05:19
tommy 1
302
Macierewicz: Bez pomocy militarnej przed Ukrainą ciężkie chwile