Clicks60
jamacor
Một bộ phim nói về cuộc đời Chúa Jesu từ khi sinh ra - lớn lên & cứu nhân. Thuyết minh tiếng Việt, hình ảnh rõ ràng. Các bạn có thể xem thêm thông tin về Chúa Jesu tại đây : vi.wikipedia.org/wiki/…More
Một bộ phim nói về cuộc đời Chúa Jesu từ khi sinh ra - lớn lên & cứu nhân. Thuyết minh tiếng Việt, hình ảnh rõ ràng. Các bạn có thể xem thêm thông tin về Chúa Jesu tại đây : vi.wikipedia.org/wiki/Gié-su