Miroslav Bielik
Zvučka trhá uši a slovo ledva počuť....