Clicks2.6K

ZÁSTUPCA MODERNY PRIZNAL, ŽE VŠETCI SÚ SÚČASŤOU OBROVSKÉHO EXPERIMENTU. BÝVALÝ VICEPREZIDENT PFIZERU, MICHAEL YEADON: „COVID OČKOVANIA SÚ VÁŽNYM POKUSOM O HROMADNÚ DEPOPULÁCIU“

ZÁSTUPCA MODERNY PRIZNAL, ŽE VŠETCI SÚ SÚČASŤOU OBROVSKÉHO EXPERIMENTU. BÝVALÝ VICEPREZIDENT PFIZERU, MICHAEL YEADON: „COVID OČKOVANIA SÚ VÁŽNYM POKUSOM O HROMADNÚ DEPOPULÁCIU“

Vo videu, odvysielanom 22. júna 2021 (nájdete ho tu), prehráva nezávislý reportér Stew Peters audionahrávku vyhotovenú mladou ženou, u ktorej sa po podaní injekcie Moderna náhle vyvinul Guillain-Barrého syndróm.

Jej neurológ je presvedčený, že jej stav je priamym dôsledkom očkovania na covid.

Zatiaľ čo neurológ podal správu o nežiaducej udalosti do amerického Systému nahlasovania nepriaznivých udalostí po očkovaní (VAERS), mladá žena sa to rozhodla nahlásiť aj Moderne.

Zástupca Moderny sa poškodením nezdá byť ani trochu prekvapený a akoby priznával, že podobné správy dostal už veľakrát predtým.

Každý, kto dostane injekciu, je súčasťou testu bezpečnosti

Počas telefonátu jej zástupca Moderny číta nasledovné dementi:

„Vakcína spoločnosti Moderna na ochorenie COVID-19 nebola schválená ani licencovaná Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). FDA jej však udelil oprávnenie na núdzové použitie, v zmysle oprávnenia na núdzové použitie na prevenciu koronoavírusového ochorenia 2019, pre použitie u jednotlivcov vo veku 18 a viac rokov.

Na prevenciu COVID-19 neexistuje žiadna vakcína, schválená FDA. Povolenie na núdzové použitie (EUA) pre vakcínu na COVID-19 od spoločnosti Moderna platí v podstate len po dobu trvania vyhlásenia EUA pre COVID-19, oprávňujúc na núdzové použitie produktu, pokiaľ to vyhlásenie nie je časovo ohraničené alebo to povolenie predtým neskončí.“


Predstaviteľ tiež poukazuje na to, že všetky fázy klinického testovania stále pokračujú a že dlhodobý ochranný účinok proti COVID-19 je neznámy.

Keď sa pacientka pýta, či je každý, kto dostane očkovanie na covid – napriek tomu, že sa za účastníka testovania výslovne neprihlásil – v skutočnosti účastníkom klinického testovania, predstaviteľ spoločnosti so smiechom odpovedá: „do veľkej miery áno“.

Takže, v kocke, zatiaľ čo vám výrobcovia vakcín, zdravotné úrady, mainstreamové médiá, platformy sociálnych sietí ako Facebook a verejné reklamy hovoria, že vakcína prešla dôkladným testovaním, že bola „schválená“ a je bezpečná a účinná, žiadne z tých tvrdení nie je pravdivé.

Tie vakcíny dostali iba povolenie na núdzové použitie, čo je úplne iné, než riadny súhlas a udelenie licencie od FDA.

Nevedia, aká je vakcína účinná, ani ako dlho trvajú účinky a nevedia, či je bezpečná, pretože nebolo ukončené testovanie. V skutočnosti, či si to ľudia uvedomujú, alebo nie, veľkou súčasťou tých testov je aj verejná očkovacia kampaň.

Do medicínskych experimentov sú nútené aj deti

Týmto sa nútenie k očkovaniu detí a dospievajúcich stáva ešte znepokojujúcejšie. Výrobcovia vakcín dostali EUA pre dvanásťročné deti a rodičom teraz hovoria, že sa ich deti „musia“ zúčastniť na tom, čo je medicínskym experimentom.

Ľuďom hovoria, že zúčastniť sa na medicínskom experimente je ich spoločenská „povinnosť“ či „zodpovednosť“. Hovoria im, že sa ho musia zúčastniť, inak prídu o prácu alebo o vyhliadky na vzdelanie.

To, čo sa tu deje, sa v ničom nelíši od toho, ako keby vám povedali, že ak si chcete udržať prácu alebo chodiť do školy, musíte sa zúčastniť testovania nového lieku proti rakovine. Je to úplne absurdné, neetické a nezákonné.

Keď ľudia očkovanie dostanú, nie sú informovaní o tom, že sa zúčastňujú medicínskeho experimentu a nepožaduje sa od nich podpísanie formulára informovaného súhlasu (keďže na základe pravidiel EUA sa práve od tejto konkrétnej požiadavky upúšťa).

A aj keď sa na základe EUA od formulárov súhlasu upúšťa, neplatí to pre poskytovanie pravdivých informácií o možných vedľajších účinkoch.

Je naozaj dôležité uvedomiť si, že vynucovanie účasti ľudí na medicínskych experimentoch porušuje dlho zavedené etické pravidlá výskumu. Ak chcete robiť nejakú lekársku štúdiu a rozhodli ste sa nalákať účastníkov poskytnutím zmrzliny či PlayStation zadarmo, etický výbor váš projekt zastaví.

Tu je problémom to, že testy vakcíny na COVID-19 nemajú žiadne dohliadacie výbory.

Neexistuje žiadna Rada pre monitorovanie dát bezpečnosti, žiadny Výbor pre klinické udalosti a žiadny Výbor pre klinickú etiku. A to aj napriek skutočnosti, že taký dohľad je bežnou praxou v každom výskume, týkajúcom sa ľudí.

Ak ale také výbory existujú, neboli oznámené a nie sú publikované žiadne štandardné hlásenia.

Aktualizácia ohľadom myokarditíty (zápalu srdca)

Peters sa tiež zameriava na čoraz bežnejší vedľajší účinok, konkrétne na myokarditídu, t.j. srdcový zápal.

Výskum na zvieratách, realizovaný výskumníkmi z Masonic Medical Reasearch Institutev spolupráci s Bostonskou detskou nemocnicou, bol uverejnený na preprintovom serveri bioRxiv 20. júna 2021.

Subjednotka hrotového proteínu SARS-CoV-2 priamo poškodzuje srdce a spôsobuje myokarditídu tým, že v srdcových bunkách vyvoláva prehnanú imunitnú reakciu – cytokínovú búrku.

Štúdia „Selektívna expresia subjednotky S1 hrotového proteínu SARS-CoV-2 v kardiomyocytoch vyvoláva u myší srdcovú hypertrofiu“ zistila, že „endoteliálnu funkciu priamo narúša“ samotný hrotový proteín (bez zvyšnej časti vírusu).

Ukazuje sa, že subjednotka S1 hrotového proteínu SARS-CoV-2 aktivuje NF-kB proteín, ktorý reguluje nielen prepis DNA, ale aj prežitie bunky, tvorbu cytokínu a sekundárny zápal.

Proces tohto ochorenia sa netýka receptoru ACE2, ale skôr toll-like receptoru 4 (TLR4), ktorý je zodpovedný za odhaľovanie patogénov a spustenie vlastných imunitných reakcií. Keď to zhrnieme, tak výskum dokázal, že subjednotka hrotového proteínu „spôsobovala srdcovú dysfunkciu, vyvolávala hypertrofné premodelovanie a spúšťala srdcový zápal“.

Stručne povedané, subjednotka hrotového proteínu spúšťaním prehnanej imunitnej reakcie – cytokínovej búrky – v srdcových bunkách priamo poškodzuje srdce a spôsobuje myokarditídu.

Čo je dôležité, hypertrofné premodelovanie znamená, že ide o trvalé pretvorenie a poškodenie srdca, čo vyvracia tvrdenia, že stovky prípadov myokarditídy hlásených do systému VAERS nie sú dôvodom na veľké obavy a že ich srdcia sa nakoniec uzdravia.

Som presvedčený, že tieto predpoklady sa ukážu ako mylné a že mnohí z nich môžu skončiť s trvale poškodenými srdcami.

„Vedeli, čo robia“

Ako v programe Stewa Petersa uviedla Jane Rubyová, PhD., tento výskum mal byť vykonaný skôr, ak boli tieto vakcíny použité vo verejnej sfére.

Namiesto vykonávania dôkladných testov na laboratórnych zvieratách využívajú výrobcovia ako pokusné morčatá verejnosť, v jednom z najväčších experimentov v dejinách ľudstva. Dosahujú k tomu zisky v desiatkach miliárd dolárov, pričom sa tešia absolútnej imunite pred akýmkoľvek poškodením, ktoré ich experimentálne vakcíny spôsobujú.

Lživým označením týchto nástrojov génovej modifikácie za vakcíny (keďže génová terapia sa neposudzuje ako pandemická liečba, ktorej možno zaručiť imunitu pred trestnou zodpovednosťou) dostali pod zámienkou núdzového stavu verejného zdravia zelenú na vykonávanie experimentov na ľuďoch bez odškodňovania, informovaného súhlasu či právnej zodpovednosti.

Nebyť tejto nečestnej dezinterpretácie, v žiadnej rozumnej spoločnosti neexistuje žiadny spôsob, ako by mohli byť tieto génové terapie (lepší výraz je modifikácie, pretože terapie zvyčajne liečia) povolené na testovanie toľkých ľudských subjektov, vrátane tehotných žien a detí.

Najznepokojujúcejšia je však táto časť:

Zdá sa, že tieto vakcíny na covid mohli byť k spôsobeniu tohto druhu poškodenia buniek navrhnuté zámerne. Prečo? Pretože výskumníci zároveň testovali subjednotku prírodného hrotového proteínu ďalšieho koronavírusu, zvaného NL63.

Tento vírus bol vybratý preto, lebo, podobne ako SARS-CoV-2, používa na vstup do ľudskej bunky receptor ACE2. Hrotový proteín NL63 však tento druh poškdenia srdca nevyvolával.

„Vedeli, čo robia, keď konštruovali túto mRNA na vytváranie tohto konkrétneho hrotového proteínu,“ hovorí Rubyová

Ozýva sa obeť očkovania vakcínou Pfizer

Vo uvedenom videu sa Peters zhovára so Stevie Thrasherovou, predtým zdravou 29-ročnou ženou zo štátu Washington, ktorá dostala svoju prvú dávku vakcíny Pfizer 27. apríla 2021.

Odvtedy bola deväťkrát hospitalizovaná a jej lekár potvrdil, že jej poškodenia sú priamym dôsledkom mRNA injekcie Pfizer. Neurológ jej odporúčil, aby si už druhú dávku pichnúť nedala.

Jedným z jej prvých symptómov bolo silné menštruačné krvácanie. Potom začala pociťovať silné bolesti tela, svalovú slabosť a zlyhávanie svalstva, únavu, závrat a dezorientáciu. Od zaočkovania bola deväťkrát v nemocnici, absolvovala tri neurologické posudky a poslali ju na vyšetrenie k reumatológom a imunológom.

Pozoruhodné je, že napriek závažnosti jej symptómov sa všetky testy, vrátane zobrazovania a krvného obrazu, zdali byť normálne, s výnimkou krvného testu ANA (testu, ktorý detekuje antinukleárne protilátky, ktoré môžu napádať vaše vlastné tkanivá), čo naznačuje, že by mohla mať nejaký autoimuntný stav, hoci je nejasné, ktorý.

Jej lekári zatiaľ neboli schopní vysvetliť, prečo sú výsledky všetkých jej testov normálne, keď jasne zažíva symptómy ochorenia a jediné, čo jej zatiaľ diagnostikovali, je „nežiaduca reakcia na covidovú vakcínu Pfizer s myalgiou“.

Ako môžete vidieť vyššie vo videu, mala náhodné triašky, ktoré podľa nej prichádzajú a končia podľa okolností. Spúšťať ich môžu slnečné svetlo, teplo, nadmorská výška, stres a fyzická aktivita.

Hoci Thrasherovú varovali pred možnosťou krvných zrazenín a anafylaktickými reakciami, neinformovali ju, že môžu nastať neurologické a autoimunitné vedľajšie účinky.

„Keby som o tejto možnosti vedela, bola by som sa zvrtla a ušla,“ hovorí Petersovi.

Neočkovaní lživo obviňovaní z toho, že sú „továrňami na varianty vírusu“

Akoby nestačilo poškodenie, mainstreamové médiá teraz presadzujú predstavu, že za objavovanie sa variantov SARS-CoV-2 môžu tí, ktorí odmietajú očkovania na covid, hoci celý rad odborníkov na zdravotníctvo varoval, že je to úplne naopak – že rýchlejšie mutácie vírusu si vynucujú hromadné očkovania, vyvolávajúce veľmi úzky pás protilátok.

Ide o všeobecný princíp v biológii, vakcinológii a mikrobiologógii, že keď vystavíte tlaku živé organizmy, ako sú baktérie či vírusy, napríklad prostredníctvom antibiotík alebo protilátok, no úplne ich nezabijete, môžete nechtiac povzbudiť ich mutáciu na virulentnejšie kmene.

Tie, ktoré uniknú vášmu imunitnému systému, nakoniec prežívajú a vyberajú mutácie pre zaistenie svojho ďalšieho prežitia.

Ak sa nakazí nejaký jednotlivec, ktorý nemá úzky pás protilátok, potom, ak naozaj dôjde k mutácii, to s ďaleko menšou pravdepodobnosťou povedie k agresívnejšimu vírusu.

Takže, hoci k mutácii môže dôjsť tak u zaočkovaných, ako aj u nezaočkovaných ľudí, tí zaočkovaní budú s ďaleko väčšou pravdepodobnosťou tlačiť vírus do mutácie, ktorá ho posilňuje a robí nebezpečnejším.

Bohužiaľ však, podľa CNN:

„Nezaočkovaní ľudia toho robia viac, než že len riskujú vlastné zdravie. Odborníci na infekčné ochorenia hovoria, že ak sa nakazia koronavírusom, sú tiež rizikom pre všetkých. Je to preto, lebo jediným zdrojom nových variantov koronavírusu je telo infikovanej osoby.

´Nezaočkované osoby sú potenciálnymi továrňami na varianty´, povedal pre CNN Dr. Wiliam Schaffner, profesor z Oddelenia infekčných chorôb v Medicínskom centre Vanderbiltovej univerzity… ´Čím je viac nezaočkovaných, tým viac príležitostí množiť sa vírus má´.“


Schaffner a CNN sa zabudli zamerať na potvrdený fakt, že očkovanie na covid neposkytuje imunitnú ochranu proti infekcii SARS-CoV-2 a nebráni ani prenosu infekcie. Preto sa hostiteľom vírusu môžu stať aj zaočkovaní, práve tak ako tí, ktorých ešte na injekciu na covid nenalákali.

Vyčleňovanie nezaočkovaných ľudí ako jediných prenášačov ochorenia či mutácie je z medicínskeho hľadiska absolútne neoprávnené. Dokazujú to prípady u plne „zaočkovaných“ ľudí.

Bohužiaľ, očkovaní jednotlivci nie sú informovaní o možnosti, že môžu zažívať na protilátkach závislé zosilnenie (ADE) alebo paradoxné imunitné zosilnenie (PIE), čo ich môže v skutočnosti robiť náchylnejšími na nakazenie sa variantmi a ťažší priebeh ochorenia.

Ak sa ukáže, že je to tak – a viacero indikátorov už naznačuje, že sa to už deje –, tak potom očkovanie väčšieho počtu ľudí nie je odpoveď.

Nezaočkovaných jednotlivcov nemožno považovať za zodpovedných za to, čo sa deje tým, ktorí sa podujali zúčastniť sa tohto hromadného experimentu, ani od nich žiadať, aby tých ľudí „zachránili“ ohrozením svojho vlastného zdravia.

Zámerne zničené kontrolné skupiny

Čo je znepokojujúce, všetky dôkazy poukazujú na to, že výrobcovia vakcín a zdravotnícke agentúry si problémy s týmito očkovaniami identifikovať neželajú.

Hoci tu ide o najväčší medicínsky experiment v dejinách ľudstva, výrobcovia vakcín zámerne eliminujú svoje kontrolné skupiny, aby bolo ďaleko ťažšie zistiť poškodenia a príjemcov vakcíny nebolo s kým porovnať.

V správe v časopise JAMA cituje Rita Rubinová, dopisovateľka časopisu, hlavného vedeckého poradcu operácie Warp Speed Moncrefa Slaouiho, PhD., podľa ktorého „je veľmi dôležité test okamžite odslepiť a placebovej skupine ponúknuť vakcíny“, pretože účastníci testu by za svoju účasť „mali byť odmenení“.

Také vyhlásenia ohrozujú samotné základy toho, čo si test bezpečnosti vyžaduje, a tými je kontrolná skupina, s ktorou môžete porovnať účinky daného lieku v dlhodobom meradle.

Považujem za nepochopiteľné, že sa o odslepení vôbec uvažovalo, keď ešte neboli ukončené ani základné štúdie a niektoré štandardné štúdie bezpečnosti sa úplne obišli.

O čom vlastne hromadná očkovacia kampaň naozaj je?

Je očividné, že výrobcovia vakcín na covid zámerne odstránili všetky monitorovacie kontroly bezpečnosti, pretože chceli zahmliť očakávané komplikácie, ku ktorým malo určite dôjsť.

Chceli, aby sa zabránilo prezradeniu čo najväčšieho množstva komplikácií. Bezpečnosť očividne nie je niečo, čo ich znepokojuje.

Zamyslite sa nad tým:

Keby vakcinačná kampaň bola o vytvorení vysokej miery imunity v populácii, akceptovali by ako alternatívu k očkovaniu aj prirodzenú imunitu.

Oni to však nerobia. Očkovať sa na covid musíte ešte aj vtedy, keď máte vysoké hladiny protilátok z prirodzenej infekcie – ak chcete chodiť do školy alebo si udržať prácu v niektorých oblastiach – a prirodzená imunita sa nepočíta, keď chcete imunitný pas na covid (napríklad, keď máte protilátky, no neboli ste testovaní PCR testom, lebo ste chorobu prekonali bez príznakov).

To znamená, že očkovania NIE SÚ o vytváraní kolektívnej imunity. Ihlu v každej ruke chcú z nejakého iného dôvodu. Čo myslíte, aký dôvod by to mohol byť? Mnohí, ktorí sa nad touto otázkou zamýšľali, dospeli k záveru, že nech už je ten dôvod akýkoľvek, je zločinný.

Táto kampaň o pichnutí ihly do každej ruky je prinajmenšom kvôli maximalizácii ich ziskov. A vo svojom najhoršom extréme môže byť súčasťou dômyselne zostavenej depopulačnej stratégie.

Michael Yeadon, PhD., výskumník v oblasti biológie a bývalý viceprezident a hlavný vedec alergologického a respiračného výskumu v spoločnosti Pfizer na záznam povedal, že je presvedčený, že očkovania na COVID-19, a najmä následné očkovania, sú „vážnym pokusom o hromadnú depopuláciu“.

Záver

Podľa môjho názoru je stále veľa potenciálnych ciest škodenia a veľmi veľa neistôt.

Nabádam vás všetkých, aby ste si robili svoje domáce úlohy, neprestávali čítať a učiť sa, zvažovali potenciálne pre a proti a neponáhľali sa v rozhodovaní o tom, či absolvujete jednu z týchto génových terapií (modifikácií) COVID-19.

Ak ste už jednu absolvovali, dobre si premyslite, či si dáte pichnúť nejaké ďalšie.

Ešte jedno odporúčanie

Národné vakcinačné informačné centrum (NVIC) nedávno zverejnilo viac ako 50 pôvodne platených videoprezentácií z Piatej medzinárodnej verejnej konferencie o očkovaní, ktorá sa konala v dňoch 16. až 18. októbra 2020 a sprístupnilo ich zadarmo pre všetkých.

Témou konferencie bola „Ochrana zdravie a autonómie v 21. storočí“ a vystúpili na nej lekári, vedci a ďalší zdravotníci, aktivisti z oblasti ochrany ľudských práv, lídri náboženských komunít, právnici z oblasti ústavného a občianskeho práva, spisovatelia a rodičia očkovaním poškodených detí, hovoriac o očkovacej vede, politike, práve, etike a infekčných ochoreniach, vrátane koronavírusu a vakcín na COVID-19.

V decembri 2020 jedna britská spoločnosť publikovala o NVIC a jeho konferencii lživé a zavádzajúce informácie, čo NVIC podnietilo poskytnúť zhliadnutie celej konferencie zadarmo.

Tá konferencia má všetko, v čom sa potrebujete vzdelať a chrániť svoje osobné slobody vo vzťahu k vášmu zdraviu.

Nepremeškajte túto neuveriteľnú príležitosť. Bol som rečníkom na tejto podnetnej konferencii a nabádam vás, aby ste si tieto videoprezentácie pozreli skôr, než ich technokratické elita scenzuruje a odstráni.

Co covid injekce dělají s vaší krví? Dr. Jane Rubyová přináší šokující objev (+ cz dabing)

Patolog dr. Ryan Cole – Alarmující efekt covid injekcí na mozek a ostatní orgány.
Public domain
One more comment from ľubica
Cairo Oro shares this
10
Marieta Ria shares this
1493
VŠETCI OČKOVANÍ SÚ SÚČASŤOU OBROVSKÉHO EXPERIMENTU - OČKOVANIA SÚ VÁŽNYM POKUSOM O HROMADNÚ DEPOPULÁCIU
TERRACOTTA shares this
831
Vakcinácia na COVID-19 - „vážny pokus o hromadnú depopuláciu“