hu.news
387

Többet tud még Jézusnál is az iraki bíboros

Louis Sako bagdadi bíboros saját "istenét" "nem érdekli, hogy síita vagy szunnita muszlimok, katolikus vagy ortodoxok keresztények vagyunk-e, hanem a "mi szívügyünk" és "testvéreinkért való tetteink" alapján ítélkezik - írta meg november 14-én az AsiaNews.it.

Sako ezt az állítást keresztények, muszlimok, jeziditák és szabaiak előtt közölte. Vajon Sako "istene" mikor és hol mondhatta el neki ezt az elméletet?

Meg van győződve arról, hogy csak az ő közömbössége képes garantálni a "békét" és a "biztonságot", mintha a háborúk vallási okokból törnének ki.

Sako saját "istenével" szemben az egyetlen Isten kinyilatkoztatta, hogy az ő Fia, a béke fejedelme az egyetlen út, amely hozzá vezet. "Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (János 14:6).

Kép: Louis Sako © wikicommons, CC BY-SA, #newsNtveldysng