charisma
2389
A 2020. december 21-i nagy égi együttállás és a betlehemi csillag Egy csillagászat érdeklődésű atya fejtegetései az asztrológia és a keresztény hit kapcsolatáról. A szerk. „Jelek lesznek a Napban …More
A 2020. december 21-i nagy égi együttállás és a betlehemi csillag
Egy csillagászat érdeklődésű atya fejtegetései az asztrológia és a keresztény hit kapcsolatáról. A szerk.
„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban.”
„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megváltástok.” (Lukács 21,25.28.)
A nagykonjunkció
A csillagászati jelenségek iránt érdeklődők figyelmét bizonyára nem kerülte el a 2020-as esztendő végének égi eseménye, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, vagy más szóval a „nagykonjunkció”. A „konjunkció” szó jelentése „összekapcsolódás”, a csillagászatban pedig két bolygó látszólagos találkozását jelenti, amikor a különböző gyorsasággal haladó fénypontok egymást égi pályájukon utolérik, és néhány nap erejéig egymás közvetlen közelében világítanak. Ezek közül is kiemelkedő jelentőséget szokás tulajdonítani Naprendszerünk két távoli óriása, a Jupiter és a Szaturnusz találkozásának az égen, ami a két bolygó …More
Xzenon
Sok félreértés van az asztrológia körül, azon kevesen, akik mélyebben ismerik, elhatárolódnak az újság-asztrológiától, mert az komolytalan. (Ahogy egy kés is sokmindenre használható...) Időmérő-időazonosító szerepe elvitathatalan, a világkorszakok is, egyszerűen ez így megy, leír egy örök dolgot, helyünket a világegyetemben, megvolt Krisztus előtt és megvan most is (a teremtés szerkezetét …More
Sok félreértés van az asztrológia körül, azon kevesen, akik mélyebben ismerik, elhatárolódnak az újság-asztrológiától, mert az komolytalan. (Ahogy egy kés is sokmindenre használható...) Időmérő-időazonosító szerepe elvitathatalan, a világkorszakok is, egyszerűen ez így megy, leír egy örök dolgot, helyünket a világegyetemben, megvolt Krisztus előtt és megvan most is (a teremtés szerkezetét vázolhatja fel, de nem érünk fel tudásban hozzá, és csak töredékét tudjuk értelmezni = szétesik és "nem tudományos", sicc, dobjuk ki!....
Külön kiemelik, hogy talán ez vagy az volt a Betlehemi csillag, meg hogy is volt. A szerzőnek figyelmébe ajánlom e témába a magyar jezsuita szerzetes és tudós könyvét, Teres Ágoston: Biblia és asztronómia c. több kiadást megért művét. Jézus halálát az általa felvázolt bizonyítással (korabeli dokumentmok, csillagászati bolygóállások, régészeti leletek, stb.) alapján kb. pár óra pontossággal megtudjuk, a születését már nem lehetséges ennyire behatárolni. Enbből fakadóan a 2020.dec.21- n nagy égi együttállásnak semmi köze sincs az eredeti Betlehemi csillag(álláshoz), a dec.-i dátum pedig egy később megegyezés eredménye (szorítsuk ki a pogány téli napfordulós Yule ünnepet)....
Bazsó-Dombi Attila
A BETLEHEMI CSILLAG ÚTMUTATÁSA
A mágikus csillagjóslás1 bűnét kerülendő, az égbolt történései nyilván nem abszolutizálhatóak, azonban a végtelen hatalmával és bölcsességével mindeneket teremtő és fenntartó Isten az égi történésekkel is jelezhet azok számára, akik ismerik és figyelik2 az égbolton látható szabályszerűségeket3. A keresztény köztudat uralkodó nézetei szerint a napkeleti …More
A BETLEHEMI CSILLAG ÚTMUTATÁSA

A mágikus csillagjóslás1 bűnét kerülendő, az égbolt történései nyilván nem abszolutizálhatóak, azonban a végtelen hatalmával és bölcsességével mindeneket teremtő és fenntartó Isten az égi történésekkel is jelezhet azok számára, akik ismerik és figyelik2 az égbolton látható szabályszerűségeket3. A keresztény köztudat uralkodó nézetei szerint a napkeleti bölcsek perzsa papok vagy babilóniai csillagászok lehettek, akikre az Egyház az Evangéliumban említett ajándékokból következtetve közismerten Három-királyokként emlékezik. Az Evangélium szerint a napkeleti bölcsek a megfigyelt égi események alapján eldöntötték, hogy a rendkívül fontosnak felismert újszülött előtt be kell mutatniuk hódolatukat. Ezt értékes ajándékokkal is nyomatékosították, nem utolsósorban pedig az akkori körülmények közepette nem csekély, 1000 km körüli távolságra kellett zarándokolniuk. Érdemes volna a napkeleti bölcsek kilétére vonatkozó szakirodalom segítségével nyomukba eredni. Ehhez kitűnő vezérfonalat nyújthat biblikus, kortörténeti és csillagászati szempontól egyaránt a magyar jezsuita pap és biblikus csillagász professzor, Teres Ágoston „Biblia és asztronómia – Mágusok és a csillag Máté evangéliumában” c. könyve. Terjedelmi megfontolásból azonban csupán a 2008. december 21-én 10 éve elhunyt tudós magyar pap Új Ember Magazinban az ezredfordulón közölt összefoglalójából idézünk (részletek itt):
eucharisztikuskongresszus.hu/pdf/BDA_hit_351.pdf

1 asztrológia (a gör. asztron, 'csillag' szóból): […] Az ókorban az asztronómiával, a 'csillagászattal' fölváltva használt szó, s ez arra utal, hogy a mérhető megfigyeléseket összekapcsolták az ember sorsával. […] 2. az asztrológia népszerű formája a csillagok állásából jósol, azaz az emberi szabadságtól függő tényeket látszólagos biztonsággal közli. E fatalizmust és determinizmust feltételező eljárás a tudatlanság és a babona nyereséghajhászó kihasználása, csalás, bűn az igazságosság és a szeretet ellen. Aki komolyan veszi, a vallásosság erénye ellen vét. (Magyar Katolikus Lexikon – kivonatos idézés)
2 Vö.: Zsolt 8,4
3 V.ö.: Jób 38,31-33