Clicks1.2K
Anton Čulen
3

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2021: Kritériom pre zaočkovanie osoby v trinástej fáze*) je, že osoba a) spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze, jedenástej fáze alebo dvanástej fáze alebo

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2021: Kritériom pre zaočkovanie osoby v trinástej fáze*) je, že osoba a) spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze, jedenástej fáze alebo dvanástej fáze alebo

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
I. Kritériom pre zaočkovanie osoby v deviatej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 40 rokov.
J.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v desiatej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 35 rokov.

K.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v jedenástej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze alebo desiatej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 30 rokov.
L.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v dvanástej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze alebo jedenástej fáze alebo
b)
je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 12 rokov.
M.
Kritériom pre zaočkovanie osoby v trinástej fáze*) je, že osoba
a)
spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze, jedenástej fáze alebo dvanástej fáze alebo
b)
osobe, ktorá nie je imunokompromitovanou osobou podľa časti A písm. b) tretieho bodu, má byť v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná tretia posilňovacia dávka očkovacej látky.
Vysvetlivka:
*) Fáza je začatá otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny osôb vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávacom systéme.

Krátené
Marek Krajčí v. r.

alianciazanedelu.sk/archiv/10379
Marieta Ria
... niečo neuveriteľné! Vyhláška hodná svojich tvorcov... Takto nám vládnu, pomocou takýchto paškvilov!
dalila
Kto sa má v tomto vyznať. Však tie fázy ani divá sviňa..
apredsasatoci
Oni sami sa v tom neorientuju.
Hold, klamár musí mať dobrú pamäť.