csk.news
1K

Selektívne Používanie Kánonického Práva: Dobrý Biskup „Nútený“ Zaútočiť Na Kanoníkov Sv. Jána Kantia

Springfieldský Biskup Thomas Paprocki, 69, Illinois, kanonický právnik, zaútočil na Kanoníkov Sv. Jána Kantia vo svojej diecéze.

Farníci dostali list z 23. Januára s vysvetlením, že Kanoníci majú [údajne] zakázané sláviť Starú Latinskú Omšu každú prvú Nedeľu v mesiaci.

Paprocki vysvetlil, že koná na žiadosť prísneho a legalistického Chicagského Kardinála Cupicha, ktorý toto nariadil vo svojej Arcidiecéze.

Ďalej, Kanoníci z Chicagskej Arcidiecézy musia v písomnom vyhlásení tvrdiť, že Novus Ordo „je jedinečným vyjadrením Rímskeho Obradu“.

Hoci slúžia v Springfielde, Kanoníci zostávajú Chicagskými diecéznymi kňazmi a Cupich má nad nimi kánonickú právomoc. Paprocki teda teoreticky nemá žiadne možnosti. Je zrejmé, že Kánonické Právo sa v Koncilovej Cirkvi nerešpektuje, okrem toho, keď útočí proti Katolíkom. Preto František právom nazýva tých [Katolíkov], ktorí stále poslúchajú Kánonické Právo, „legalistickými“.

Obrázok: Thomas Paprocki, #newsMaeasicljb