milujciesie.pl

Chrzest rabina – Miłujcie się!

Ultraortodoksyjny rabin Jean-Marie Élie Setbon przyjął chrzest w Kościele katolickim 14 września 2008 r. Po wielu latach duchowych zmagań i poszukiwa…
wacula25wp.pl
PIĘKNA PRAWDA