Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks235
TV Fatima

Eerste zaterdag van de maand - start vandaag

Eerste zaterdag van de maand - start vandaag

Op de eerste zaterdag van elke maand

(O.L.Vrouw 10 december 1925 aan Zr. Lucia, toen de enige van de drie zieners nog in leven)

Bezie mijn Hart met de doornen omringd die de ondankbare mensen er in duwen door hun godlasteringen en hun ondankbaarheid. U, ten minste, troost mij en zeg hen dat ik beloof ze in hun stervensuur ter hulp te komen met de nodige genaden voor de zaligheid van al degenen die de eerste zaterdag op vijf elkaar volgende maanden:

1. Hun zonden biechten en de heilige communie ontvangen
2. De Rozenkrans bidden (5 tientjes)
3. Mij gezelschap houden gedurende een kwartier en de Mysteries van de Rozenkrans overwegen.
4. Dat alles, met het inzicht de smaden die mijn Onbevlekt Hart beledigen, te herstellen

N.B.: De biecht mag geschieden in de acht dagen voor of na de eerste zaterdag. Het Rozenhoedje mag gezegd worden op alle uren van de dag. Men kan meerdere of een enkel mysterie overwegen gedurende een extra kwartier van gebed, niet te verwarren met de tijd gewoonlijk genomen om de rozenkrans hardop te bidden.

Er wordt wel eens gevraagd waarom Onze-Lieve-Vrouw gevraagd heeft voor communies van eerherstel op vijf eerste zaterdagen, in plaats van een ander getal. Onze Lieve Heer beantwoorde die vraag toen Hij verscheen aan Zr Lucia op 29 mei 1930. Hij legde uit dat het omwille van de vijf soorten delicten en godslasteringen tegen het Onbevlekt Hart van Maria was: godslasteringen tegen haar Onbevlekte Ontvangenis, tegen haar eeuwige maagdelijkheid, tegen de goddelijke en spirituele moederschap van Maria, godslasteringen met betrekking tot de afwijzing en onteren van haar beelden, en de verwaarlozing van het zaaien in de harten van kinderen de kennis en liefde van de Onbevlekte Moeder.

www.jongerlo.org/…/geloofsvorming_…
................................................................................................................

Web:
www.sekretariatfatimski.pl

Krucjata/ Crusade:
jednaintencja.pl/en/home-2

Facebook:
www.facebook.com/WielkaNowennaFatimska

TV youtube:
www.youtube.com/channel/UCLAjHF1P999_av…

TV Gloria:
@TV Fatima

e-mail: fatima@smbf.pl