Varovanie
101.8K

POZOR NA FALEŠNÉ NAUKY.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 16. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

DÁVEJTE SI POZOR NA FALEŠNÉ NAUKY

Lidé mého Krále a Pána Ježíše Krista:
Jako kníže nebeských legií jsem vyslán, abych vás informoval:
DOZRÁL ČAS… TEĎ!…
JAK TO PŘEDTÍM USTANOVILA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE A JAK VÁM BYLO ŘEČENO.

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, Země se otřásá z hlubin a zvětšuje linie zlomů, které způsobují zemětřesení. Země se vždy na tom či onom místě otřásala, ale nelze popřít, že současné době dochází k častějším pohybům a přibývá sopečných erupcí kvůli pohybům Země.
Dávejte si pozor na falešné nauky:
BOŽÍ ZÁKON NEMŮŽE BÝT ZMĚNĚN, MYSTICKÉ TĚLO NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA SI JE VĚDOMO, ŽE BOŽÍ ZÁKON JE JEN JEDEN [Ex 20, 1-17; Mt 22, 36-40] A ŽE JEN V KŘÍŽI A V JEDNOTĚ SE MŮŽE UKÁZAT ROZSAH BOŽÍ VŮLE.
Milí věřící, je třeba, abyste se posunuli od průměrného duchovního života k plnému prožívání spirituality víry. Boží lidé musí mít pevnou víru [1Jan 5, 4] v době, kdy stále více postupuje dekristianizace. Úcta k Bohu v lidském stvoření velmi poklesla, což povede k velkému pronásledování Božího lidu. Proto je víra a porozumění lidského stvoření nezbytné k tomu, aby bylo pevné v modlitbě, protože bez modlitby není možné splynutí s Nejsvětější Trojicí.
MODLITBA JE NEZBYTNÁ A JAKO KNÍŽE NEBESKÝCH LEGIÍ VÁS UJIŠŤUJI, ŽE KAŽDÁ PROSBA VZNESENÁ SE ZKROUŠENÝM SRDCEM JE PŘIJATA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ A NAŠÍ KRÁLOVNOU A MATKOU POSLEDNÍCH ČASŮ.
Přijímejte Tělo a Krev našeho Krále a Pána Ježíše Krista a buďte věrní pravému učení církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Děti Nejsvětější Trojice:
Je čas, abyste žily víru naplno, beze strachu, bez obav, bez úzkosti před postupem válečné vřavy a bez zapomínání, že mírové smlouvy nejsou mírem, ale předstíráním národů, aby se více připravily a dospěly k tomuto záměru.
VÍRA, LIDÉ BOŽÍ!
Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
VAROVÁNÍ JE BLÍZKO, PROTOŽE VÁLKA JE BLÍZKO…
Modlete se jako Boží lidé, modlete se svatý růženec, je to jedna z modliteb, v níž spolu s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem a spolu s naší Královnou a Matkou prožíváte život, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Modlete se, modlete se. V Božím domě se vyhlašují chvály Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce Posledních časů a hlásá se svatý růženec tváří v tvář hrozbám, které lidstvu hrozí v souvislosti s nebeským tělesem, které se blíží se k Zemi.
Modlete se, děti Nejsvětější Trojice, modlete se za to, co se v této době děje na Zemi, a modlete se za síly, které přejdou od hrozeb ke skutečnému zbrojení.
Modlete se, děti Nejsvětější Trojice, modlete se z celého srdce, aby se zmírnila intenzita používání vám neznámých zbraní, je-li to Boží vůle.
Modlete se, modlitba je balzám na duši.
Žehnám vám a chráním vás.

Svatý archanděl Michael
Andrejka Zmekova
A to bude i v Evrope výpadek internetu a mobilních telefonů?
David Michael Emeth
TerezaK čte asi hodně Tadesco - marnesko. 😄❗
Kaz 12:8: "Marnost nad marnostmi, řekl kazatel, a všecko marnost."
TerezaK
30. října o půlnoci EST začne období 10-14 dnů bez komunikačních systémů.
Internet, telefon a mobilní telefon služby budou zastaveny.
Účelem ukončení komunikace je umožnit řádný přechod mnoha systémů na nové kvantové systémy, včetně:
Nový kvantový finanční systém
Nový kvantový volební systém
Nové kvantové komunikační systémy
Od 30. října, během přechodného období, budou USA (a některé …More
30. října o půlnoci EST začne období 10-14 dnů bez komunikačních systémů.

Internet, telefon a mobilní telefon služby budou zastaveny.

Účelem ukončení komunikace je umožnit řádný přechod mnoha systémů na nové kvantové systémy, včetně:

Nový kvantový finanční systém

Nový kvantový volební systém

Nové kvantové komunikační systémy

Od 30. října, během přechodného období, budou USA (a některé další země) pod stanným právem.

Stát stanného práva musí mít jasné linie autority a rozhodování během období, kdy je Korporace Spojených států oficiálně ukončena, což bude vyžadovat nové volby v souladu s ústavou Spojených států. Důležitá zpráva od velitele Valiant Thora z Galaktické federace světla ~ 21. října 2022 - Rose Rambles...
TerezaK
Stylita: válka na Ukrajině už skončila, VŠE OSTATNÍ, UŽ JE JEN VIRTUÁLNÍ VÁLKA,KTERÉ DÁVÁ ZBRANĚ každý, KDO TYTO SMYŠLENÉ INFORMACE POLYKÁ+šíří,hlavně. ZÁLEŽÍ TEĎ, KOLIK, A ZDA SE PŘIDAJÍ KONEČNĚ DO TÉ DUCHOVNÍ VÁLKY, VÁLKY O DUŠE - VYSVOBODÍ SE TA, KTERÁ SE VYSVOBODÍ z dezinformace.
TerezaK
Tadecso neznám,čtu to,co sem dávám,kromě Božího Slova.
TerezaK
"Modlete se, děti Nejsvětější Trojice, modlete se z celého srdce, aby se zmírnila intenzita používání vám neznámých zbraní, je-li to Boží vůle"?: "Statečný Thor" Mimozemšťan, který žil v Pentagonu ~ 21. října 2022 - Rose Rambles...
TerezaK
Země se otřásá z hlubin a zvětšuje linie zlomů, které způsobují zemětřesení. Země se vždy na tom či onom místě otřásala, ale nelze popřít, že současné době dochází k častějším pohybům a přibývá sopečných erupcí kvůli pohybům Země. (...) tváří v tvář hrozbám, které lidstvu hrozí v souvislosti s nebeským tělesem, které se blíží se k Zemi.
Tomek P
Kto vie co Michal myslel tym nebeskym telesom ze by fakt nejake nibiru
TerezaK
Panna Mari již zmínila v poselstvích doslova Nibiru, bylo to někde v poselstvích, která zveřejnil Jánošík, a bylo to,mám pocit odsud: poselstvi-zbytku.org (Už nevím, které to bylo)
TerezaK
- když někomu nestačí vědecká fakta, tak to má aspoň v poselstvích