MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Każdy posiłek i wszystkie napoje należy święcić wodą święconą , zanurzać w napojach Cudowny Medalik i modlić się przed posiłkiem i po posiłku. Robić z wiarą znak Krzyża Świętego nad każdym pożywieniem. Wtedy będziemy pewni, że to co jemy, nawet jeśli było zatrute, nie będzie nam szkodzić.

Ostatni nakaz
15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto …
More
Każdy posiłek i wszystkie napoje należy święcić wodą święconą , zanurzać w napojach Cudowny Medalik i modlić się przed posiłkiem i po posiłku. Robić z wiarą znak Krzyża Świętego nad każdym pożywieniem. Wtedy będziemy pewni, że to co jemy, nawet jeśli było zatrute, nie będzie nam szkodzić.

Ostatni nakaz
15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Jan Zbigniew wojan
A jak ma być skoro nas trują glifosatem w pożywieniu i chemią rozpylaną z samolotów - Dziś rano było błękitne niebo, a przed południem kilka samolotów przeleciało, rozpyliło i niebo siwe ! Trują nas nie tylko szczepionkami, we wodzie chlor i fluor, lekarstwa i słodycze dla dzieci pakowane w aluminium itd., itp. !!!