Clicks70

Buďte Rozumní

Buďte Rozumní - 12. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Musíte byť Rozumní, pretože dni sú zlé. satan, váš protivník, vie že jeho čas sa rýchlo kráti a reve ako lev, hľadajúci koho by mohol zožrať. Nepadajte mu za korisť. Buďte Rozumní a Nie pochabí.

Mnohí sú Zlákaní Preč Odo Mňa dravými vlkmi v ovčích šatách so satanovými lžami, úkladmi a prázdnymi sľubmi. Mnohí predstierajú byť to, kto Nie sú. Strom je poznať podľa jeho ovocia. Používajte správne rozlišovanie v tomto čase. Rozlišovanie medzi Dobrom a zlom, Správnym a špatným.

Nenazývajte zlé dobrým a Dobré zlým a Nepokladajte tmu za svetlo a Svetlo za tmu. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože dni sú zlé. BezBožní, neSvätí a neSpravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Nebuďte Zvedení. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia.

Buďte deťmi Svetla a Nie tmy, akými ste zvykli byť, Inak len klamete seba a Koniec to oznámi. Buďte Rozumní. Ja Som Svätý a Nemením sa. Vy musíte byť Svätí, pretože bez Svätosti Ma Nikto Neuvidí. Musíte byť ochotní Meniť sa. Ja Nikoho Nenútim. Premieňam ochotných Na Moju Podobu, aby sa stávali Zrkadlovým Obrazom, Reflexiou Mňa. Ja Musím Rásť a vy sa musíte zmenšovať. Buďte Napodobňovateľmi Mňa. Ja Som váš Dokonalý Príklad. Nasledujte Môj Príklad.

Žite vaše Životy Hodné Mňa a Môjho Večného Kráľovstva, pretože Nie každý, kto Mi Vraví Pane, Pane, Zdedí Moje Večné Kráľovstvo. Nedajte sa nikým zavádzať Ani nezavádzajte seba. Poviem mnohým v ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí konáte neprávosť. Buďte Rozumní, pretože Koniec to oznámi, ale bude na to už príliš neskoro. Teraz je Čas Milosti a aj Čas Milosti príde ku Koncu a vy Neviete, kedy to môže byť váš čas. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Buďte vždy Pripravení, Potešiteľní Mne, nech vás tak Nájdem za Hodných Vojsť Do Neba. Ja Som váša Jediná Nádej na Večný Život. Naslúchajte Mi a Poslúchajte Ma, Inak si ponesiete následky. Buďte Rozumní, Voľba je vaša vlastná.

youtube.com/watch?v=g6WCOcfcm1s
Public domain