zaba
Myslím, že je to velice výstižné.

Když se nemůžeme sjednotit v Duchu svatém, tak se můžeme sjednotit v hříchu, tedy v ďáblově pojetí. Když ne v lásce pravé, tak v té nepravé- sebelásce, založené na žádostivosti všeho druhu. Sám Bergoglio v exhortaci AL odmítl za základ svědomí rozum, který nás otvírá nadpřirozené pravdě... a přiklonil se k pocitu, tedy k tomu, co mě otevírá sobě, mému bydlu zde …More
Myslím, že je to velice výstižné.

Když se nemůžeme sjednotit v Duchu svatém, tak se můžeme sjednotit v hříchu, tedy v ďáblově pojetí. Když ne v lásce pravé, tak v té nepravé- sebelásce, založené na žádostivosti všeho druhu. Sám Bergoglio v exhortaci AL odmítl za základ svědomí rozum, který nás otvírá nadpřirozené pravdě... a přiklonil se k pocitu, tedy k tomu, co mě otevírá sobě, mému bydlu zde na zemi.

Srdce dané Bohu musí být smutné ze stavu světa, který Boha nedoceňuje- dokonce znemožňuje, jak to jen jde. Srdce směřující k sobě musí urvat z přebohaté nabídky Božích darů co se dá. Ve výsledku ale bude z takto pojatého sjednocení velká prázdnota, protože nás jím ďábel rafinovaně vede od Božího království ke světu, který pomíjí.

Pán říká, že nalézt duši v tomto světě znamená ji ztratit, ale kdo ztratí svou duši pro mě a evangelium, ten ji nalezne (v Božím království). Bergoglio nás nesjednocuje, jako to bylo u papežství vždy, na potřebě spásy duše v hledání Božího království, ale spíše ztotožňuje spásu naší duše se spásou světa (nebo se záchranou Země).
Kallistratos
Nepovažuji to za výstižné, ale zmatečné. Možná je to tím, že náboženská satira musí mít vkus a nikoli demagogický nátisk s cílem permanentně škodit a zesměšňovat. Jsem asi ovlivněn tou nekonečnou šňůrou obrázků co csk. zveřejňuje :)

Jde-li o exhortaci AL pak vycházejme z toho, že naprosté minimum lidí a to věřících se k ní dostane a tedy bude číst. A pokud se o ní bude zajímat, tak z velké …More
Nepovažuji to za výstižné, ale zmatečné. Možná je to tím, že náboženská satira musí mít vkus a nikoli demagogický nátisk s cílem permanentně škodit a zesměšňovat. Jsem asi ovlivněn tou nekonečnou šňůrou obrázků co csk. zveřejňuje :)

Jde-li o exhortaci AL pak vycházejme z toho, že naprosté minimum lidí a to věřících se k ní dostane a tedy bude číst. A pokud se o ní bude zajímat, tak z velké části jen z předžvýkaných zdrojů, které se snaží tepat slabá místa a nebo místa nejasná. Je smutné, že místa silná a povzbudivá zůstávaly ZCELA opomenuta. Proč by také někdo o nich hovořil, že? Hledejme hůl, když chceme psa bít.... Ale přesto vložím odkaz: farnostsusice.cz/…-laetitia-o-lasce-v-rodine.pdf

Zde bych rád oslovil zabu, kde je prosím odmítnut rozum, to by mne zajímalo... Mimochodem, nejsme jako lidé vybaveni zajisté jen rozumovou složkou, protože by nás také mohla trumfnout vydra mořská, která se tak sofistikovaně umí zabývat potravou, že si i v podpaždí nosí občas kameny, aby obratně dobývala mlže a rozbíjela jejich skořápky a vůbec je docela šikovná, jen promluvit :) A to nemluvím o sloním mozku a mazané chobotnici.... Takže svědomí nemůžeme nějak precizně orámovat chladným rozumem, ale zapojit i něco navíc....

Papež František, některými, jenž ho neuznávají, nazývaný Bergoglio je v úřadu přes sedm let a má požehnaný věk. Nesporně bude za čas vystřídán nějakým novým, protože jeho svíce dohoří... A stane se tak navzdory různým snílkům o posledním papeží, představách o proroctvích všeho druhu, třech dnech temnoty, pádu všeho možného a spol... Prostě zemře Benedikt, zemře František a přijde nový papež.... Naprosto nic se nezmění, kola dějin a Církve poběží dál.... pro nás je důležitá naše Cesta za kterou jsme plně zodpovědni. Zdá se mi, že naprosto nepatřičně a alibisticky směřujeme superzodpovědnost do rukou papeže Františka v domnění že on má vést, sjednocovat, ukazovat, dokazovat, reprezentovat, být ... Jenže není třeba trochu ve své hlavě redefinovat roli papežství a papeže samotného? Možná pokud by tak lidé učinili, žilo by se jim lépe a cítili by MNOHEM větší zodpovědnost za svou farnost, Církev .... a nesnažili by se alibisticky či nekriticky či kriticky mířit prst na pontifika....

A že se dotýká některých témat ohledně například ekologie, života... a co má být? Je-li vše kolem nás prostor v kterém žijeme, neměli bychom se chovat jako prasata a bezohledně... Koneckonců je to Boží DAR, stvořený svět, který můžeme smysly poznávat, žít, vychovávat děti, pracovat, osvědčovat se.... Pokud to vidíme jinak, pak je dobré si hodit rovnou lano přes větev a opustit toto slzavé údolí, že? Vždyť to nemá smysl, jak se narodíme, tak už spějeme ke smrti, navíc čím déle žijeme, tím více možného hříchu, stáří, choroby, zmar a pak bychom skončili také u antinatalistů 😉 Takže papež má právo a skoro povinnost reagovat na podněty světa... Ale není pochopitelně neomylný. Nicméně Věčnost se nebude konat na tomto světě v jakémsi konstruktu ideologické blaženosti, ale směřujeme dále.... A v tuto Naději křesťané věří.... včetně papeže. 😊
zaba
V AL Bergoglio jako důvod mého sjednocení s Bohem používá pocit, že s touto novou ženou nebo přítelem jsem teď šťastný a stačí mu zase jen dojem z našeho nového soužití, které je v lásce. Bůh pak ve svém milosrdenství toto určitě schválí a to staré nějak ve své prozřetelnosti zaretušuje. Tento "sluníčkářský" přístup je veskrze falešným proroctvím pro naši dobu, které ale určitě mnozí uvítají. …More
V AL Bergoglio jako důvod mého sjednocení s Bohem používá pocit, že s touto novou ženou nebo přítelem jsem teď šťastný a stačí mu zase jen dojem z našeho nového soužití, které je v lásce. Bůh pak ve svém milosrdenství toto určitě schválí a to staré nějak ve své prozřetelnosti zaretušuje. Tento "sluníčkářský" přístup je veskrze falešným proroctvím pro naši dobu, které ale určitě mnozí uvítají. Souhlasím s názorem, že takovýmto přístupem shodil Bergoglio nejen platné církevní manželské právo, ale fakticky i základ morálky. Tímto přístupem fakticky rehabilitoval Luthera... Správně katolické církevní právo a morálka se důsledně a logicky odvozuje ze zjevené a přirozené pravdy, přesně v tomto pořadí. Z toho jasně vyplývá, že svědomí se především opírá o rozum osvícený a utvrzený nadpřirozenou pravdou.

Též jsem si toho všiml, že jeho řeči i spisy jsou velice pěkně stavěny (jako u našeho Tomáše Halíka), ale při kritickém zvážení se najdou vážné nedostatky (duchovní jed). Kdyby to nebyl úřadující papež, tak by se to dalo přejít, ale takto infikovaná jeho vláda bude mít katastrofální důsledky pro naši věrnost Pánu a myslím, že to brzy všichni pocítíme i zde dole. Problém je o to větší, že styl papežství ala Bergoglio už dnes je fakticky neodstranitelný bez výrazného Božího zásahu, většina dnešních katolíků jde totiž ráda směrem, kterým ukazuje. Proto čekám spuštění apokalypsy, která vše překvapivě zvrátí zpět k Pánově vládě od té vlády antikristovy. Můj typ je ten, že se zmatky v dnešním světě ještě trochu prohloubí, aby Antikrist až se objeví (brzy) , mohl splnit všechny sny tohoto falešného proroka, jak je naznačil ve své nové encyklice.
Kallistratos
Vnímám, že se zde příliš klade důraz zabo v tvém komentáři na papeže Františka. Myslím si, že problematika života z víry v Krista je daleko širší a méně svázaná s osobou papeže. Škoda, že jsem nezaznamenal části exhortace AL které tě zaujali... Víc nemám co dodat. Vše jsem uvedl v předchozím komentáři. 🙂
zaba
V okamžiku, kdy se pokusí nás Bergoglio vtáhnout do jednotného světového náboženství, v němž Kristus už bude jen jedním z mnoha duchovních vůdců, tak nám rozsah zkoušky, které nás Hospodin vystavil, dojde. Dle mého úsudku, vše k tomuto okamžiku systematicky připravuje svým již 7letým pontifikátem. Teprve v tomto okamžiku si mnoho dosud modernisticky smýšlejících katolíků bude muset uvědomit, …More
V okamžiku, kdy se pokusí nás Bergoglio vtáhnout do jednotného světového náboženství, v němž Kristus už bude jen jedním z mnoha duchovních vůdců, tak nám rozsah zkoušky, které nás Hospodin vystavil, dojde. Dle mého úsudku, vše k tomuto okamžiku systematicky připravuje svým již 7letým pontifikátem. Teprve v tomto okamžiku si mnoho dosud modernisticky smýšlejících katolíků bude muset uvědomit, jestli toto vlastně chtějí. A zase dle mého vyhodnocení se to nestane dříve než se objeví i jeho světský protějšek (antikrist), který ale bude mluvit více duchovně než tento náš "duchovní" představitel. Vše zkrátka bude ďábelsky obráceno. A už to začíná. Bergoglio je nakonec více politik než Kristův náměstek, aby pravé hledání Hospodina bylo převedeno z extra Božího Zjevení pouze na vytažení nějakého duchovna z této Země a Vesmíru. Antikrist však musí na svůj triumfální vstup do dějin uvést vše do patřičného chaosu za kulisami dějin (děje se teď), aby pak přišel s klamným řešením všeho. Jeho řešení bude, jak předpovídá Janovo Zjevení 13kap., značka šelmy, skrze kterou postaví úplně nový základ všeho, patrně založeno na sofistikované digitální kontrole, kterou se rafinovaně pokusí vyřídit opozici. Začátek tohoto řešení už je vidět v dnešní diskuzi o povinnosti a kontrole očkování proti coronaviru.
Kallistratos
Jen k té úvodní větě a spol., nenechme se příliš unášet fantazií, protože jedna věc je život a druhá věrouka. Myslím , že osa naší víry je jasná, aspoň pro ty co patří do Církve. Víme v Koho věříme a jsme hříšníci, nedokonali, omylni, hledající, ignorující Boží milost, lásku... ostatně tak jako po generace... Pro nás křesťany výzva stojí někde jinde než pitvat, podezřívat a neustále se zabývat …More
Jen k té úvodní větě a spol., nenechme se příliš unášet fantazií, protože jedna věc je život a druhá věrouka. Myslím , že osa naší víry je jasná, aspoň pro ty co patří do Církve. Víme v Koho věříme a jsme hříšníci, nedokonali, omylni, hledající, ignorující Boží milost, lásku... ostatně tak jako po generace... Pro nás křesťany výzva stojí někde jinde než pitvat, podezřívat a neustále se zabývat každým krokem papeže, tak jak programově činí tento dehonestující portál Gloria. Rozumíš tomu zabo? Co je opravdu pro křesťana důležité? VZTAH ke Kristu, vztah lásky a důvěry... Na tom stojí náš život z víry a na tom roste; a i to rozvijí naše myšlenky, úvahy i srdce ... ❤️Ale o tom se moc klabosit nedá, viď.🙂 Hezkou sobotu!
zaba
Jenomže katolík není idealista, ale realista.
Václav Lukeš
Neoznačil tak begolia.
Tymián
A ten obrázok podľa teba, čo naznačuje?
Václav Lukeš
1. čestmír slovo deviant nepoužil!
2. deviant znamená - ten kdo sešel z cesty.
Pane Tymiáne v obou bodech jste mimo.
Václav Lukeš
Pane Tymiáne, vždyť Čestmír Bergolia nesoudí, jeno popsal skutečnosti tak jak je vidíme a slyšíme přímo i z jejich ovoce..
Tymián
Naozaj? A keby o tebe povedal, že si deviant, ako budeš reagovať? Nebudeš sa cítiť posúdený?
apredsasatoci
Pán Tymián s takouto logikou robiť právo, Slovensko skončilo.
Tymián
Nie som právnik, takže to nehrozí
apredsasatoci
V tom pripade si taraj ďalej.
Není sa čoho báť.
Ja za slová, myšlienky súdená budem. Nemôžem si tarat ako ty.
Tymián
No to budeš, buď si istá
Pravda bude skryta
@Tymiánpre Vás ,nech sa páči. Akú napísal nepravdu? Další Hřebíček Do Rakve: Vatikán Vydává Pachamama Minci
Tymián
No a,,,?
A ten svätokrádežný obrázok vyššie umiestnený od csk je podľa teba ok? To sa Bohu určite nemôže páčiť!!!
Pravda bude skryta
k obrázku sa nevyjadrujem.Reagoval som, v čom písal nepravdu.
Tymián
A prečo nechceš uznať, že ten obrázok je svätokrádežný aj keď je evidentné, že ním aj je?
apredsasatoci
STROM POZNAS PODLA OVOCIA!
Nic na tomto Božom Slove svatokradezne nie je, či?

Nebojme sa Pravdy!
Tymián
Pýtam sa na obrázok, nie Božie slovo, či nechápeš?
apredsasatoci
Nechaj tak! Som z teba vyčerpaná! 🤕
Tymián
Čestmir, pre čistého, ktorý má čistý úmysel je všetko čisté. Obviňovať pápeža z deviacie je ako keď farizeji obviňovali P. Ježiša, že bol posadnutý Zlým duchom a pritom si sami neuvedomovali, že práve možno oni sú tí posadnutí, nie Ježiš.
Nechcem však, týmto príkladom priamo o tebe povedať, že trpíš azda nejakou deviaciou, ale skús pochopiť, že aj ty si musíš uchovať čistú myseľ a nevidieť vo …More
Čestmir, pre čistého, ktorý má čistý úmysel je všetko čisté. Obviňovať pápeža z deviacie je ako keď farizeji obviňovali P. Ježiša, že bol posadnutý Zlým duchom a pritom si sami neuvedomovali, že práve možno oni sú tí posadnutí, nie Ježiš.
Nechcem však, týmto príkladom priamo o tebe povedať, že trpíš azda nejakou deviaciou, ale skús pochopiť, že aj ty si musíš uchovať čistú myseľ a nevidieť vo všetkom len hriech. Aj v tomto prípade plati prezumpcia neviny aj čo sa týka zmýšľania pápeža. Nie?
Som presvedčený, že pápež zmýšľa čisto. Prečo ho súdiť!
Či azda vidíme priamo do jeho srdca, aby sme mali oodvahu súdiť jeho vnutro? Len Boh má to právo!!!
apredsasatoci
Takže ty ako čistý, tvrdis, že satan je čistý. Výborné! Len tak ďalej!
Tymián
To ty tvrdíš, nie ja
apredsasatoci
Takže, čo ty tvrdis? Satan nie je čistý?
Tymián
Satan je nečistý!
apredsasatoci
A mám ťa! Sudiš!
Tymián
Ja Satana už nemusím súdiť, je už Bohom odsúdený na veky v pekle.
apredsasatoci
Nemôžem si dovoliť čakať, kým Boh odsúdi modlosluzobnika bergoglia. Nerada by som prišla tam, kde má tento svätý otec namierené.
KDE IDE PASTIER, IDE ZA NIM JEHO OVCA.
Aspon ti nebude zima.
Čestmír
Bergoglio se dávno přidal ke světovému pansexuálnímu hnutí. Kdo je Bergoglio, aby soudil, že? Spíše všemu hříchu dokořán otevře vrata. Těhotný Vatikán brzy porodí zeměkouli a globalističtí devianti uspořádají rouškový bál. Miroslav určitě dostane pozvánku. 🤪
Kallistratos
Čestmíre, až přestaneš s tím tlacháním, udělej si chvíli času a napiš co nabízíš katolíkům jako svou alternativu. Děkuji.🙂