Clicks652

Mnohí si Neuvedomujú

Mnohí si Neuvedomujú - 1. júna 2021 - Ježišove slová k nám všetkým

Mnohí sú Neuvedomujú čas, v ktorom ste. Preto mnohí stále rýchlo zaspávajú, sú oklamaní a v temnote. Nebudú Pripravení a Nebudú Hodní Zdediť Moje Večné Kráľovstvo, ktoré Nie je z tohto sveta. Ak sa nePrebudia a neučinia Pokánie a neOdvrátia od všetkých svojich skazených ciest, ponesú si následky.

Mnohí si Neuvedomujete, že musíte byť vždy Prichystaní, Potešiteľní Mne, pretože nikdy neviete, kedy to môže byť váš čas. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane a preto musíte byť vždy Prichystaní, Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Nikto nechce byť Sklamaný v Ten Deň a Koniec to oznámi. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Preto Varujem a Volám hriešnikov k Pokániu. Aj Čas Milosti príde ku Koncu a pre mnohých to môže byť dnešok. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby tak mali Nádej na Večný Život na Konci. Buďte Rozumní a Nie pochabí.

Mnohí si Neuvedomujú, že Nie každý kto Mi Vraví "Pane, Pane" Ma Uvidí, Ani Nezdedí Moje Večné Kráľovstvo. Poviem mnohým v Ten Deň: Choď Preč, Ja som ťa Nikdy Nepoznal, ty ktorý-ktorá činíš neprávosť. Nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Nebuďte oklamaní Ani sa nedávajte kýmkoľvek klamať so satanovými lžami a s prázdnymi sľubmi. Buďte Svätí, lebo Ja Som Svätý a bez Svätosti Ma Nikto Neuvidí, Jedine čistí v srdci. Strážte si vaše srdce viac ako čokoľvek iné, lebo dni sú zlé. satan vie, že jeho čas sa rýchlo kráti. reve ako lev, hľadajúc, koho môže zožrať. Nepadajte mu za korisť. Buďte vždy Prebudení a na Stráži, Všímaví a Modliaci sa.

Mnohí si tiež Neuvedomujú, že "Vytrhnutie" bude Len pre Hodných v Ten Deň. Tí sú jediní, ktorí Uniknú hodine skúšky, ktorá Príde na celý svet. Nebuďte oklamaní a Nedajte sa kýmkoľvek klamať. Pýtajte sa Ma, Toho, Ktorý Pozná a Ktorý Rozhoduje. Nie každý, kto Mi Vraví "Pane, Pane", bude Hodný Toho Dňa. Mnohí si Neuvedomujú, že Nie sú Hodní. Buďte Hodní, inak budete Sklamaní a budete v Ten Deň musieť za to viniť len samých seba. Príde to v Určenom Čase. Preto buďte vždy Prichystaní, Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva.

Uvedomte si, že Ja si Nikoho Nefavorizujem ani Nediskriminujem. Voľba je vaša vlastná, máte slobodnú vôľu. Dobre si to zvážte, keď Varujem z Lásky a pretože Sa Starám. Uvedomte si, že Teraz je Čas byť seriózni ohľadom vašej Konečnej Destinácie, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=f0dRVMNIY1g