Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks278
jamek

BÓG OJCIEC: MOJA MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻY ZŁO I NIENAWIŚĆ

29.09.2014, 20:50 - Orędzie Ostrzeżenie

Moja najdroższa córko, gdy akceptujecie Moją Miłość, rodzi ona wspaniałe owoce. Ale kiedy człowiek ją odrzuca, prowadzi to do obumieranie ziemi. Bez Mojej Miłości nie ma życia, nie ma radości, nie ma pokoju. Odczuwanie Mojej Miłości wywołuje wielkie zdumienie, zachwyt i uczucie głębokiej wdzięczności w duszy osoby, której tego Daru udzielono.

Moje drogie dzieci, kiedy doświadczacie miłości od drugiego człowieka w jakiejkolwiek formie, to odczuwacie Moją Miłość. Ona może pochodzić jedynie ode Mnie, gdyż Ja Jestem Miłością. Miłość jest darem i trzeba ją przyjąć, kiedy poczujecie, że porusza ona wasze serca. Wy, którzy zaakceptujecie Moją Miłość, wiedzcie, że napełnię was obficiej Moim Darem, gdy podzielicie się nim z tymi, którym nie udzielono tej łaski.

Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść. Miłość usuwa nienawiść, gdyż zły duch, cierń w boku człowieka, nie jest zdolny do miłości.
Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, to musicie mocno walczyć, aby nie dopuścić, aby jakiegokolwiek rodzaju nienawiść splamiła wasze dusze. Jeśli Mnie kochacie, wybaczycie swoim wrogom, ponieważ ujrzycie ich takimi, jakimi Ja ich widzę. To wymaga z waszej strony wytrwałości i dyscypliny, która was powstrzyma od krzywdzenia innej osoby, słownie czy fizycznie.

Gdy pozwolicie, by Moja Miłość popłynęła w waszych żyłach, będziecie odczuwali pełnię pokoju i wolności. To dlatego, że nie będziecie czuli żadnej złośliwości, żadnej złości, żadnej urazy, ani żadnego pragnienia zemsty wobec innego Mojego dziecka. To jest Dar Mojej Miłości w jej najczystszej postaci. Przyjmijcie go ode Mnie poprzez odmawianie tej modlitwy.


Modlitwa Krucjaty (168) O dar Bożej Miłości

O Najdroższy Ojcze,
O Przedwieczny Ojcze,
Boże Najwyższy,
Uczyń mnie godnym Twojej Miłości.
Proszę, wybacz mi krzywdzenie innych i wszelki grzech,
który sprawił cierpienie któremuś z Twoich dzieci.
Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, jaką mogę odczuwać wobec innej osoby.
Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać Twoją Miłość wszędzie gdzie się udaję i pośród tych, których spotykam na co dzień.
Daj mi, Drogi Ojcze, Dary Wytrwałości i Ufności, abym mógł podtrzymywać Twoje Święte Słowo, a dzięki temu w ciemnym świecie utrzymywać żywym, płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.
Amen.


Dzieci, proszę czerpcie pociechę z wiedzy, że kocham was wszystkich, bez względu na to, kim jesteście, jakie grzechy popełniliście lub czy Mnie przeklinaliście czy nie. Moja Miłość do was jest bezwarunkowa.

Muszę jednak oddzielić tych, którzy starają się oślepić Moje dzieci na Prawdę o ich zbawieniu, od tych, którzy są Moi. Gdybym nie zainterweniował, wielu byłoby dla Mnie straconych, a nie jestem gotowy na to, by oddać te dusze tym, którzy pomimo wszelkich starań z Mojej strony, odrzucą Mnie w dniu ostatecznym.

Proszę, abyście całkowicie Mi zaufali i trzymali Moją Pieczęć Ochrony w jakiejkolwiek formie blisko siebie. Walka już się rozpoczęła i wymierzę sprawiedliwość karząc tych, którzy starają się zniszczyć Moje dzieci.

Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Jestem początkiem i końcem. Wszyscy, którzy przyjdą do Mnie, znajdą Życie Wieczne. Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą. Ujawnię Nowy Raj w Moim Własnym Czasie i pragnę, abyście okazali cierpliwość. Przeżywajcie swoje życie w harmonii z innymi. Opiekujcie się swoimi rodzinami, jak dotąd. Przychodźcie do Mnie w waszych kościołach, tak jak wcześniej. Ale zawsze pamiętajcie, że Prawda, Prawdziwe Słowo Boże nigdy nie może się zmienić, gdyż Ja Jestem Prawdą. Ja nigdy się nie zmienię, bo tak nigdy stać się nie może.

Kocham was. Błogosławię was. Chronię was.


Wasz Kochający Ojciec
Bóg Najwyższy


www.paruzja.info/…/1660-29-09-2014…