Varovanie
11.4K

Rozhodnutie pre počatie presvätej Márie

M Y S T I C K É M E S T O B O Ž I E Zväzok I P o č a t i e Zázrak Božej všemohúcnosti a nevyčerpateľný zdroj milostí Životopis Panny a Matky Božej Márie …