Barbarin
Všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Podvodník, lhář a multinickař na Glorii a FB Hoki-hooki. Já ho varoval včas.
Kallistratos
Další je velmi hezké svědectví o nacpávání matrací matricí lisu na slámu: www.ceskatelevize.cz/…/314274-slamene-… Holt klasika! 😂 A bylo to za doby encykliky Miranda Prorsus a tedy rok 1957, kde se mimo jiné píše: "....církev ve sdělovacích prostředcích “spatřuje ‚Boží dary‘, protože podle rozhodnutí Božské prozřetelnosti bratrsky spojují lidi, aby spolupůsobili v Božím díle spásy...." Co dělá…More
Další je velmi hezké svědectví o nacpávání matrací matricí lisu na slámu: www.ceskatelevize.cz/…/314274-slamene-… Holt klasika! 😂 A bylo to za doby encykliky Miranda Prorsus a tedy rok 1957, kde se mimo jiné píše: "....církev ve sdělovacích prostředcích “spatřuje ‚Boží dary‘, protože podle rozhodnutí Božské prozřetelnosti bratrsky spojují lidi, aby spolupůsobili v Božím díle spásy...." Co děláme dnes v roce 2020 na internetu a co dělá Gloria a komu dává prostor? Jaký byl papež v roce 1957 a respektujeme tuto encykliku a její doporučení? 😉
Strážce
Ty tvoje dementní vtipy odpovídají členství v řádu rytířů světla, Sorošových poskoků. 😬
Kallistratos
Joske, možná jen pro inspiraci ohledně ty výměny: www.mpo-matrace.cz/obsah/jak-pecovat-o-m…
Joske
Nacházíme se v době výměny matric. Stará dosloužila, nová již působí. Bergoglio působí velká pohoršení, která lidem brání vejít do Božího království.
Ježíš svým učedníkům klade na srdce: 22Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. 23Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. 24Pozorně si všimněte havranů, …More
Nacházíme se v době výměny matric. Stará dosloužila, nová již působí. Bergoglio působí velká pohoršení, která lidem brání vejít do Božího království.
Ježíš svým učedníkům klade na srdce: 22Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. 23Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. 24Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci! 25Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku jediný loket? 26Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? 27Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani nepředou. Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. 28Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. 29Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. 30Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete. 31Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. 34Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“ Lk 12:22-34