Clicks59
vi.news

Fatima bị bao vây bởi 3500 cảnh sát

Đền Fatima đang được bảo vệ nghiêm ngặt để không có người hành hương nào có thể thâm nhập vào nó cho lễ kỷ niệm hiện thân, phương tiện truyền thông đưa tin.

Hoạt động gồm tới 3500 cảnh sát. Nó diễn ra trong hai giai đoạn. Cho đến ngày 12 tháng 5, cảnh sát sẽ ngăn chặn việc tiếp cận khu thánh địa, bãi đỗ xe và các khu vực lân cận, khuyên những người hành hương trở về nhà.

Những ngày phức tạp nhất sẽ là những ngày hiện thân (12-13 tháng 5). Sau đó, lực lượng cảnh sát sẽ bao gồm các sĩ quan cưỡi ngựa, chó và các đơn vị can thiệp, để bảo vệ thánh địa khỏi những người hành hương.

Tất cả các tuyến đường tiến vào vào đền thờ sẽ bị đóng cửa. Aljustrel, ngôi làng của ba mục đồng nhỏ (Lucia, Francisco và Jacinta), Valinhos (địa điểm của cuộc hiện thân tháng Tám) và Con đường Thánh giá, cũng sẽ bị cấm.

Hình ảnh: © Bethania dos Santos, CC BY-NC-ND, #newsVxguxagido