Clicks1K
olek19801
2

Boże Ciało A.D. 2020

Ogłoszenia parafialne 24 maja 2020 jedna z polskich parafii:

(...)
-w przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, liturgiczne zakończenie okresu wielkanocnego, oraz po południu zakończenie nabożeństw majowych.
Z racji uroczystości Zesłania Ducha Świętego można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu Przyjdź”. Zakończenie okresu wielkanocnego uroczystościami Zesłania Ducha Świętego Przenajświętszej Trójcy, zwiastuje zbliżającą się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Z względu na trwającą pandemię i ograniczenia związane z naszym bezpieczeństwem, tegoroczna procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy przejdzie, bez sypania kwiatów, wokół naszej kaplicy, po Mszy św. o godz. 11.30, jako jej naturalne przedłużenie i zakończy się w kaplicy przy ołtarzu.

Wszyscy pozostaniemy na miejscu (poza celebransem i liturgiczną służbą), robiąc przejście.

Niech nasz udział w tej symbolicznej procesji, czyli idea życiowego wędrowania przez ziemię, jako pielgrzym, będzie publicznym świadectwem wyznania naszej wiary i pobożności (przystąpienie do sakramentów świętych oraz udekorowanie naszych domów, jako zamanifestowania czci należnej Najświętszemu sakramentowi). Niech to pozostanie na swoich miejscach w czasie symbolicznego przejścia wokół kaplicy skłoni nas do refleksji odmitologizowania niebezpiecznego magicznego podejścia do Najświętszego Sakramentu, co w czasie pandemii miało miejsce w niektórych parafiach w Polsce. Po pierwsze najświętszy sakrament to nie talizman ani amulet chroniący ludzi przed nieszczęściem na określonym terytorium. Po drugie procesja bez towarzyszenia w niej wiernych, niekoniecznie dosłownie, nie jest procesją. Więc nie ma co cudować, a bardziej pamiętać w tym dniu o godnym przyjęciu Pana Jezusa w komunii św. sakramentalnej ( a jeśli to niemożliwe) to przynajmniej duchowej. (...)

============================

pisownia oryginalna ze strony polskiej parafii - podczas odczytywania
ogłoszeń ksiądz krytykował kapłanów, którzy na początku fałszywej pandemii w dobrej wierze podejmowali akty błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Dodatkowe napomnienia:
"(...)
wiernych pragnących przyjąć Komunię w sposób tradycyjny prosimy o ustawienie się na końcu, aby w pierwszej kolejności mogły przystąpić do Komunii osoby, które przyjmują Ciało Pana na rękę.
Nikt nas tego nie uczył więc przypominamy (...) i prosimy na wzór zachodni o odchylanie maseczki przy kapłanie, aby w jego obecności przyjąć Komunię Świętą"
olek19801
Kiedy na naszych oczach zło ateistycznego materializmu, które ma swoje korzenie w Rosji, w radykalny sposób kieruje rządem Chińskiej Republiki Ludowej, poznajemy, że wielkie zło komunizmu musi zostać uleczone u swych korzeni poprzez poświęcenie Rosji, według wskazówek Matki Bożej – mówił kard. Raymond Leo Burke podczas Rzymskiego Forum Życia, zorganizowanego przez Voice of The Family („Głos …More
Kiedy na naszych oczach zło ateistycznego materializmu, które ma swoje korzenie w Rosji, w radykalny sposób kieruje rządem Chińskiej Republiki Ludowej, poznajemy, że wielkie zło komunizmu musi zostać uleczone u swych korzeni poprzez poświęcenie Rosji, według wskazówek Matki Bożej – mówił kard. Raymond Leo Burke podczas Rzymskiego Forum Życia, zorganizowanego przez Voice of The Family („Głos Rodziny”), zorganizowanego pod hasłem „Koronawirus w świetle Fatimy: tragedia i źródło nadziei”.

Uznając konieczność całkowitego nawrócenia z ateistycznego materializmu i komunizmu na Chrystusa, wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, zgodnie z Jej wyraźnym pouczeniem, pozostaje pilne – podkreślił

Read more: www.pch24.pl/kard--burke--bp…
Weronika-S.
To powszechna apostazja i wezwanie do niej wierzących katolików. Diabeł już nie potrzebuje ateistów. Ma lepszych niszczycieli w obrębię Kościoła. Wykorzysta ich, a potem wrzuci do kotła z siarką, jeżeli ci wyświęceni na sługi Chrystusa się nie opamiętają.
Te niecnoty widzą, że nie ma pandemii, bo nie ma zwiększonej śmiertelności, ale podpisali cyrograf pod obowiązującym ich prawem Talmudu.
Prawd…More
To powszechna apostazja i wezwanie do niej wierzących katolików. Diabeł już nie potrzebuje ateistów. Ma lepszych niszczycieli w obrębię Kościoła. Wykorzysta ich, a potem wrzuci do kotła z siarką, jeżeli ci wyświęceni na sługi Chrystusa się nie opamiętają.
Te niecnoty widzą, że nie ma pandemii, bo nie ma zwiększonej śmiertelności, ale podpisali cyrograf pod obowiązującym ich prawem Talmudu.
Prawdziwi Izraelici poszli za Chrystusem i przyjęli chrzest. Pozostali ukrzyżowali Chrystusa, a teraz ich potomkowie krzyżują Kościół, również przy pomocy władz świeckich i arcykapłanów, tym razem katolickich.