L. E.
781

D. Kucharski: ukraińska uchwała jest zakłamaniem historii

Parlament Ukrainy potępił w czwartek lipcowe decyzje Sejmu i Senatu RP w sprawie zbrodni wołyńskiej, uznając, że określenie jej mianem ludobójstwa jest „upolitycznianiem historii” i przekreśla osiągnięcia wieloletniego dialogu historycznego na ten temat. Z punktu widzenia prawdy historycznej jest to wręcz niemoralna uchwała – skomentował dr Dariusz Kucharski.

Parlament w Kijowie oświadczył m.in., że z żalem, rozczarowaniem i głębokim zaniepokojeniem przyjął decyzje Senatu i Sejmu w sprawie wydarzeń na Wołyniu.

Parlament Ukrainy uważa, że ustanowiony przez Sejm RP Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP (…) jest przejawem upolitycznienia tragicznych stronic ukraińsko-polskiej historii” – czytamy w ukraińskiej uchwale.

Jest to uderzenie w polską rację stanu i trzeba o tym twardo powiedzieć. To nie powinno spotkać się z biernością ze strony polskiego rządu – podkreśla dr Dariusz Kucharski.

Przyjęcie takiej uchwały przez ukraińskich deputowanych nie powinno spotkać się z biernością strony polskiej. Uważam, że powinny być tutaj podjęte kroki i działania, ponieważ naród polski czeka na działania ze strony państwa polskiego, mające na celu obronę dobrego imienia Rzeczpospolitej. Wydaję mi się, że w tym wypadku taka sytuacja jest oczekiwana przez polskie społeczeństwo – wskazuje dr Kucharski.

Ta uchwała może wpłynąć na stosunki polsko-ukraińskie, jednak badania historyczne wskazują, że w tym sporze racja jest po stronie Rzeczpospolitej, a relacje z innymi państwami należy budować na prawdzie historycznej – podkreśla historyk.

Jeśliby uchwała polska, do której odnoszą się Ukraińcy o ludobójstwie dokonanym na ludności polskiej przez Ukraińców, oparta by była na fałszu i kłamstwie, to można byłoby przyjąć, że strona ukraińska ma rację. Natomiast badania historyczne, sprawdzeni i naoczni świadkowie tamtych wydarzeń potwierdzają, że polska strona ma w tym historycznym sporze rację i prawda jest po stronie narodu polskiego. Ta uchwała jest więc działaniem wyłącznie o charakterze politycznym – wskazuje dr Dariusz Kucharski.

Brak jasnych i konkretnych działań przez 26 lat ze strony polskiej skutkuje tym, iż to strona ukraińska podejmuje kroki tak niegodziwe i uderzające w prawdę historyczną w relacjach polsko-ukraińskich – mówi historyk.

Dr Kucharski apeluje do polityków i środowisk historycznych, aby jasno artykułowali nasze racje i stali twardo po stronie prawdy. W tym wypadku po stronie polskich wartości, które prezentujemy.

Wbrew oczekiwaniom ukraińscy deputowani nie zajęli się projektami rezolucji, w których, w odpowiedzi adresowanej polskim senatorom i posłom, proponowano m.in. upamiętnienie “ofiar ludobójstwa dokonanego przez państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919-1951”.

RadioMaryja.pl