Clicks307
hr.news

Nuncij pokušao izbjeći policiju

Nadbiskup Ettore Balestrero, bivši nuncij Kolumbije, u rujnu 2017. godine doznao je da ga traži policjia. Prestao je koristiti svoj uobičajeni telefon i kupio kolumbijske sim kartice kako bi komunicirao sa svojim bratom, koji je pak koristio telefonske linije u dva hotela, u neuspjelom pokušaju da izbjegne nadzor talijanske policije.

Policija je presrela Balestrerov duži poziv kardinalu Kurije Mauru Piacenzi kojeg je zamolio za duhovni savjet.

Balestrera se traži zbog pranja novca. Četiri milijuna eura koje je prenio u Italiju koristilo se za kupnju bazenskog odmarališta u Genovi, ujedno najvećeg u Europi.

Slika: Ettore Balestrero, #newsXnbxcpixmp