Clicks21.9K
pat74
3

Puklerz św. Patryka - Faeth Fiadha - Ryk Jelenia

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Zakładam dziś na siebie
potężną moc wezwania Imienia Trójcy,
moc wiary w Trzy Osoby,
moc wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.


Zakładam dziś na siebie
moc Chrystusowego narodzenia i chrztu,
moc Jego ukrzyżowania i złożenia do grobu,
moc Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
moc Jego zstąpienia na ziemię na ostateczny sąd przeznaczenia.


Zakładam dziś na siebie
moc miłości cherubinów,
moc posłuszeństwa aniołów,
moc posługi archaniołów,

moc nadziei na zmartwychwstanie i spotkanie z nagrodą,
moc modlitwy patriarchów,
moc nauki apostołów,
moc wiary wyznawców,
moc niewinności dziewic,
moc obecności w rzeczach małych i wielkich,
moc uczynków ludzi prawych,
moc Ducha Słowa odwiecznego.


Zakładam dziś na siebie
moc Niebios,
tajemnicę wschodu,
światłość słońca,
blask księżyca,
splendor ognia,
szybkość błyskawicy,
chyżość wiatru,
głębiny morza,
stabilność ziemi,
twardość skały.


Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Powstaję dzisiaj

Bożą mocą, która mnie prowadzi,
Bożą mocą, która mnie podtrzymuje,
Bożą mądrością, która mi przewodzi,
Bożym okiem, które na mnie patrzy,
Bożym uchem, które mnie wysłuchuje,
Bożym Słowem, które do mnie przemawia,
Bożą ręką, która mnie strzeże,
Bożą drogą, która ścieli się przede mną,
Bożą tarczą, która mnie osłania,
Bożymi zastępami, które mnie bronią
Przed zasadzkami złego,
Przed kuszeniem do złego,
Przed każdym, kto źle mi życzy
Z daleka czy z bliska,
Samotnie czy w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te moce:
Stańcie pomiędzy mną a złem!
Stańcie przeciwko każdej okrutnej, bezlitosnej sile,
Co zagraża memu ciału i duszy,
Przeciwko zawołaniom fałszywych proroków,
Przeciwko mrocznym zasadom pogaństwa,
Przeciwko fałszywym prawom heretyków,
Przeciwko występkom bałwochwalstwa,
Przeciwko matrixowi komercji,
Przeciwko intrygom i kłamstwu,
Przeciwko ślepym przewodnikom ślepych,
Przeciwko pyszałkom i głupcom,
Przeciwko przeklinającym obraz tej Ziemi,
Przeciwko obłudzie wzniosłości ust przewrotnych,
Przeciwko każdej wiedzy, która znieprawia ciało i duszę człowieka.

Chryste chroń mnie dziś
Od trucizny, od spalenia, od utopienia, od zranienia.
Chroń mnie, póki nie nadejdzie ma nagroda w obfitości.

Chrystus ze mną,
Chrystus przede mną,
Chrystus za mną,
Chrystus we mnie,
Chrystus pode mną,
Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy,
Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, kiedy tworzę,
Chrystus, kiedy biegnę,
Chrystus, kiedy się kładę,
Chrystus, kiedy siadam,
Chrystus, gdy powstaję!

Chrystus w sercu każdego, kto o mnie myśli,
Chrystus w sercu każdego, kto o mnie mówi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie widzi,
Chrystus w sercu każdego, kto mnie słyszy,
Jezu, Synu Maryi, Ty jesteś moim jedynym lekarzem.


Powstaję dzisiaj
potężną mocą wezwania Imienia Trójcy,
mocą wiary w Trzy Osoby,
mocą wyznania Jedności Stworzyciela stworzeń.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Panu.
Zbawienie jest w Chrystusie.
Pozwól, o Panie, aby zbawienie było zawsze z nami.

Amen.

Modlitwa św. Patryka
Powstaję dzisiaj,

dzięki potężnej sile wezwania do Trójcy Świętej,

dzięki wierze w troistość,

dzięki wyznaniu jedyności Stwórcy stworzenia.

Powstaję dzisiaj


dzięki mocy narodzin Chrystusa i Jego chrztu,

dzięki mocy Jego ukrzyżowania i Jego pochówku,

dzięki mocy Jego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,

dzięki mocy Jego zstąpienia na Sąd Ostateczny.

Powstaję dzisiaj

dzięki sile miłości cherubinów, w posłuszeństwie aniołów, w posłudze archaniołów,

w nadziei na nagrodę zmartwychwstania, w modlitwach patriarchów,

w przepowiedniach proroków, w głoszeniu słowa przez apostołów,

w wierze wyznawców, w niewinności świętych dziewic, w uczynkach sprawiedliwych.

Powstaję dzisiaj

dzięki sile niebios: światłu słońca, blaskowi księżyca, wspaniałości ognia,

szybkości błyskawicy, prędkości wiatru, głębokości morza,

stabilności ziemi, solidności skały.

Powstaję dzisiaj

dzięki sile Boga, która mną kieruje, mocy Boga, która mnie podtrzymuje, mądrości Boga, która mnie prowadzi, oku Boga, które bada drogę przede mną, uchu Boga, które mnie wysłuchuje, słowu Boga, które za mną przemawia, ręce Boga, która mnie strzeże, drodze Boga, która się przede mną rozpościera, tarczy Boga, która mnie osłania, zastępom Boga, które mnie bronią przed siłami diabła, przed pokusą występków, przed każdym, kto mi źle życzy, daleko i blisko, pojedynczo i w tłumie.

Wzywam dziś wszystkie te siły: niech staną między mną a siłami zła i wystąpią przeciw każdej okrutnej, bezlitosnej mocy, która szkodzi mojemu ciału i duszy, przeciw zaklęciom fałszywych proroków, przeciw mrocznym prawom pogaństwa, przeciw fałszywym twierdzeniom heretyków, przeciw przebiegłości bałwochwalstwa, przeciw urokowi wiedźm, zaklinaczy i czarowników, przeciw każdej wiedzy, która niszczy ciało i duszę człowieka.

Chryste, chroń mnie dzisiaj przed trucizną, przed spaleniem, przed utopieniem, przed ranami, bym mógł otrzymać nagrodę w obfitości.

Chryste, bądź ze mną, przede mną, za mną,

Chryste, bądź we mnie, pode mną, nade mną,

Chryste, po mojej prawicy, Chryste, po mojej lewicy,

Chryste, bądź gdy leżę, siedzę, i stoję,

Chryste, bądź w sercu każdego człowieka, który o mnie myśli,

Chryste, bądź w ustach każdego człowieka, który o mnie mówi,

Chryste, bądź w oku każdego człowieka, który na mnie patrzy,

Chryste, bądź w każdym uchu, które mnie słucha.

Powstaję dzisiaj, dzięki potężnej sile wezwania do Trójcy Świętej, dzięki wierze w troistość, dzięki wyznaniu jedyności Stwórcy stworzenia

AMEN
yola.93
Chryste, bądź ze mną, przede mną, za mną,
pat74
zdjeciz z flickruser nancychambers
pat74