Edward7
52.4K

Kazachstan, oficjalne odrzucenie Jezus Chrystusa, Jedynego Zbawiciela ludzkości

NUR-SULTAN, Kazachstan (ChurchMilitant.com) - W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, "papież Franciszek" ani razu nie wspomniał o Jezusie w swoim …
Edward7
Teolog katolicki pokazuje dziewięć spełnionych proroctw z Księgi Prawdy
Dr Kelly Bowring, teolog i ekspert od proroctw czasów ostatecznych, przeanalizował przypadek „Boskiego Miłosierdzia Maryi” (MDM), która według Boga jest Jego ostatnim prorokiem na Ziemi między teraz a powtórnym przyjściem Chrystusa , wysłany przez Niego, aby przekazać Swoje ostatnie orędzia z Nieba wszystkim duszom, wszystkim …More
Teolog katolicki pokazuje dziewięć spełnionych proroctw z Księgi Prawdy

Dr Kelly Bowring, teolog i ekspert od proroctw czasów ostatecznych, przeanalizował przypadek „Boskiego Miłosierdzia Maryi” (MDM), która według Boga jest Jego ostatnim prorokiem na Ziemi między teraz a powtórnym przyjściem Chrystusa , wysłany przez Niego, aby przekazać Swoje ostatnie orędzia z Nieba wszystkim duszom, wszystkim religiom, wszystkim wyznaniom, wszystkim narodom.Za jej pośrednictwem sam Bóg objawił szczegóły Księgi Apokalipsy i konkretnie oświadcza, że jest to pokolenie jej spełnienia.

Mówi się, że Bóg mówi nawet o tym: "Zaznaczcie teraz Moje Słowa, Księga Prawdy (MDM) jest NAJWIĘKSZYM DAREM danym przeze Mnie światu, ponieważ posłałem Mojego jedynego Syna, aby ich odkupić"..
Bóg mówi, że MDM jest również powołana do tworzenia Jego Armii Reszty, której misją jest nawrócenie miliardów dusz w tych czasach ostatecznych przed Drugim Przyjściem i 1000-letnią Erą Pokoju.


Dziewięć prognoz, które już się spełniły
1
. MDM (Maria Divine Mercy, irlandzki prorok bardzo prześladowany, atakowany i oczerniany ): Mój biedny wikariusz zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Proroctwo wypełniło się dokładnie tego samego dnia rok po ogłoszeniu przez Jezusa.

2. (Fałszywy prorok) spróbuje wypędzić wyznawców Benedykta XVI .

Wiadomość mówi, że Bergoglio wydalił wszystkich członków Papieskiej Akademii Życia, ostatniego bastionu obrony życia, ale było znacznie więcej wydaleń, na przykład kardynała Burke'a i wysyłanie komisarzy do zamkniętych seminariów (ms. Livieres , klasztory (Franciszkanie Niepokalanej) czy fałszowanie charyzmatów (Siostry Maryi Matki Odkupiciela we Francji, powstanie dokumentu Cor Orans)

3. (Fałszywy prorok) stanie na czele nowej religii świata i religii pogańskich.

Wiadomości z Washington Times to tylko jeden z przykładów tego, jak Bergoglio zbliża się do rozwodnienia Kościoła katolickiego wśród fałszywych wyznań innych religii, ponieważ poświęcił się wychwalaniu buddystów, muzułmanów, protestantów… zachęcając ich do kontynuowania ich przekonań i pokazać, że wszyscy mamy tego samego Boga

4. MDM mówi, że Fałszywy Prorok zmniejszy napiętnowanie ateizmu w imię praw człowieka / humanizmu masońskiego (Ateizm był promowany, jak prawie wszystko, co złe, co istnieje na planecie, przez masonerię) (nigdy Bergoglio nie jest wymieniany w tych proroctwach dopow.)

Wiadomość odzwierciedla opinię przywódcy ateistów, który mówi o Bergoglio: „Takiego przywódcy potrzebujemy”

. W przesłaniu do MDM z 8 marca 2013 r. Jezus odkrywa fałszywego proroka i widzimy, że ten opis doskonale pasuje z występkami Bergoglio, na przykład świętokradztwem eucharystycznym w Amoris laetitia, podziałem Kościoła…:
(…)
«On zbezcześci Moją Świętą Eucharystię i ponownie podzieli Mój Kościół na pół, a potem znowu na pół.
Dołoży starań, aby pożegnać się z wyznaczonymi przeze Mnie wiernymi wyznawcami Mojego ukochanego Świętego Wikariusza Papieża Benedykta XVI.

On wykorzeni wszystkich, którzy są wierni Mojemu Nauczaniu, i rzuci ich na wilki.

Jego działania nie będą od razu widoczne, ale już niedługo znaki będą widoczne, gdy wyrusza, by szukać wsparcia u wpływowych światowych przywódców i osób na wysokich stanowiskach.

Kiedy obrzydliwość zakorzeni się, zmiany będą nagłe. Zaproszenia z jego strony do stworzenia zjednoczonego Kościoła katolickiego, poprzez połączenie się ze wszystkimi wyznaniami i innymi religiami, pojawią się wkrótce potem.

Będzie przewodził nowej jednej światowej religii i rządził religiami pogańskimi. Przyjmie ateizm, osłabiając piętno, które, jak powie, wiąże się z dążeniem do tak zwanych „praw człowieka”. Wszystkie grzechy w Oczach Boga zostaną uznane za dopuszczalne przez ten nowy, wszechobejmujący Kościół.

Każdy, kto odważy się rzucić mu wyzwanie, zostanie wytropiony i ukarany. Ci księża, biskupi i kardynałowie, którzy się mu sprzeciwią, zostaną ekskomunikowani i pozbawieni tytułów. Inni będą zastraszani i prześladowani wraz z wieloma księżmi, którzy będą musieli zejść do podziemia.

5. MDM: «Moje stopy nie będą całowane, ale (:::) moich wiernych, grzeszników (wiemy już, że w Wielki Czwartek Bergoglio całował stopy niewiernych muzułmanów, kobiet, przestępców, a nawet transseksualistą brazylijską) coś, co zrywa z tradycją apostolską, ponieważ w tych, którzy są myci, reprezentowani są księża. Co więcej, Bergoglio nigdy nie klęka przed eucharystycznym Bogiem.


Czytaj więcej: 08 mar 2013 Él ha sido enviado a desmantelar Mi Iglesia y romperla mil pedazos * :: El Aviso de Dios

Kolejna próbka, w której Bergoglio powiedział, że lepiej być ateistą niż iść na Mszę i być hipokrytą. Powiedział również, że jeśli ateiści podążają za swoim sumieniem (błędnie zaprzeczając istnieniu Boga), są zbawieni; Powiedział nawet dziecku, że jego ojciec (ateista) jest dobry i że będzie w niebie.

7. MDM powiedział: każdy, kto sprzeciwia się (fałszywemu prorokowi) będzie krytykowany jako heretyk.

To proroctwo spełniło się przy wielu okazjach, co kosztowało tych, którzy próbowali upomnieć Bergoglio, utratę reputacji, miejsc pracy i stanowisk w Kościele. Prawie zapomnianym przykładem był ten, który pojawia się w wiadomościach: Jeden z Bergoglianów (szef biskupów greckich) oskarżył 4 kardynałów dubijskich o posiadanie dwóch grzechów śmiertelnych, apostazji i skandalu, za przedstawienie tych dubii papieżowi.

8. MDM: Jezus mówi: słuchaj uważnie tego, co mówi.
Wiadomość, która wywołała ogólnoświatowy skandal i której nigdy nie skorygował Bergoglio ani Watykan, jest taka, że ten ostatni potwierdził, że piekło nie istnieje, poważnie szkodząc duszom, ponieważ jeśli piekło nie istnieje, po co powstrzymywać się od grzeszenia?

9. MDM: The False Prophet będzie postrzegany jako powiew świeżego powietrza, dokładne określenie używane przez The Daily Beacon do opisania Bergoglio
A spełnionych proroctw jest o wiele więcej. Te zbiegi okoliczności zostały zebrane przez teologa Kelly Bowring na swoim facebooku; jeden z pierwszych, który zaalarmował nas przed fałszywym wikariuszem.
Log in or sign up to view ? tn =%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBYa75d-SuznW5xK8axRYgO3XZmbhBgf7CPIe2GZfOQkNDeuiLj1OgpYF9JkzO5NTLOZCim0VxiRo5P&tn-str=%2AF

Religia, Wolny Głos
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS,
,,Nie piszę tego by się chwalić, lecz by stawić opór - nie wiem czy głupocie czy zakłamaniu osób piszących tego typu komentarze jak poniżej.''
******************************
Kto tu jest głupi czy zakłamany ?
Aby nie być gołosłowną:
Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.
(...),,Współpraca jest możliwa
(...)Po trzecie wreszcie, …
More
VRS,
,,Nie piszę tego by się chwalić, lecz by stawić opór - nie wiem czy głupocie czy zakłamaniu osób piszących tego typu komentarze jak poniżej.''
******************************
Kto tu jest głupi czy zakłamany ?

Aby nie być gołosłowną:

Bractwo Piusa X rozpoznało w fałszywym proroku prawdziwego papieża i zamierza się z nim bratać.

(...),,Współpraca jest możliwa

(...)Po trzecie wreszcie, zarówno członkowie Bractwa, jak i związani z nim wierni są już członkami rzeczywistej społeczności Kościoła katolickiego, którego widzialną głową jest papież Franciszek. Innymi słowy, są oni w realny sposób zjednoczeni z papieżem Franciszkiem (nie chodzi tu o papieża Franciszka wraz z jego „osobistym magisterium”, lecz o papieża Franciszka jako papieża). Uznają oni, że jest on sprawującą władzę głową Kościoła, umieszczają jego wizerunek w swoich kaplicach, wymieniają jego imię podczas Mszy świętej i w trakcie błogosławieństw. Wymienione akty nie są ani obłudnym pozerstwem, ani pustymi symbolami – wskazują one na rzeczywistą jedność, jaka istnieje między Bractwem a papieżem. Wskazują na to, że Bractwo, mając na względzie dobro Świętej Matki Kościoła, współpracuje – przynajmniej do pewnego stopnia – z papieżem Franciszkiem.(...)''


źródłoJedność wiary z papieżem Franciszkiem a kanoniczne uznanie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
V.R.S.
Prawda jest taka że zanim aktywne dziś "rycerki" od fałszywej prorokini i zwiedzionego księdza zaczęły szerzyć pomieszanie na tym forum - od roku 2013, ścierając się z "parwusami" (usuwającymi i ukrywającymi wytrwale wpisy - co zaowocowało po blokadzie konta moimi przenosinami na wordpress), które m.in. wklejały ówczesne artykuły "Garego", w licznych tekstach (m.in. dotyczących pierwszego …More
Prawda jest taka że zanim aktywne dziś "rycerki" od fałszywej prorokini i zwiedzionego księdza zaczęły szerzyć pomieszanie na tym forum - od roku 2013, ścierając się z "parwusami" (usuwającymi i ukrywającymi wytrwale wpisy - co zaowocowało po blokadzie konta moimi przenosinami na wordpress), które m.in. wklejały ówczesne artykuły "Garego", w licznych tekstach (m.in. dotyczących pierwszego dokumentu F. - Evangelii Gaudium) oraz tłumaczeniach tekstów zwracałem uwagę i przestrzegałem przed tym co niosą za sobą rządy z Domu Św. Marty.
Nie piszę tego by się chwalić, lecz by stawić opór - nie wiem czy głupocie czy zakłamaniu osób piszących tego typu komentarze jak poniżej.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
V.R.S.
Gary "Retreating at Sea" Voris już nie lubi Franciszka?
*************************************
Ale sekta Piusa X i wszyscy sekciarze go lubią.
V.R.S.
Gary "Retreating at Sea" Voris już nie lubi Franciszka? A tak go promował przez pierwsze lata rządów, tłamsząc wszelką merytoryczną krytykę. Coś tam w Opus D. musieli chyba mu wajchę przestawić z powodu darcia kotów z "jezuitami" z Sankt Gallen.