Edward7
52.4K

Kazachstan, oficjalne odrzucenie Jezus Chrystusa, Jedynego Zbawiciela ludzkości

NUR-SULTAN, Kazachstan (ChurchMilitant.com) - W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, "papież Franciszek" ani razu nie wspomniał o Jezusie w swoim siedmiominutowym przemówieniu do międzywyznaniowego zgromadzenia w Kazachstanie. Zamiast tego zdegradował Jezusa do jednej z dróg prowadzących do "Boskości", zastąpił Trójcę Świętą "ludzkim braterstwem" i podkreślił, że to "braterstwo łączy nas jako dzieci tego samego nieba".

Używając obejść w odniesieniu do Boga zapożyczonych od pluralistycznych teologów, takich jak John Hick i Paul Knitter, Franciszek mówił o "tajemnicy nieskończoności, która nas przekracza i pociąga". "Papież" użył również bardziej ogólnych określeń, takich jak "Wszechmogący" i "Boski", starając się być integrującym z islamskimi i indyjskimi koncepcjami Boga. Także ani raz nie zacytował Biblii, za to obszernie przytoczył słowa kazachskiego islamskiego poety i teologa Abaj Qunanbaiuly w swoim przemówieniu na VII Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w Nur-Sułtanie, stolicy Kazachstanu.

Ponad 500 z 2730 słów.. po włosku (jedna piąta przemówienia Franciszka) poświęcono na przytoczenie moralizatorstwa Abai - którego nazwał "najbardziej znanym poetą kraju i ojcem jego nowoczesnej literatury". Franciszek pochwalił Abai - teologa i filozofa należącego do ortodoksyjnej sunnickiej szkoły Hanafi Māturīdī - za jego "pisma przesiąknięte religijnym oddaniem i odzwierciedlające szlachetną duszę tego narodu."

"Religie przypominają nam, że jesteśmy stworzeniami; nie jesteśmy wszechmocni, ale mężczyźni i kobiety kroczący ku temu samemu niebiańskiemu celowi"
- zauważył Franciszek, używając tropy teologicznej odrzucanej obecnie przez dzisiejszych modernistycznych teologów za "imperializm religijny". Uczeni tacy jak Mark Heim uważają, że idea, iż różne religie zmierzają do "tego samego niebiańskiego celu" jest podstawowym błędem kategorii, który jest obraźliwy dla wszystkich religii, ponieważ różne religie mają zupełnie inne cele.

W swojej przełomowej książce "Salvations: Truth and Difference in Religion", Heim wskazuje na centralną wadę hipotezy pluralistycznej: upierając się, że różne religie dążą do tego samego "ostatecznego celu", pluralizm nie zdaje swojego własnego sprawdzianu wielości. Teolog Jonathan Wong krytykuje próby teologów pluralistycznych, by "zaoferować protekcjonalne ustępstwa wobec tych innych tradycji religijnych" poprzez uznanie "wszystkich religii za równie ważne i równie zbawienne".

"Jeśli jednak jesteśmy uczciwi, musimy zapytać: czy to naleganie na pluralizm staje się kolejną formą imperializmu?" pyta Wong, krytykując "niezmiernie arogancką pretensję tego, kto widzi kompletną prawdę, za którą wszystkie religie świata tylko wzdychają". "Pozornie 'neutralne' podejście pluralizmu ujawnia się więc jako równie aroganckie", gdyż "ucieleśnia roszczenie do poznania kompletnej rzeczywistości, które relatywizuje wszystkie roszczenia religii i filozofii" - konkluduje Wong.

W komentarzach dla Church Militant brytyjski pisarz i diakon Nick Donnelly zaproponował teologiczną analizę podejścia Franciszka do innych religii w stosunku do katolicyzmu: "Papież Franciszek" od początku promuje błąd indyferentyzmu, czyli tego, że wszystkie religie są równe. W Evangelii Gaudium (2013) bronił wersji niesławnego pojęcia "anonimowego chrześcijanina" jezuity Karla Rahnera, twierdząc, że niechrześcijanie byli "usprawiedliwieni" przez łaskę Bożą, jeśli postępowali zgodnie ze swoim sumieniem.

Nie wyjaśnił tego, ale jakoś skojarzył je z paschalnym misterium Chrystusa. W dziwny sposób powiązał nawet niechrześcijańskie obrzędy z sakramentalną łaską uświęcającą (Evangelii Gaudium, §254). Franciszek podwoił swój indyferentyzm w 2019 r., gdy oświadczył, że Bóg chce "pluralizmu i różnorodności religii". Nosi to piętno pluralizmu religijnego jezuity Jacquesa Dupuis, potępionego przez Kongregację Nauki Wiary w 2001 roku za zaciemnianie prawdy, że Jezus jest jedynym zbawicielem ludzkości. "Ilu duszom "papież Franciszek" odmówił zbawczej łaski chrztu z powodu swojego błędnego indyferentyzmu?" - pytał Donnelly, wykładowca, który otrzymał od episkopatu mandat do nauczania teologii.

"Seneka zastępuje Genesis"
Atakując "kulturę wyrzucania pieniędzy" i świętość wszelkiego życia "urodzonego i nienarodzonego", "papież" zacytował także Epistulae Morales ad Lucilium rzymskiego filozofa stoickiego: "Homo sacra res homini" (Człowiek jest święty dla człowieka). Franciszek nie zacytował jednak kluczowego tekstu biblijnego z Księgi Rodzaju, który leży u podstaw całej chrześcijańskiej wizji świętości życia ludzkiego: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyznę i kobietę". (Rdz 1:27) W pozornej sprzeczności z własnymi działaniami, Franciszek zakończył: "Obyśmy nigdy nie udawali sztucznych i pojednawczych form synkretyzmu, bo są one bezużyteczne, ale obyśmy stanowczo zachowali własne tożsamości, otwarte na wartość inności i braterskiego spotkania."

"Supermarket religii"
Później w środę biskup Astany Athanasius Schneider - jawny krytyk "dialogu międzyreligijnego" - zaatakował kongres za sprawianie wrażenia "supermarketu religii", który pomniejsza definitywność Kościoła katolickiego. "Istnieje tylko jedna prawdziwa religia, którą jest Kościół katolicki założony przez samego Boga" - powiedział Schneider dziennikarzom w katedrze w Astanie. Tradycjonalistyczny biskup powiedział, że jego poglądy w tej sprawie są znane z wywiadów, których udzielił innym.

Schneider wyartykułował swoje stanowisko merytorycznie w książce "Christus Vincit: Over the Darkness of the Age", i w serii wywiadów z watykańską korespondentką Diane Montagna. Od czasu Soboru Watykańskiego II "jednym z największych zagrożeń w Kościele jest dialog międzyreligijny" - podkreśla Schneider, wyjaśniając, jak taki dyskurs relatywizuje zarówno "biblijną prawdę" o Chrystusie jako jedynym zbawicielu, jak i "nieodzowny obowiązek i misję Kościoła, by tę prawdę jasno głosić wszystkim niechrześcijanom".

Biskup, który odrzuca termin "dialog międzyreligijny" jako "mylący", ubolewa nad tym, jak dzisiejsi duchowni popełniają "wielki grzech zaniechania, zaniedbując głoszenie Chrystusa wszystkim niechrześcijanom, jak to czynili Apostołowie".
Taki dialog "stwarza wrażenie, że wszyscy jesteśmy na równoległych ścieżkach do tego samego Boga i że wszyscy dojdziemy do tego samego końca i że nie powinniśmy się denerwować, jeśli są jeszcze ludzie innych religii, którzy nie znają lub nie przyjmują Chrystusa" - powiedział Schneider.

Franciszek przewodniczył celebracji Mszy św. na terenie EXPO w Nur-Sułtanie (Kazachstan), koncelebrowanej przez biskupa Schneidera oraz innych biskupów i księży. W 2020 roku Watykan został skrytykowany po tym, jak w liczącym 4 tys. słów dokumencie na temat pandemii wirusa Wuhan nie wspomniał ani razu o Bogu, Jezusie Chrystusie, Kościele, Ewangelii, Biblii czy sakramentach - donosi Church Militant. Papieska Akademia Życia broniła tego pominięcia, mówiąc, że pominęła Boga, aby dotrzeć do "jak najszerszej publiczności" i "przekazać go w sposób dostępny dla wszystkich".
ChurchMilitant/bergoglio cancela a Jesús en Kazajistán


Masońskie i globalistyczne przemówienie Bergoglio

Andrea Cionci
Cała wypowiedz antypapieża, którą znajdziecie
TUTAJ , jest zabarwiona wykwintnie masońską koncepcją , wyrażoną w sposób tak ciągły, że można ją uznać za oczywistą: Bóg jest jeden, dla wszystkich, którzy nazywają go Allahem, Mazdą, Javeh, Chrystusem, Trimurti, Jehową... ale w końcu zawsze jest to ten sam temat. Uważaj, abyś nie dał się zwieść: ze nie dotyczy to wcale doktryny katolickiej, dla której tylko trynitarny Bóg chrześcijaństwa jest prawdziwy, tylko Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, podczas gdy wszystkie inne religie są fałszywe. Objawienie umożliwiło Bogu objawienie się w pełnej tożsamości człowiekowi za pomocą Syna, "Który Umarł dla naszego zbawienia, zmartwychwstał chwalebnie i wstąpił do nieba" itd.

A oto zdanie zatweetowane przez Bergoglio wczoraj o 11.49 TUTAJ , które jest skonfigurowane jako podwójny patent na herezję: "W obliczu tajemnicy nieskończoności, która nas dominuje i pociąga, religie przypominają nam, że jesteśmy stworzeniami: nie jesteśmy wszechmocni, ale kobiety i mężczyźni w drodze do tego samego niebiańskiego celu". Ten sam niebiański cel? O czym ty mówisz? Każda religia ma inne wyobrażenie o innym celu świata. Wystarczy pomyśleć, że Budda proponuje reinkarnację i Nirwanę, czyli unicestwienie jednostki, natomiast Chrystus obiecuje Życie Wieczne, które zachowuje duszę w całej jej indywidualności. Dwie przeciwstawne wizje. Nie mówiąc już o zbawieniu w islamie, gwarantowanym tylko muzułmanom: "Podczas gdy Bóg obiecuje wierzącym nieograniczone szczęście ogrodów, dla niewiernych rezerwuje bolesną karę piekła (por. Kor. 9: 72-73). TUTAJ , koncepcja radykalnie różna od chrześcijańskiej. Jesteśmy zatem w całkowitej koligacji teologicznej.

Co więcej, konstrukcja modlitwy w sensie miłosiernym jest bardzo zdradliwa: stworzenia, nie wszechmocne, są w drodze do niebiańskiego celu. Ale z punktu widzenia wiary nie jest to prawda, ponieważ mężczyźni i kobiety, jako stworzenia, nie wszyscy są na drodze do niebiańskiego celu, zarówno dlatego, że jest tak wiele grzesznych ludzkich stworzeń idących w kierunku piekła, jak i dlatego, że sam fakt posiadania jakiejś religii nie implikuje automatycznie zbawienia. Zdanie to jednak doskonale pasuje, jeśli przyjmiemy, że wszyscy ludzie idą do nieba zgodnie z bergoglińskim miłosierdziem, czyli herezją którą Apokatastazy unieważniona już w III wieku. A więc tak, w tym przypadku wszyscy jesteśmy niewyraźnie na drodze do niebiańskiego celu. Nie jest to jednak chrześcijański, a czysty bergogliizm, o którym piszemy TUTAJ .

Jedyne wyjaśnienie tego stwierdzenia można łatwo zrozumieć na podstawie nigdy nie zaprzeczonych spotkań Bergoglio z dyrektorem generalnym Pfizer Albertem Bourlą w 2020 roku. Kolejnym nonsensem, który można skomentować, jest zrównanie praw nienarodzonych dzieci z rzekomym prawem migrantów do przemieszczania się do innych krajów: "Każdego dnia wyrzuca się nienarodzonych i dzieci, migrantów i osoby starsze". "Wielu braci i sióstr ginie złożonych w ofierze na ołtarzu zysku, otoczonych świętokradczym kadzidłem obojętności. A przecież każdy człowiek jest święty". Wielki bałagan w wypełnieniu zwykłego masońskiego imigryzmu planu Kalergi, z etniczną wymianą Europejczyków mającą na celu stworzenie nowego hybrydowego człowieka bez ojczyzny, tożsamości, religii, kultury itp. łatwego do zdominowania przez zwykłe elity. Krótko mówiąc, kto wie ile masońskich i globalistycznych perełek kryje się w przemówieniu Bergoglio. Szczerze mówiąc, to na razie wystarczy. Jeśli uda Wam się przetrwać śpiączkę cukrzycową spowodowaną melasą banałów, zapraszam do znalezienia więcej TUTAJ

Sincretismo e massoneria con Bergoglio ad Astana. Benedetto XVI: la verità si sta svelando/ Sincretismo y masonería con Bergoglio en Astana -Cionci

Największy promotor szczepień powiązanych z aborcją, a obecnie szczepień które zabijają, zabiją miliony, a także są odpowiedzialne za wzrost liczby opętań ...

- "Papież" powiedział, że zaszczepienie się jest aktem miłości.
-Może, ale akt wymuszonej miłości nazywa się gwałtem.


Członek Stowarzyszenia Egzorcystów z siedzibą w Rzymie „mówi, że każdego dnia otrzymuje około 10 raportów o demonach atakujących ciała [COVID] dźgniętych”, ponieważ, jak na ironię, Watykan Franciszka uhonorował cios COVID pamiątkowymi monetami. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów z siedzibą w Rzymie, autor i egzorcysta, ks. Jose Francisco Syqui, „mówi, że każdego dnia otrzymuje około 10 raportów o demonach atakujących ciała zaszczepionych” według News Target: Obecnie jest tak wielu „w pełni zaszczepionych” ludzi wykazujących silne oznaki opętania przez demony, że w Manili na Filipinach otwiera się nowe Centrum Duchowego Wyzwolenia i Egzorcyzmów św. Michała. Według doniesień nowa strona będzie poświęcona przeprowadzaniu egzorcyzmów na osobach, które zostały zaszczepione za koronawirusa z Wuhan (COVID-19). Ojciec Jose Francisco Syquia mówi, że każdego dnia otrzymuje około 10 raportów o demonach atakujących ciała rannych... Oficjalna historia jest taka, że plandemia i wszystkie jej stresory są odpowiedzialne za nasilenie opętania przez demony, ale w rzeczywistości strzały są również głównym czynnikiem. [Covid jabs linked to surge in “demonic possessions,” religious leaders say] Jak na ironię, gdy pojawiły się doniesienia o powiązaniu szczepionki przeciw COVID z opętaniem przez demony, Watykan Franciszka uhonorował ukłucie COVID pamiątkowymi monetami. [(20-05-2022) EURO COIN set PROOF VERSION - YEAR 2022] Jedna katolicka strona zażartowała: Zdobądź watykańską monetę "DeathVaxx", która masowo morduje, do swojej Pachamamy! thecatholicmonitor.com

JEZUS DO KAPŁANÓW O JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII: Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryn…
Edward7
Teolog katolicki pokazuje dziewięć spełnionych proroctw z Księgi Prawdy
Dr Kelly Bowring, teolog i ekspert od proroctw czasów ostatecznych, przeanalizował przypadek „Boskiego Miłosierdzia Maryi” (MDM), która według Boga jest Jego ostatnim prorokiem na Ziemi między teraz a powtórnym przyjściem Chrystusa , wysłany przez Niego, aby przekazać Swoje ostatnie orędzia z Nieba wszystkim duszom, wszystkim …More
Teolog katolicki pokazuje dziewięć spełnionych proroctw z Księgi Prawdy

Dr Kelly Bowring, teolog i ekspert od proroctw czasów ostatecznych, przeanalizował przypadek „Boskiego Miłosierdzia Maryi” (MDM), która według Boga jest Jego ostatnim prorokiem na Ziemi między teraz a powtórnym przyjściem Chrystusa , wysłany przez Niego, aby przekazać Swoje ostatnie orędzia z Nieba wszystkim duszom, wszystkim religiom, wszystkim wyznaniom, wszystkim narodom.Za jej pośrednictwem sam Bóg objawił szczegóły Księgi Apokalipsy i konkretnie oświadcza, że jest to pokolenie jej spełnienia.

Mówi się, że Bóg mówi nawet o tym: "Zaznaczcie teraz Moje Słowa, Księga Prawdy (MDM) jest NAJWIĘKSZYM DAREM danym przeze Mnie światu, ponieważ posłałem Mojego jedynego Syna, aby ich odkupić"..
Bóg mówi, że MDM jest również powołana do tworzenia Jego Armii Reszty, której misją jest nawrócenie miliardów dusz w tych czasach ostatecznych przed Drugim Przyjściem i 1000-letnią Erą Pokoju.


Dziewięć prognoz, które już się spełniły
1
. MDM (Maria Divine Mercy, irlandzki prorok bardzo prześladowany, atakowany i oczerniany ): Mój biedny wikariusz zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Proroctwo wypełniło się dokładnie tego samego dnia rok po ogłoszeniu przez Jezusa.

2. (Fałszywy prorok) spróbuje wypędzić wyznawców Benedykta XVI .

Wiadomość mówi, że Bergoglio wydalił wszystkich członków Papieskiej Akademii Życia, ostatniego bastionu obrony życia, ale było znacznie więcej wydaleń, na przykład kardynała Burke'a i wysyłanie komisarzy do zamkniętych seminariów (ms. Livieres , klasztory (Franciszkanie Niepokalanej) czy fałszowanie charyzmatów (Siostry Maryi Matki Odkupiciela we Francji, powstanie dokumentu Cor Orans)

3. (Fałszywy prorok) stanie na czele nowej religii świata i religii pogańskich.

Wiadomości z Washington Times to tylko jeden z przykładów tego, jak Bergoglio zbliża się do rozwodnienia Kościoła katolickiego wśród fałszywych wyznań innych religii, ponieważ poświęcił się wychwalaniu buddystów, muzułmanów, protestantów… zachęcając ich do kontynuowania ich przekonań i pokazać, że wszyscy mamy tego samego Boga

4. MDM mówi, że Fałszywy Prorok zmniejszy napiętnowanie ateizmu w imię praw człowieka / humanizmu masońskiego (Ateizm był promowany, jak prawie wszystko, co złe, co istnieje na planecie, przez masonerię) (nigdy Bergoglio nie jest wymieniany w tych proroctwach dopow.)

Wiadomość odzwierciedla opinię przywódcy ateistów, który mówi o Bergoglio: „Takiego przywódcy potrzebujemy”

. W przesłaniu do MDM z 8 marca 2013 r. Jezus odkrywa fałszywego proroka i widzimy, że ten opis doskonale pasuje z występkami Bergoglio, na przykład świętokradztwem eucharystycznym w Amoris laetitia, podziałem Kościoła…:
(…)
«On zbezcześci Moją Świętą Eucharystię i ponownie podzieli Mój Kościół na pół, a potem znowu na pół.
Dołoży starań, aby pożegnać się z wyznaczonymi przeze Mnie wiernymi wyznawcami Mojego ukochanego Świętego Wikariusza Papieża Benedykta XVI.

On wykorzeni wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu, i rzuci ich na wilki.

Jego działania nie będą od razu widoczne, ale już niedługo znaki będą widoczne, gdy wyrusza, by szukać wsparcia u wpływowych światowych przywódców i osób na wysokich stanowiskach.

Kiedy obrzydliwość zakorzeni się, zmiany będą nagłe. Zaproszenia z jego strony do stworzenia zjednoczonego Kościoła katolickiego, poprzez połączenie się ze wszystkimi wyznaniami i innymi religiami, pojawią się wkrótce potem.

Będzie przewodził nowej jednej światowej religii i rządził religiami pogańskimi. Przyjmie ateizm, osłabiając piętno, które, jak powie, wiąże się z dążeniem do tak zwanych „praw człowieka”. Wszystkie grzechy w Oczach Boga zostaną uznane za dopuszczalne przez ten nowy, wszechobejmujący Kościół.

Każdy, kto odważy się rzucić mu wyzwanie, zostanie wytropiony i ukarany. Ci księża, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią, zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani wraz z wieloma księżmi, którzy będą musieli zejść do podziemia.

5. MDM: «Moje stopy nie będą całowane, ale (:::) moich wiernych, grzeszników (wiemy już, że w Wielki Czwartek Bergoglio całował stopy niewiernych muzułmanów, kobiet, przestępców, a nawet transseksualistą brazylijską) coś, co zrywa z tradycją apostolską, ponieważ w tych, którzy są myci, reprezentowani są księża. Co więcej, Bergoglio nigdy nie klęka przed eucharystycznym Bogiem.


Czytaj więcej: 08 mar 2013 Él ha sido enviado a desmantelar Mi Iglesia y romperla mil pedazos * :: El Aviso de Dios

Kolejna próbka, w której Bergoglio powiedział, że lepiej być ateistą niż iść na Mszę i być hipokrytą. Powiedział również, że jeśli ateiści podążają za swoim sumieniem (błędnie zaprzeczając istnieniu Boga), są zbawieni; Powiedział nawet dziecku, że jego ojciec (ateista) jest dobry i że będzie w niebie.

7. MDM powiedział: każdy, kto sprzeciwia się (fałszywemu prorokowi) będzie krytykowany jako heretyk.

To proroctwo spełniło się przy wielu okazjach, co kosztowało tych, którzy próbowali upomnieć Bergoglio, utratę reputacji, miejsc pracy i stanowisk w Kościele. Prawie zapomnianym przykładem był ten, który pojawia się w wiadomościach: Jeden z Bergoglianów (szef biskupów greckich) oskarżył 4 kardynałów dubijskich o posiadanie dwóch grzechów śmiertelnych, apostazji i skandalu, za przedstawienie tych dubii papieżowi.

8. MDM: Jezus mówi: słuchaj uważnie tego, co mówi.
Wiadomość, która wywołała ogólnoświatowy skandal i której nigdy nie skorygował Bergoglio ani Watykan, jest taka, że ten ostatni potwierdził, że piekło nie istnieje, poważnie szkodząc duszom, ponieważ jeśli piekło nie istnieje, po co powstrzymywać się od grzeszenia?

9. MDM: The False Prophet będzie postrzegany jako powiew świeżego powietrza, dokładne określenie używane przez The Daily Beacon do opisania Bergoglio
A spełnionych proroctw jest o wiele więcej. Te zbiegi okoliczności zostały zebrane przez teologa Kelly Bowring na swoim facebooku; jeden z pierwszych, który zaalarmował nas przed fałszywym wikariuszem.
Log in or sign up to view ? tn =%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBYa75d-SuznW5xK8axRYgO3XZmbhBgf7CPIe2GZfOQkNDeuiLj1OgpYF9JkzO5NTLOZCim0VxiRo5P&tn-str=%2AF

Religia, Wolny Głos
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS,
,,Nie piszę tego by się chwalić, lecz by stawić opór - nie wiem czy głupocie czy zakłamaniu osób piszących tego typu komentarze jak poniżej.''
******************************
Kto tu jest głupi czy zakłamany ?
Aby nie być gołosłowną:
Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.
(...),,Współpraca jest możliwa
(...)Po trzecie wreszcie, …
More
VRS,
,,Nie piszę tego by się chwalić, lecz by stawić opór - nie wiem czy głupocie czy zakłamaniu osób piszących tego typu komentarze jak poniżej.''
******************************
Kto tu jest głupi czy zakłamany ?

Aby nie być gołosłowną:

Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.

(...),,Współpraca jest możliwa

(...)Po trzecie wreszcie, zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek. Innymi słowy, są oni w realny sposób zjednoczeni z papieżem Franciszkiem (nie chodzi tu o papieża Franciszka wraz z jego „osobistym magisterium”, lecz o papieża Franciszka jako papieża). Uznają oni, że jest on sprawującą władzę głową Kościoła, umieszczają jego wizerunek w swoich kaplicach, wymieniają jego imię podczas Mszy świętej i w trakcie błogosławieństw. Wymienione akty nie są ani obłudnym pozerstwem, ani pustymi symbolami – wskazują one na rzeczywistą jedność, jaka istnieje między Bractwem a papieżem. Wskazują na to, że Bractwo, mając na względzie dobro Świętej Matki Kościoła, współpracuje – przynajmniej do pewnego stopnia – z papieżem Franciszkiem.(...)''


źródłoJedność wiary z papieżem Franciszkiem a kanoniczne uznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
V.R.S.
Prawda jest taka że zanim aktywne dziś "rycerki" od fałszywej prorokini i zwiedzionego księdza zaczęły szerzyć pomieszanie na tym forum - od roku 2013, ścierając się z "parwusami" (usuwającymi i ukrywającymi wytrwale wpisy - co zaowocowało po blokadzie konta moimi przenosinami na wordpress), które m.in. wklejały ówczesne artykuły "Garego", w licznych tekstach (m.in. dotyczących pierwszego …More
Prawda jest taka że zanim aktywne dziś "rycerki" od fałszywej prorokini i zwiedzionego księdza zaczęły szerzyć pomieszanie na tym forum - od roku 2013, ścierając się z "parwusami" (usuwającymi i ukrywającymi wytrwale wpisy - co zaowocowało po blokadzie konta moimi przenosinami na wordpress), które m.in. wklejały ówczesne artykuły "Garego", w licznych tekstach (m.in. dotyczących pierwszego dokumentu F. - Evangelii Gaudium) oraz tłumaczeniach tekstów zwracałem uwagę i przestrzegałem przed tym co niosą za sobą rządy z Domu Św. Marty.
Nie piszę tego by się chwalić, lecz by stawić opór - nie wiem czy głupocie czy zakłamaniu osób piszących tego typu komentarze jak poniżej.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
V.R.S.
Gary "Retreating at Sea" Voris już nie lubi Franciszka?
*************************************
Ale sekta Piusa X i wszyscy sekciarze go lubią.
V.R.S.
Gary "Retreating at Sea" Voris już nie lubi Franciszka? A tak go promował przez pierwsze lata rządów, tłamsząc wszelką merytoryczną krytykę. Coś tam w Opus D. musieli chyba mu wajchę przestawić z powodu darcia kotów z "jezuitami" z Sankt Gallen.