Clicks318
Libor Halik
1

Jak NEbýt nevěrným své ženě:

Svatá opatrnost, bdělost:
Kdo se nebezpečí BOJÍ
, NEzahyne v nich. Kdo se nechce rozehřát, ať nechodí k ohni. (L: Např. k ohni šel troufalý apoštol Petr, aby se zahřál. Pak v přítomnosti tamní služky velekněží 3x zapřel Pána Ježíše Krista. Což pak oplakával po celý zbytek života.)
Nepřátelé míří na tvoji hlavu, ženy na tvoje srdce. Nepřátelé bojují otevřeně, ženy skrytě. Měj větší strach ze žen než z nepřátel, poněvadž u nich hrozí záhuba jistěji. Jediná slabost něžnosti! Počáteční duchovní náklonnost vyúsťuje velmi snadno ve smyslnou. Nic se tak rychle nerozkládá jako člověčí maso a krev. Diamant, který odolává tvrdým úderům kladiva, ztrácí svoji tvrdost, rozpustí se ve vysokých teplotách. Proto kdo si zde příliš důvěřuje, stojí na kluzké půdě.
Dle Gabriel Hevenesi Jiskry sv. Ignáce str.99,105, 109, Velehrad - Křesťanská akademie Řím 1990.

-
Mates5485 likes this.