Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
m.rekinek
62.4K

„Szczepionki” COVID-19 to terapie genowe – NOWE ODKRYCIA

„Szczepionki” mRNA opracowane przez Moderna i Pfizer to terapie genowe. Spełniają wszystkie definicje terapii genowej i żadnej z definicji szczepionki. Jest to ważne, ponieważ nie możesz przepisać terapii genowej dla COVID-19, podobnie jak nie możesz zmusić całych populacji do poddania się terapii genowej z powodu raka, którego nie mają i mogą nigdy nie być zagrożone

mRNA zawiera instrukcje genetyczne do tworzenia różnych białek. „Szczepionki” mRNA wprowadzają do komórek syntetyczną wersję mRNA, która zawiera instrukcje tworzenia białka szczytowego SARS-CoV-2, antygenu, który następnie aktywuje układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał.

Jedyną osobą, która odnosi korzyści ze „szczepionki” mRNA, jest osoba szczepiona, ponieważ ma ona na celu jedynie złagodzenie objawów klinicznych związanych z białkiem wypustek S-1. Ponieważ jesteś jedyną osobą, która z niej korzysta, nie ma sensu prosić Cię o zaakceptowanie ryzyka terapii „dla wspólnego dobra”.

Ponieważ „szczepionki” mRNA nie spełniają medycznej i/lub prawnej definicji szczepionki – przynajmniej dopóki CDC nie zredefiniuje terminu „szczepionka” – ich marketing jako taki jest praktyką wprowadzającą w błąd, która jest sprzeczna z prawem promującym reklamę procedury.

Nie udowodniono nawet, że SARS-CoV-2 jest przyczyną COVID-19. Terapia genowa, która nakazuje organizmowi wytwarzanie antygenu SARS-CoV-2 – wirusowego białka szczytowego – nie może być stosowana do zapobiegania COVID-19, ponieważ nie udowodniono związku przyczynowego między tymi dwiema chorobami.

Ten artykuł został wcześniej opublikowany 16 marca 2021 r. i został zaktualizowany o nowe informacje.

Ponieważ wezwania do obowiązkowego szczepienia COVID-19 stają się coraz głośniejsze na całym świecie, coraz ważniejsze staje się zrozumienie, czym tak naprawdę są te zastrzyki. „Szczepionki” mRNA opracowane przez Moderna i Pfizer to w rzeczywistości terapie genowe.

Co ciekawe, media głównego nurtu, osoby sprawdzające fakty i różne branżowe grupy frontowe twierdzą, że twierdzenie, że jest to terapia genowa, jest fałszywe, mimo że każdy szczegół dotyczący szczepionek mówi coś przeciwnego. Dlaczego rozpowszechniają tę dezinformację? Dlaczego nie chcą, żebyś wiedział, czym właściwie są te zastrzyki?

„szczepionki” mRNA nie spełniają żadnego z kryteriów szczepionki

Najpierw przyjrzyjmy się podstawowym definicjom terminów. Kiedy wprowadzono te terapie genowe, definicja szczepionki według amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom brzmiała:
Produkt, który stymuluje układ odpornościowy człowieka do rozwijania odporności na określoną chorobę i do ochrony przed tą chorobą.

Z kolei odporność została zdefiniowana jako:
Ochrona przed chorobą zakaźną ”, czyli „Jeśli jesteś odporny na chorobę, możesz być na nią narażony bez zarażenia się.

To medyczna definicja CDC, która obowiązywała do 1 września 2021 r. – szczegół, który omówię w następnej sekcji. Definicja prawna jest równie jasna w nielicznych przypadkach, w których została szczegółowo opisana:
Kod stanu Iowa - „Szczepionka jest specjalnie opracowanym antygenem podawanym osobie w celu uodpornienia”.

Kodeks stanu Waszyngton – „Szczepionka oznacza preparat zabitego lub osłabionego żywego drobnoustroju lub jego ułamka…” Prawo mówi również, że szczepionka „po szczepieniu pobudza odporność, która chroni nas przed chorobami…”

Definicje te, zarówno medyczne, jak i prawne, stanowią problem dla „szczepionek” mRNA, ponieważ:

Wstrzyknięcia mRNA nie nadają odporności. Zarówno Moderna, jak i Pfizer przyznają, że ich badania kliniczne nie mają nawet na celu odporności. W związku z tym nie spełniają one medycznej i/lub prawnej definicji szczepionki przez CDC.
Nie hamują przenoszenia zakażenia SARS-CoV-2. Tym samym nie spełniają one medycznej i/lub prawnej definicji szczepionki – to znaczy, dopóki CDC nie zmieni swojej definicji szczepionki.

Słowniki i próba przepisania terminów medycznych przez CDC

Nie powinniśmy dać się zwieść próbom nakłonienia społeczeństwa do zaakceptowania przedefiniowanych terminów. W lutym 2019 r. Merriam-Webster zdefiniował „szczepionkę” jako „preparat zabitych mikroorganizmów, żywych organizmów atenuowanych lub żywych w pełni zjadliwych organizmów, który jest podawany w celu wywołania lub sztucznego wzmocnienia odporności na określoną chorobę”. 26 lutego 2021 r. definicja „szczepionki” zaktualizowano w następujący sposób:

a: preparat antygenowy typowo inaktywowanego lub osłabionego… patogenu (np. bakterii lub wirusa) lub jednego z jego składników lub produktów (np. białka lub toksyny)

b: preparat materiału genetycznego (np. nić zsyntetyzowanego informacyjnego RNA), który jest wykorzystywany przez komórki organizmu do produkcji substancji antygenowej (np. fragmentu białka wypustek wirusa).


Żeby było jasne. Merriam-Webster nie dyktuje terminologii medycznej. Jednak może być używany do zmylenia ludzi. Na razie wszystkie słowniki medyczne nadal zawierają tradycyjną definicję szczepionki, tak jak robiła to Merriam-Webster do tego roku. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby tam również wprowadzono zmiany, jeśli utrzymane zostanie błędne przedstawienie szczepionek COVID-19 mRNA.

Z drugiej strony, kilka miesięcy po zmianie Merriam-Webster, CDC zdecydowało się zmienić definicję szczepionki, aby lepiej pasowała do tego, co robią terapie genowe mRNA. Przypadkowo CDC dokonało tej zmiany zaledwie tydzień po tym, jak FDA w pełni zatwierdziła terapię genową Pfizera, obecnie nazywaną Comirnaty.

Od 1 września 2021 r. CDC definiuje szczepionkę jako „preparat, który służy do stymulowania odpowiedzi immunologicznej organizmu na chorobę”.

Różnice w definicjach są subtelne, ale wyraźne: w pierwszym szczepionka została zdefiniowana jako coś, co „tworzy odporność”. Ponieważ jednak szczepionki COVID-19 nie mają na celu zapobiegania zakażeniu, a jedynie zmniejszanie zasięgu zakażenia, staje się jasne, że nowa definicja została stworzona specjalnie dla terapii genowych COVID.

Terapia mRNA nie jest zgodna z polityką zdrowia publicznego

Powstaje również pytanie, czy można przepisać terapię genową, a to może zależeć od tego, czy zostanie ona zaakceptowana jako szczepionka. Orzeczenie Sądu Najwyższego z 1905 r. w sprawie Jacobson przeciwko Massachusetts zasadniczo stwierdziło, że dobro zbiorowe powinno przeważać nad dobrem indywidualnym.

Ponieważ terapie mRNA nie uodparniają ani nie zapobiegają przenoszeniu wirusa, nie mogą być postrzegane jako środek zdrowia publicznego, który przynosi zbiorowe korzyści, które przewyższają indywidualne ryzyko, a zatem nie mogą być przepisywane.

Innymi słowy, orzeczenie argumentuje (chociaż eksperci prawni nie zgadzają się co do niektórych szczegółów interpretacji wyroku), że dopuszczalne jest, aby niektóre osoby zostały poszkodowane przez politykę zdrowia publicznego, o ile przynosi to ogólne korzyści publiczne. Jeśli jednak szczepienie jest środkiem zdrowia publicznego zaprojektowanym w celu ochrony i korzyści dla zbiorowości, musi zrobić dwie rzeczy:
Upewnij się, że zaszczepiona osoba jest odporna na tę chorobę.

Zapobiegaj przenoszeniu choroby z osoby zaszczepionej na inne osoby.

To prowadzi nas z powrotem do pierwotnego problemu, że terapie mRNA dla COVID-19 nie osiągają żadnego z tych celów. Ponieważ te terapie genowe nie uodparniają osoby ani nie zapobiegają przenoszeniu wirusa, nie można ich uznać za środek zdrowia publicznego, który przynosi zbiorowe korzyści przewyższające indywidualne ryzyko.

Wręcz przeciwnie, jedyną osobą, która odniesie korzyści z „szczepionki” mRNA, jest osoba otrzymująca terapię genową, ponieważ ma ona na celu jedynie złagodzenie objawów klinicznych związanych z białkiem wypustkowym S-1.

Innymi słowy: szczepienie nie zapobiega zarażeniu SARS-CoV-2; ma na celu jedynie złagodzenie objawów infekcji w przypadku zarażenia. Szczepienie nie chroni nikogo poza Tobą, a ponieważ tylko Ty na nim korzystasz (mniej nasilone objawy COVID-19 w przypadku infekcji), uzasadnieniem przyjęcia ryzyka terapii „dla dobra wspólnego” jest po prostu irracjonalne.

Marketing terapii mRNA jako szczepionki narusza prawo federalne

Ponieważ „szczepionki” mRNA nie spełniają medycznej i/lub prawnej definicji szczepionki, która nadaje odporność, oznakowanie i wprowadzanie do obrotu, ponieważ taka szczepionka jest praktyką wprowadzającą w błąd, sprzeczną z sekcją 41 Kodeksu USA Ustawy o Federalnej Komisji Handlu, ustawą, która reguluje promocja praktyk medycznych.

Brak ukończonych badań na ludziach powoduje również, że te produkty mRNA są sprzeczne z sekcją 41 Kodeksu USA. Zgodnie z tym prawem reklamowanie, że produkt lub usługa może zapobiegać, leczyć lub leczyć choroby, jeśli nie mogą mieć kompetentnych i wiarygodnych dowodów naukowych, jest nielegalne , w tym, w stosownych przypadkach, dobrze kontrolowane badania kliniczne na ludziach, aby wykazać, że twierdzenia są prawdziwe w momencie ich składania.

Oto problem: główny punkt końcowy w badaniach „szczepionki” COVID-19 nie jest prawdziwym punktem końcowym badania szczepionki, ponieważ punkty końcowe badań szczepionek są z kolei związane z odpornością i zmniejszeniem transmisji. Żaden z tych dwóch punktów nie został zmierzony.

Główne drugorzędowe punkty końcowe badania Moderna obejmują również zapobieganie ciężkiej chorobie COVID-19 (definiowanej jako konieczność hospitalizacji) oraz zapobieganie zakażeniu SARS-CoV-2, niezależnie od objawów. Moderna nie mierzyła jednak wskaźnika infekcji, ponieważ według jej własnych oświadczeń było to zbyt „niepraktyczne”.

Oznacza to, że nie ma dowodów na to, że ta terapia genowa ma jakikolwiek wpływ na infekcję, na lepsze lub gorsze. A jeśli nie masz dowodów, nie możesz spełnić wymogu prawa amerykańskiego, że musisz „dostarczyć kompetentnych i wiarygodnych dowodów naukowych ... które pokazują, że twierdzenia są prawdziwe”.

Co gorsza, zarówno Pfizer, jak i Moderna eliminują teraz swoje grupy kontrolne, oferując prawdziwą szczepionkę wszystkim otrzymującym placebo, którzy tego chcą. Badania zaplanowano na pełne dwa lata, ale wyeliminowanie grupy kontrolnej sprawia, że określenie skuteczności i ryzyka jest prawie niemożliwe.

Co szczepionki COVID robią w terapii genowej?

Dobrze. Przejdźmy do definicji „terapii genowej”. Jak opisano na stronie Czym jest terapia genowa MedlinePlus.gov:

Terapia genowa to technika eksperymentalna, która wykorzystuje geny do leczenia lub zapobiegania chorobom... Naukowcy testują różne podejścia do terapii genowej, w tym: ... wprowadzanie do organizmu nowego genu w celu zwalczania choroby ...

Chociaż terapia genowa okazała się obiecująca w leczeniu wielu chorób (w tym chorób dziedzicznych, niektórych nowotworów i niektórych infekcji wirusowych), technika ta pozostaje ryzykowna i nadal jest badana w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa i skuteczności. Terapia genowa jest obecnie testowana tylko pod kątem chorób, dla których nie ma innych metod leczenia.

W związku z tym należy zauważyć, że istnieje wiele różnych metod leczenia, które okazały się bardzo skuteczne przeciwko COVID-19, więc w żadnym wypadku nie jest to choroba nieuleczalna. Badania wykazały, że lek przeciwpasożytniczy iwermektyna wpływa na zdolność białka wypustek SARS-CoV-2 do wiązania się z receptorem ACE2 na błonach ludzkich komórek.

Iwermektyna może również pomóc w zapobieganiu zakrzepom krwi poprzez przyłączanie się do białka wypustkowego SARS-CoV-2. Zapobiega to wiązaniu się białka kolczastego z CD147 na czerwonych krwinkach i powodowaniu ich zlepiania.

Dlatego warto ograniczyć terapię genową do chorób nieuleczalnych, bo tylko wtedy uzasadnione jest podejmowanie drastycznego ryzyka. Biorąc to pod uwagę, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków definiuje terapię genową w następujący sposób: 21

Terapia genowa u ludzi ma na celu modyfikację lub manipulację ekspresją genu lub zmianę biologicznych właściwości żywych komórek w celach terapeutycznych. Terapia genowa to technika, która zmienia geny osoby w celu leczenia lub leczenia chorób. Terapie genowe mogą działać poprzez różne mechanizmy:
Zastąpienie genu wywołującego chorobę zdrową kopią genu
Inaktywacja genu powodującego chorobę, który nie działa prawidłowo
Wprowadzenie do organizmu nowego lub zmienionego genu w celu leczenia choroby.

17 listopada 2020 r. Amerykańskie Towarzystwo Terapii Genowej + Komórkowej (ASGCT) ogłosiło „Kandydaci na szczepionkę COVID-19 pokazują, że terapia genowa jest realną strategią”, stwierdzając:

Dwa badania nad szczepionką COVID-19, z których oba wykorzystują technologię informacyjnego RNA (lub mRNA), aby nauczyć organizm walki z wirusem, wykazały ponad 90-procentową skuteczność.

Wyniki te, ogłoszone przez Modernę 16 listopada oraz przez firmę Pfizer i jej partnera BioNTech 9 listopada, pokazują, że terapia genowa jest realną strategią opracowywania szczepionek do walki z COVID-19.

Obaj kandydaci na szczepionki używają mRNA do programowania komórek danej osoby w celu wykonania wielu kopii fragmentu wirusa. Fragment następnie stymuluje układ odpornościowy do ataku na organizm, gdy prawdziwy wirus próbuje zaatakować organizm.

mRNA dostarcza nowych instrukcji genetycznych


Jak wyjaśniono w powyższym filmie ASGCT, mRNA to cząsteczki, które zawierają instrukcje genetyczne do tworzenia różnych białek. „Szczepionki” mRNA wprowadzają do komórek syntetyczną wersję mRNA, która zawiera instrukcje tworzenia białka szczytowego SARS-CoV-2, antygenu, który następnie aktywuje układ odpornościowy do produkcji przeciwciał. Na stronie Moderny technologia opisana jest w następujący sposób:

Typowe szczepionki na wirusy są wytwarzane z osłabionego lub nieaktywnego wirusa, ale mRNA-1273 nie jest wytwarzany z wirusa SARS-CoV-2. Jest zbudowany z informacyjnego kwasu rybonukleinowego (mRNA), kodu genetycznego, który mówi komórkom, jak wytwarzać białka, które pomagają układowi odpornościowemu organizmu wytwarzać przeciwciała do walki z wirusem.

18 listopada 2020 r. Magazyn Wired zrobił wielką sprawę ze szczepionek COVID-19 będących „szczepionkami genetycznymi”, stwierdzając:

Aktywnym składnikiem strzykawki jest mRNA - ruchome nici kodu genetycznego, które zawierają plany białek. Komórki wykorzystują mRNA, aby przenieść te plany ze stałego miejsca przechowywania DNA do swoich fabryk białek. mRNA w szczepionce firmy Pfizer i BioNTech kieruje wszystkimi komórkami, do których dociera, aby uruchomić program zaostrzenia koronawirusa.

Liczy się to, jak David Martin, Ph.D. donosi: „Moderna… nie opisuje swojego produktu w dokumentach SEC jako szczepionki, ale jako „technologię terapii genowej”. Dzieje się tak dlatego, że ani Moderna, ani Pfizer ... nie twierdzą, że ich produkty wytwarzają odporność lub zapobiegają przenoszeniu. „Ponadto, dokumenty SEC firmy Moderna wyraźnie stwierdzają, że„ mRNA jest obecnie zatwierdzone przez FDA jako produkt terapii genowej”.


mRNA to „sprawdzona forma terapii genowej

W artykule z lutego 2021 r. MIT Technology Review dokonał przeglądu ogólnej historii technologii mRNA, a w szczególności Moderny, zauważając:

Nie skupiali się na szczepionkach. Kiedy firma została założona w 2010 r., osoby zarządzające przewidywały, że będą w stanie wykorzystać RNA do zastąpienia wstrzykiwanych białek, które stanowią większość farmakopei biotechnologicznej, zasadniczo poprzez utrzymywanie leków w komórkach pacjenta na podstawie schematu RNA. Zadaliśmy sobie pytanie, czy moglibyśmy zmienić osobę w bioreaktor ”- mówi Noubar Afeyan, współzałożyciel firmy ...

Bloomberg poinformował w sierpniu 2020 r., że szczepionka Moderna ma na celu przekształcenie twojego ciała w „maszynę do szczepionek”. New York Times wyjaśnił to jeszcze wyraźniej.

W maju 2020 r. poinformowała, że „naukowcy z dwóch szpitali zrzeszonych w Harvardzie stosują sprawdzoną formę terapii genowej w celu opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi.” Przeczytaj to jeszcze raz – sprawdzona forma terapii genowej.

Podsumowując, definicja „genetyki” ma coś wspólnego z genami, a definicja „terapii” to leczenie choroby. Definicja „terapii genowej” to proces zmiany lub manipulacji ekspresją genu lub zmiany biologicznych właściwości żywych komórek.

mRNA to fragmenty kodu genetycznego, które instruują komórki do produkcji białek. Terapie mRNA COVID-19 „dostarczają instrukcje genetyczne do twoich komórek”, powodując, że twoje ciało wytwarza fragment wirusa (białko kolce). Więc szczepionki mRNA SĄ terapią genową. Po prostu nie da się tego obejść. Spełniają wszystkie definicje terapii genowej i żadnej z definicji szczepionki.

Definicja „COVID-19


Istnieje inny potencjalny problem z całą narracją „szczepionki COVID-19”, którą Martin rozpakował w wywiadzie 25 stycznia 2021 r. w podkaście Wise Traditions (patrz powyżej). W nim wyjaśnia:

COVID-19 nie jest chorobą. To seria objawów klinicznych. To ogromny ekran rzeczy związanych z tym, co wcześniej łączono z grypą i innymi chorobami gorączkowymi.

Problem, jaki mamy, polega na tym, że Światowa Organizacja Zdrowia wyraźnie stwierdziła w lutym [2020], że nie powinno być mieszania między [SARS-CoV-2 i COVID-19]. Zgodnie z ich definicją jeden z nich to wirus, a drugi to zestaw objawów klinicznych. Złudzenie w lutym polegało na tym, że SARS-CoV-2 powodował COVID-19.

Problem z tą definicją i oczekiwaniem polega na tym, że większość osób, u których wynik testu na fragmenty SARS-CoV-2 jest pozytywny przy użyciu metody RT-PCR, wcale nie jest chora. Iluzja, że wirus powoduje chorobę, została zniszczona. Dlatego wymyślono termin nosiciel bezobjawowy.

Krótko mówiąc, SARS-CoV-2 nie został jeszcze ostatecznie udowodniony jako główna przyczyna COVID-19. Dlatego terapia genowa, która nakazuje organizmowi wytworzenie antygenu SARS-CoV-2 – wirusowego białka szczytowego – nie może być nawet reklamowana jako środek zapobiegawczy przeciwko COVID-19, ponieważ nie ustalono związku przyczynowego między tymi dwiema chorobami.

Celowo kłamałeś od samego początku ”- mówi Martin w wywiadzie. „Nie ma związku przyczynowego między tymi rzeczami… Nigdy tego nie udowodniono.

Mamy sytuację, w której iluzją problemu są ludzie mówiący: „Nie chcę mieć COVID-19”. Mają na myśli to, że nie chcą zarazić się wirusem. Problem w tym, że te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego. W większości tak zwanych przypadków infekcja wirusowa nie została udowodniona.

Nie ma podstaw do tego zamieszania poza manipulacją publiczną. To pierwsza połowa problemu. Druga połowa problemu polega na tym, że to, co jest reklamowane jako szczepionka… nie jest szczepionką. To terapia genowa...

Co to zrobi? Nić syntetycznego RNA jest wysyłana do ludzi i powoduje powstawanie u ludzi białka wypustek S1, które jest patogenem… Szczepionka ma indukować odporność. Nie powinno prowadzić do produkcji toksyny...

Nie jest inaczej. To wcale nie to samo… To nie jest zakaz infekcji. Nie jest to zabronione urządzenie transmisyjne. Jest to czynnik używany do nakłonienia organizmu do produkcji toksyny, z którą organizm podobno w jakiś sposób uczy się sobie radzić, ale w przeciwieństwie do szczepionki – która ma wywołać odpowiedź immunologiczną – ten czynnik ma wywołać produkcję toksyny .

Dlaczego nieprawdziwe przedstawienie?

Martin podejrzewa, że firmy farmaceutyczne fałszywie przedstawiają tę technologię, aby móc objąć ochroną przepisy dotyczące zdrowia publicznego, które wykorzystują szczepienia.

Rząd nie ma ochrony przed odpowiedzialnością finansową za eksperymentalne terapie genowe, ale jest też dla szczepionek pandemicznych, nawet na etapie eksperymentalnym, o ile obowiązuje zatwierdzenie w nagłych wypadkach. Jest to rzeczywiście ważna zachęta do zapewnienia, że ta technologia jest postrzegana jako szczepionka i nic więcej, zwłaszcza po ostatecznym zatwierdzeniu przez FDA.

Utrzymując iluzję, że COVID-19 jest stanem wyjątkowym, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest, urzędnicy państwowi zapewniają ochronę firmom zajmującym się terapią genową, aby były one zwolnione z odpowiedzialności do czasu ostatecznego zatwierdzenia.

Eksperymentalna terapia genowa to zły pomysł

Napisałem wiele artykułów szczegółowo opisujących możliwe i oczekiwane skutki uboczne tych „szczepionek” terapii genowej.

Najważniejsze jest to, że te zastrzyki nie są szczepionkami. Nie zapobiegają infekcji, nie uodparniają ani nie zapobiegają przenoszeniu choroby. Zamiast tego zmieniają twoje kodowanie genetyczne i zamieniają cię w fabrykę białek wirusowych, która nie ma wyłącznika. To, co się tutaj dzieje, to oszustwo medyczne na bezprecedensową skalę, które należy bezwzględnie powstrzymać, zanim dla większości ludzi będzie za późno.

Jeśli już się zaszczepiłeś i teraz tego żałujesz, możesz być w stanie poradzić sobie z objawami, stosując te same strategie, których użyłbyś, gdybyś miał rzeczywistą infekcję SARS-CoV-2. Wreszcie, jeśli zostałeś zaszczepiony i doświadczasz jakichkolwiek skutków ubocznych, pomóż zwiększyć świadomość publiczną, zgłaszając to. Organizacja Children's Health Defense wzywa każdego, kto miał efekt uboczny szczepionki COVID-19, aby zrobił następujące trzy rzeczy:
Jeśli mieszkasz w USA, zgłoś się do VAERS
Zgłoś naruszenie na VaxxTracker.com, pozarządowej agencji śledzącej zdarzenia niepożądane (możesz również przesłać zgłoszenie anonimowo)
Zgłoś naruszenie na stronie CHD

Źródła:
1 Archiwum internetowe CDC 26 sierpnia 2021 r
2 Rules.iowa.gov ARC 4096C
3 Inicjatywa SOS.wa.gov nr 1300 29 października 2020 (PDF)
4 Inicjatywa SOS.wa.gov nr 1234 17 sierpnia 2020 (PDF)
5 Definicja szczepionki Merriam-Webster zarchiwizowana 6 lutego 2019 r.
6 Definicja szczepionki Merriam-Webster zarchiwizowana 26 lutego 2021 r.
7 Wolny słownik, Wykaz słownikowych definicji szczepionki
8 CDC 1 września 2021
9 FDA 23 sierpnia 2021 r.
10 Justia Jacobson przeciwko Stany Zjednoczone 1905
11, 25 G. Edward Griffin's Need To Know 19 stycznia 2021
12 Cornell University 15 Kod USA Podrozdział 1: Federalna Komisja Handlu
13 List ostrzegawczy FTC.gov
14 Ustawa FTC, 15 USC § 41 e
15 Protokół badań klinicznych Moderna (PDF)
16 CIDRAP 27 lipca 2020 r.
17 NPR 21 lutego 2021
18 Medline Plus Czym jest terapia genowa?
19 In Vivo wrzesień-październik 2020; 34 (5): 3023-3026
20 The Journal of Antibiotics 15 czerwca 2021 DOI: 10.1038 / s41429-021-00430-5
21 FDA.gov Czym jest terapia genowa?
22 ASGCT.org 17 listopada 2020 r.
23 Studium Moderna COVE
24 Przewodowy 18 listopada 2020 r.
26 Zapis Davida Martina (PDF)
27 US SEC Moderna 30 czerwca 2020 r.
28 Przegląd technologii MIT 5 lutego 2021 r.
29 Bloomberg 11 sierpnia 2020 r.
30 New York Times 4 maja 2020 r., aktualizacja 7 maja 2020 r. (Zarchiwizowane)
31 Weston Cena 25 stycznia 2021
32 Obrońca 25 stycznia 2021

mercola.com/…/archive/2021/09/13/mrna-vaccine-gene-therapy.aspx
Bos016
Sensowność szczepień - zestawienie danych izraelskich zakażeń z danymi egipskimi pokazują anomalię. Egipt – 100 mln mieszkańców: wyszczepienie pełną dawką – 3%, 1 września – 291 przypadków, 7 zgonów. Izrael – 9 mln mieszkańców: wyszczepienie pełną dawką – 62%, 1 września – 16 629 przypadków, 43 zgony.
Jadwiga Bob
tak
jac05
Te substancje można nazwać atakiem genowym na ludzkość. W jakim celu ? Z tego co wiemy dla eliminacji ludzi przewlekle chorych, ze słabą odpornością, o słabym zdrowiu, ale i ludzi w pełni zdrowych, silnych. Dalej, ktoś ma na celu zrobienie doświadczeń genetycznych co się komu wytworzy i po jakim czasie (trzecia nerka, trzustka, nowe zdolności od zwierzęce itp). Ma na celu przystosowanie człowieka …More
Te substancje można nazwać atakiem genowym na ludzkość. W jakim celu ? Z tego co wiemy dla eliminacji ludzi przewlekle chorych, ze słabą odpornością, o słabym zdrowiu, ale i ludzi w pełni zdrowych, silnych. Dalej, ktoś ma na celu zrobienie doświadczeń genetycznych co się komu wytworzy i po jakim czasie (trzecia nerka, trzustka, nowe zdolności od zwierzęce itp). Ma na celu przystosowanie człowieka do lotu w kosmos razem z androidami aby zdobyć nowe planety. Ma na celu uczynienie człowieka elementem natury tak jak w świecie zwierzęcym, przetrwają najsilniejsi, najodporniejsi, najcenniejsi genowo, zredukowanie ludzkości, zredukowanie przemysłu, rolnictwa, odrodzenie natury. Nasz papież wszedł w ten plan a za nim idą kapłani. Panie Jezu przyjdź !
Jadwiga Bob
niestety ale nawracajmy sie i módlmy- króluj nam Chrryste...
Tymoteusz
„Najważniejsze jest to, że te zastrzyki nie są szczepionkami. Nie zapobiegają infekcji, nie uodparniają ani nie zapobiegają przenoszeniu choroby. Zamiast tego zmieniają twoje kodowanie genetyczne i zamieniają cię w fabrykę białek wirusowych, która nie ma wyłącznika. To, co się tutaj dzieje, to oszustwo medyczne na bezprecedensową skalę, które należy bezwzględnie powstrzymać, zanim dla większości …More
„Najważniejsze jest to, że te zastrzyki nie są szczepionkami. Nie zapobiegają infekcji, nie uodparniają ani nie zapobiegają przenoszeniu choroby. Zamiast tego zmieniają twoje kodowanie genetyczne i zamieniają cię w fabrykę białek wirusowych, która nie ma wyłącznika. To, co się tutaj dzieje, to oszustwo medyczne na bezprecedensową skalę, które należy bezwzględnie powstrzymać, zanim dla większości ludzi będzie za późno.”
Jadwiga Bob
ale jak ? ludzie mnie mają za wariatkę z pojedynczymi osobami mogę pogadać