na forum)
tomasso da celano
Wydaje mi się , że po obecnym Papieżu nie należy już spodziewać się niczego pożytecznego. On , mam nadzieję, sam wie , że nie ma pojęcia o teologii katolickiej. Dlatego nie wprowadza, dzięki Bogu , jakiejś waznej teorii do swojego nauczania, i miejmy nadzieję, że nie wprowadzi. Ośmielam się uważać, że dopóki dziennikarze będą go chwalić, nie zajmie się zmienianiem wiary.
Rafał_Ovile
VRS Precyzując "...najbardziej istotne z tego tekstu jest jedno zdanie..." które dzisiaj dla większości w ogóle nie jest istotne. Chyba że PP Franciszek założy indeks i umieści na niej dzieła Kaspera wraz z własnym. Oczywiście dla przyszłego Papieża który kiedykolwiek będzie chciał potępić herezję zarówno ranga pastoralności Soboru i stwierdzenia w AL będą istotne.
Rafał_Ovile
VRS Sobór VII był nadał sobie "alibi" pastoralne a implikacji dogmatycznych jest mnóstwo co widać po zmianie eklezjologii. Rangę dokumentów rozumie katolik wierny KK ale heretyk lub "Kowalski" może potraktować tą Adhortację jako "dogmat." Mamy przykład po Kard. Kasperze który nie mógł się doczekać aby "zalegalizować" fałszywe miłosierdzie. Naiwny jest ten kto myśli że "teoretyczna" ranga tego …More
VRS Sobór VII był nadał sobie "alibi" pastoralne a implikacji dogmatycznych jest mnóstwo co widać po zmianie eklezjologii. Rangę dokumentów rozumie katolik wierny KK ale heretyk lub "Kowalski" może potraktować tą Adhortację jako "dogmat." Mamy przykład po Kard. Kasperze który nie mógł się doczekać aby "zalegalizować" fałszywe miłosierdzie. Naiwny jest ten kto myśli że "teoretyczna" ranga tego dokumentu nie zrodzi praktyki oderwanej od doktryny i dalszych implikacji doktrynalnych. Kard. Sarah jasno napisał o tej herezji.
godziniarz
a tutaj naucznie soboru trydenckiego

Encyklikę Piusa XII Sacra Virginitas (O Świętym Dziewictwie), 1954:
"Z tych przeto względów słusznym jest twierdzenie - jak Kościół przepięknie naucza - że święte dziewictwo wzniosłością przewyższa małżeństwo.
[...]
dziewictwo, jakeśmy napisali, góruje nad małżeństwem
[...]
Nie możemy wstrzymać się przed ogromem uszczęśliwiającej radości na samą myśl o zastęp…More
a tutaj naucznie soboru trydenckiego

Encyklikę Piusa XII Sacra Virginitas (O Świętym Dziewictwie), 1954:
"Z tych przeto względów słusznym jest twierdzenie - jak Kościół przepięknie naucza - że święte dziewictwo wzniosłością przewyższa małżeństwo.
[...]
dziewictwo, jakeśmy napisali, góruje nad małżeństwem
[...]
Nie możemy wstrzymać się przed ogromem uszczęśliwiającej radości na samą myśl o zastępach dziewic i apostołów, którzy od początku Kościoła po nasze czasy wstrzymują się od małżeństwa
[...]
Już Boski Zbawiciel obwieścił tę prawdę, powtórzoną przez Apostoła narodów; że dziewictwo i celibat niepomiernie wyżej stoją nad małżeństwo. Prawdę tę ustawicznie i jednomyślnie wyjaśniana przez Ojców i Doktorów Kościoła na św. Soborze Trydenckim uroczyście ogłoszono jako dogmat wiary. Również poprzednicy nasi, jak i my sami przy każdej okazji to wyjaśnialiśmy i usilnie wysławialiśmy. Skoro jednak w ostatnich czasach znaleźli się tacy, którzy tę naukę przekazaną przez Tradycję Kościoła zwalczają, narażając na niebezpieczeństwo i na szkodę wiernych, w poczuciu naszego obowiązku uważamy za słuszne w tej encyklice znowu ujawnić i napiętnować tego rodzaju błędy, które się nieraz przemyca pod barwnym pozorem prawdy."
Cytuje również Sobór Trydencki , kanon 10:
"Jeśli ktoś twierdzi, że stan małżeński należy wyżej cenić niż stan dziewictwa lub celibatu i że nie jest lepiej i szczęśliwiej pozostawać w dziewictwie lub celibacie niż być związanym węzłem małżeńskim - niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych."
godziniarz
proszę bardzo dowód na kolejny punkt
159. Dziewictwo jest formą miłości. Jako znak, przypomina nam o trosce o królestwo Boże i pilnej konieczności poświęcenia się bez zastrzeżeń na służbę ewangelizacji (por. 1 Kor 7, 32) oraz jest odzwierciedleniem pełni nieba, gdzie "nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić" (Mt 22, 30). Św. Paweł zalecał dziewictwo, bo spodziewał się szybkiego ponownego …More
proszę bardzo dowód na kolejny punkt
159. Dziewictwo jest formą miłości. Jako znak, przypomina nam o trosce o królestwo Boże i pilnej konieczności poświęcenia się bez zastrzeżeń na służbę ewangelizacji (por. 1 Kor 7, 32) oraz jest odzwierciedleniem pełni nieba, gdzie "nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić" (Mt 22, 30). Św. Paweł zalecał dziewictwo, bo spodziewał się szybkiego ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa i chciał, aby wszyscy skoncentrowali się wyłącznie na ewangelizacji: "czas jest krótki" (1 Kor 7, 29). Niemniej było jasne, że była to jego osobista opinia i jego pragnienie (por. 1 Kor 7, 6-8), a nie nakaz Chrystusa: "Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic" (1 Kor 7, 25). Jednocześnie uznawał on wartość różnych powołań: "każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, a drugi taki" (1 Kor 7, 7). W związku z tym św. Jan Paweł II powiedział, że teksty biblijne "nie dają podstaw do takiego rozumienia «niższości» małżeństwa, ani też do rozumienia «wyższości» dziewictwa czy celibatu"166 z powodu abstynencji seksualnej. Zamiast mówić o wyższości dziewictwa pod każdym względem, właściwsze wydaje się ukazanie, że różne stany życia wzajemnie się dopełniają, tak że ktoś może być doskonalszym pod pewnym względem, a inny może być doskonalszy z innego punktu widzenia. Aleksander z Hales, stwierdził na przykład, że w pewnym sensie małżeństwo można uznać za lepsze od innych sakramentów, ponieważ symbolizuje coś tak wielkiego, jak "zjednoczenie Chrystusa z Kościołem lub zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej"167.
One more comment from godziniarz
godziniarz
Dowody masz w adhortacji. najpierw przeczytaj a potem się wymądrzaj
Quas Primas
Ten kapłan ratuje honor teologa katolickiego.
Jedyny w Polsce...?
Zapraszam do przeczytania prawdy: "WATYKAN DZISIAJ"
sacerdoshyacinthus.com/…/o-dr-hab-benedy…
(Ks. J. Bałemba)
Quas Primas
"Wymagać od człowieka do szpiku kości przeżartego modernizmem poważnej diagnozy obecnego stanu Kościoła, to jak wymagać od krowy, aby latała."
(Ks. J. Bałemba)
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Papolatra i tak będzie dalej wstawiał swoje bzdurne wywody. On jest tak samo "chory" jak większość hierarchów w KK popierających i identyfikujących się z posoborowym modernizmem, protestantyzmem i judaizmem.
godziniarz
Myśl sobie co chcesz, nie będę przekonywał idioty bo jest to rzucanie pereł między świnie ?
godziniarz
Chłopie nie wciskaj mi czegoś co sobie ubzdurałeś. Przeczytałem pierwej niż Ty ją miałeś na internecie. i dlatego piszę Ci o błędach , które jeszcze nie sa podniesione w sieci a o których ja cie informuje.
1. Papież powołując sie na Jana Pawła II twierdzi iż stan dziewiczy nie jest wyższy od stanu małżeńskiego.
2. Kosciół katolicki z cała mocą przeciwstawia sie karze śmierci
3. Dużo dobra dla …More
Chłopie nie wciskaj mi czegoś co sobie ubzdurałeś. Przeczytałem pierwej niż Ty ją miałeś na internecie. i dlatego piszę Ci o błędach , które jeszcze nie sa podniesione w sieci a o których ja cie informuje.
1. Papież powołując sie na Jana Pawła II twierdzi iż stan dziewiczy nie jest wyższy od stanu małżeńskiego.
2. Kosciół katolicki z cała mocą przeciwstawia sie karze śmierci
3. Dużo dobra dla ekumenizmu stanowią małżeństwa mieszane
4. Pod pewnymi wyjątkami małżonek innej religii może przystapić do komuni 5. Ważna wprawdzie jest doktryna ale nie przeszkadza to w różnych interpretacjach 6. Rozwiedzeni w ponownych związkach nie są ekskomunikowani ale są żywy…

Wszystkie te tezy były wcześniej potepione przez nieomylne magisterium kościoła
8 more comments from godziniarz
godziniarz
odpowiesz mi w końcu na pytanie czy judasz został potepiony na wieki ?
godziniarz
przeciwnie przeczytałem całą adhortacje ale ty sam jej nie przeczytałeś
godziniarz
ponadto jest to herezja o czym piszę Papież bo aby byc żywym członkiem kościoła to trzeba żyć w łasce uświęcającej a jeśli ktoś żyje w grzechu to już nie jest żywym ale martwym członkiem kościoła. Osoba rozwiedziona może stać się żywym członkiem jeśli okażę skruchę i się nawróci . Powróci do swego małżonka lub bedzie żył w czystości moralnej do końca życia . Wtedy otrzyma nagrode za wytrwałość i …More
ponadto jest to herezja o czym piszę Papież bo aby byc żywym członkiem kościoła to trzeba żyć w łasce uświęcającej a jeśli ktoś żyje w grzechu to już nie jest żywym ale martwym członkiem kościoła. Osoba rozwiedziona może stać się żywym członkiem jeśli okażę skruchę i się nawróci . Powróci do swego małżonka lub bedzie żył w czystości moralnej do końca życia . Wtedy otrzyma nagrode za wytrwałość i za wierność w przeciwnym wypadku gdy umrze w stanie grzechu nie stety bedzie potepiony
godziniarz
Zadałem pytanie czy Judasz został potępiony czy nie ?
godziniarz
Co ty opowiadasz za głupoty ? A judasz był potępiony czy nie ?
godziniarz
299. Przyjmuję rozważania wielu Ojców synodalnych, którzy zechcieli stwierdzić, że "osoby ochrzczone, które się rozwiodły i zawarły ponowny związek cywilny, powinny być bardziej włączane we wspólnoty chrześcijańskie na różne możliwe sposoby, unikając wszelkich okazji do zgorszenia. Kluczem duszpasterskiego towarzyszenia im jest logika integracji, aby nie tylko wiedziały, że należą do Ciała …More
299. Przyjmuję rozważania wielu Ojców synodalnych, którzy zechcieli stwierdzić, że "osoby ochrzczone, które się rozwiodły i zawarły ponowny związek cywilny, powinny być bardziej włączane we wspólnoty chrześcijańskie na różne możliwe sposoby, unikając wszelkich okazji do zgorszenia. Kluczem duszpasterskiego towarzyszenia im jest logika integracji, aby nie tylko wiedziały, że należą do Ciała Chrystusa, którym jest Kościół, lecz aby mogły mieć tego radosne i owocne doświadczenie. Są ochrzczeni, są braćmi i siostrami, Duch Święty rozlewa w nich dary i charyzmaty dla dobra wszystkich. Ich udział może wyrażać się w różnych posługach kościelnych: trzeba zatem rozeznać, które z różnych form wykluczenia obecnie praktykowanych w dziedzinie liturgicznej, duszpasterskiej, edukacyjnej oraz instytucjonalnej można przezwyciężyć. Oni nie tylko nie muszą czuć się ekskomunikowani, ale mogą żyć i rozwijać się jako żywe członki Kościoła, odczuwając, że jest on matką, która ich zawsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich na drodze życia i Ewangelii. Ta integracja jest też potrzebna ze względu na troskę i chrześcijańskie wychowanie ich dzieci, które muszą być uznane za najważniejsze"334.
godziniarz
Przeczytaj całość adhortacji to będziesz miał dowody. Ale proszę jeśli tak bardzo chcesz

297. Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem "niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego" miłosierdzia. Nikt nie może być potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii! Nie mam na myśli tylko…More
Przeczytaj całość adhortacji to będziesz miał dowody. Ale proszę jeśli tak bardzo chcesz

297. Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem "niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego" miłosierdzia. Nikt nie może być potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii! Nie mam na myśli tylko rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, ale wszystkich niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują. Oczywiście, jeśli ktoś afiszuje się z obiektywnym grzechem tak, jakby był częścią ideału chrześcijańskiego, czy chciałby narzucić coś innego od tego, czego naucza Kościół, to nie może domagać się, by uczyć katechizmu czy przepowiadać, i w tym sensie istnieje coś, co go oddziela od wspólnoty (por. Mt 18, 17). Musi na nowo usłyszeć Ewangelię i wezwanie do nawrócenia. Nawet jednak dla takiej osoby może istnieć jakiś sposób uczestniczenia w życiu wspólnoty: w pracy socjalnej, w spotkaniach modlitewnych lub w tym, co może sugerować jego osobista inicjatywa wraz z rozeznaniem duszpasterza. W odniesieniu do różnych sytuacji zwanych "nieregularnymi", Ojcowie synodalni osiągnęli ogólny konsensus, który popieram: "By podejść duszpastersko do osób, które zawarły małżeństwo cywilne, rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, lub które jedynie mieszkają razem, obowiązkiem Kościoła jest ukazanie im Bożej pedagogii łaski w ich życiu i dopomożenie im w osiągnięciu pełni planu Boga"328, co jest zawsze możliwe z mocą Ducha Świętego.
godziniarz
W tym dokumencie są i poważniejesze błędy
1. Papież powołując sie na Jana Pawła II twierdzi iż stan dziewiczy nie jest wyższy od stanu małżeńskiego.
2. Kosciół katolicki z cała mocą przeciwstawia sie karze śmierci
3. Dużo dobra dla ekumenizmu stanowią małżeństwa mieszane
4. Pod pewnymi wyjątkami małżonek innej religii może przystapić do komuni
5. Ważna wprawdzie jest doktryna ale nie przeszka…More
W tym dokumencie są i poważniejesze błędy
1. Papież powołując sie na Jana Pawła II twierdzi iż stan dziewiczy nie jest wyższy od stanu małżeńskiego.
2. Kosciół katolicki z cała mocą przeciwstawia sie karze śmierci
3. Dużo dobra dla ekumenizmu stanowią małżeństwa mieszane
4. Pod pewnymi wyjątkami małżonek innej religii może przystapić do komuni
5. Ważna wprawdzie jest doktryna ale nie przeszkadza to w różnych interpretacjach
6. Rozwiedzeni w ponownych związkach nie są ekskomunikowani ale są żywymi członkami kościoła i Duch święty rozlewa w nich dary ku dobru całego kościoła

Wszystkie te twierdzenia zakrawają na jawną herezję i otwierają okna na ogromne nadużycia i deptanie Boskiego prawa. Nic dziwnego skoro nawet na uniwerstytecie Gregoriańskim uczy się kapłanów teologi protestanckiej zachwalając Hegla i Marxa.

Nauczanie kościoła powinno być takie jak przez ostatnie 1900 lat . Proste , przejrzyste i stanowcze tak aby lud jasno wiedział co jest dobre a co złe. Niestety nauczanie po soborze przestało takie być a każdy robi tak jak sam uważa za stosowne.
No ale tak miało być i dawno było zapowiedziane w proroctwach za chwile będzie wieli finał tj. całkowita śmierć kościoła zamordowanego rekami własnych kapłanów i własnego ludu.
Podnieśmy więc głowy do góry bo przybliżyło się nasze wybawienie i za chwile nastapi tryumf niepokalanego serca Maryi oraz pojawi się prawdziwy Papież , który cierpi męczeństwo na wygnaniu. On odnowi kościół i zniszczy wszelka nieprawość i położy pod stopy wszystkich swoich nieprzyjaciół.
Rafał_Ovile shares this
4.1K
Dokument Amoris Laetitia postrzegany jest "jako zagrożenie dla integralności wiary katolickiej oraz dla autentycznego dobra rodziny."