Przysięga antymodernistyczna (1) ŚW. PIUS X, PAPIEŻ

(Przepisana przez Motu proprio Sacrorum antistitum z dnia 1 września 1910) Ja..... uznaję niezachwianie i przyjmuję wszystko bez wyjątku, co nieomylny …
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
" Również odrzucam taką metodę pojmowania i tłumaczenia Pisma św., która liczy się nie z tradycją Kościoła, z analogią wiary i przepisami Stolicy Apostolskiej, lecz z poglądami racjonalistów, a krytykę tekstu uważa z karygodną lekkomyślnością za jedyne i najwyższe prawidło."