Clicks70
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele stworzenia?

63. Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele stworzenia?

Człowiek jest szczytem stworzenia, ponieważ, został stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf