Kallistratos
Theodora, neberu tě příliš vážně, ale přesto jsi limitovaná svým údělem, podobně jako křeček běhající v kolečku a uspokojený s tímto věří v kolečko, jež je středobodem jeho světa. V otázkách se dostáváš za hranici svého chápání a přesto chceš dělat závěry. Je to ale mylné. Každý má zkrátka jiný limit a míru pokory před velebností a svrchovaností Boží. Kdo chce pochopit vše, nepochopí zhola nic …More
Theodora, neberu tě příliš vážně, ale přesto jsi limitovaná svým údělem, podobně jako křeček běhající v kolečku a uspokojený s tímto věří v kolečko, jež je středobodem jeho světa. V otázkách se dostáváš za hranici svého chápání a přesto chceš dělat závěry. Je to ale mylné. Každý má zkrátka jiný limit a míru pokory před velebností a svrchovaností Boží. Kdo chce pochopit vše, nepochopí zhola nic ty jedna plackozemko. 😊 Rozhodně nevěřím tomu, že věříš na podobné věci a zapni si satelit, míří na družici na geostacionární dráze.... 😉
štefan161
Satelit mieri na pevnú oblohu, odkiaľ prijímaš odraz signálu
Kallistratos
Strážče, štefane, toviko, Burnsteine... pusťte si raději: youtube.com/watch?v=EwmWY-b1Zzc

Stará dobrá Francie a krásný rok 1968. 😊
tovika
Chápete vůbec, jaká mírně řečeno pitomost spočívá v tom, když kdokoli, interpretuje nebo podrobuje kritice to, co nezná?!
tovika
Stokrát nic umořilo osla...!!! Pseudospor jste "spustil" Vy, štefane 161 tímto vaším výrokem: Mária bola hriešna, ako každý iný. Veď prečo by potom obetovala s Jozefom hrdličky, alebo holubata za svoj hriech podľa Mojžišovho zákona?, což je blud(z katolického hlediska, pochopitelně)! "Přisrala" se k tomu Thedorá-Máriá a v závěsu Čestmír, jakožto lidé neschopní systematického teologického …More
Stokrát nic umořilo osla...!!! Pseudospor jste "spustil" Vy, štefane 161 tímto vaším výrokem: Mária bola hriešna, ako každý iný. Veď prečo by potom obetovala s Jozefom hrdličky, alebo holubata za svoj hriech podľa Mojžišovho zákona?, což je blud(z katolického hlediska, pochopitelně)! "Přisrala" se k tomu Thedorá-Máriá a v závěsu Čestmír, jakožto lidé neschopní systematického teologického myšlení, zavádějící rozpravu do osobní roviny a bylo to.
Strážce
Katolické hledisko je rovnocennost všech náboženství, přijímání nekajícníkům, žehnání hříšných svazků, úcta k pohanským modlám, zákaz evangelizace a hlavně milování peněz. Je otázkou, zda brát vážně, co katolické hledisko považuje za blud. Maria byla normální žena, nikoli anděl. 😉
tovika
Toto není katolické, nýbrž heretické.
Kallistratos
Toto není heretické, ale cílená provokace. 😊
Svätý Malachiáš(prorok)
To je dosť heretické,ale zároveň aj dosť provokatívne u mozgovo zaostalych ľudí, ktorý tu prišli nie šíriť pokoj,pravdu, lásku a vieru,ale iba nenávisť,hnev, rozdelenie, herézy a bludy a debilné reči ( komunikáciu ) od seba samých aj od sektárov.
Kallistratos
Jsou lidé, kterým v životě nějak pomůžete a zcela nezištně, protože si vážíte jejich originality, jejich zaujatosti pro věc a třeba i životního osudu v kontrastu s těmi tradičně ve víře vychovanými co to měli v rodinách... Říkáte si, umí zaujmout, chce být něco platný.... Pak si ale už říkáte, mluví příliš a stále to samé.... A tam mělo bliknout to první varovné světélko.... Pak slyšíte, jak …More
Jsou lidé, kterým v životě nějak pomůžete a zcela nezištně, protože si vážíte jejich originality, jejich zaujatosti pro věc a třeba i životního osudu v kontrastu s těmi tradičně ve víře vychovanými co to měli v rodinách... Říkáte si, umí zaujmout, chce být něco platný.... Pak si ale už říkáte, mluví příliš a stále to samé.... A tam mělo bliknout to první varovné světélko.... Pak slyšíte, jak mluví o satanu, uhrančivosti, o fascinaci diktátory , o tom, jak se mu znelíbilo bubnování, o tom jak chodil na hřbitov s jistým cílem.... Vnímáte to stále ale příznivě, říkáte si - je to výjimečné a ovlivněni knihou "Chceme jen tvoji duši" chápete, že od určitého stylu muziky odešel.... Žijete a věnujete se rodině, své síly napínáte v jiných věcech... Čas běží a člověk má mimořádnou možnost sledovat, jak se lidé přetvářejí v čase a kam jejich víra a život jde.... Byl jsem kdysi bláhový, že jsem jistého člověka hledal v noci na hřbitově a jako konvertita uvěřil, že tam někde bude, složil jsem tehdy také básně, které oslavují Tvůrce a ďábla vrhají do temnot ovlivněn právě negativismy dotyčného... On se moc radovat neuměl, byl sebefascinován. Ne nadarmo se ověsil obrácenými kříži a chtěl na sebe v kostele před lety upoutat pozornost, jindy zase ministroval, vystupoval z Církve, bloudil po několika společenstvích, vážil si starého faráře, aby jej za pár let zcela zapřel.... Maloval velké cíle, aby zanedlouho mohl malovat za sebou tlusté čáry... Nechal se unášet nostalgií jaké to kdysi bylo, aby vzápětí začal skřípat zuby a zase tepat a tepat..... Blázínek, který si vlastně neuvědomí, že tepe jen sám do sebe.... Že by si kolikrát za tu komplikovanost a nedostatečnost sám nafackoval, protože někdy nerozumí ani sám sobě.... Tak to prostě je. Svět trochu podivínských introvertů, kteří samozřejmě do svého světa jiné nepustí a mohou se stát sami sobě zničujícím elementem. Podezíravost a nedůvěra. A tak mám ambivalentní vztah k takovým. Oni často chtějí slyšet o sobě, představovat si sebe v roli nějakého důležitého člověka, chtějí se vést na nějaké vlně, kde na ně bude reagováno, prostá exhibice... Pokud se ale stanou zlými, pak konec. Přeji takovým ale štěstí a aby svůj běh na světě realizovali dobře a pocítili blaženost a dokázali prožívat i drobné radosti na tomto světě. Velmi ale odsuzuji ty, kteří takové bytosti navlékli do jha zloby a zášti a začali s nimi manipulovat. Ti dopadnou bídně. Velmi bídně. Už jsem to sem na Glorii kdysi psal a několikrát a upozorňoval na toto nemravné jednání. Varuji znovu. 😊
Kallistratos
Je mi ještě líto Burnsteina. Je to sice člověk bez systematického vzdělání a člověk, který se svým způsobem užírá a mnohdy škodí, ale není ještě zcela nesvéprávný, takže si vybral svou cestu... jeho svoboda... A ti, kteří se na něm podepsali a podporovali v něm nectnosti se budou možná jednoho dne velmi divit a hořce litovat. Ale rozumím, že nyní se tomu mohou od srdce a teplého monitoru smát, …More
Je mi ještě líto Burnsteina. Je to sice člověk bez systematického vzdělání a člověk, který se svým způsobem užírá a mnohdy škodí, ale není ještě zcela nesvéprávný, takže si vybral svou cestu... jeho svoboda... A ti, kteří se na něm podepsali a podporovali v něm nectnosti se budou možná jednoho dne velmi divit a hořce litovat. Ale rozumím, že nyní se tomu mohou od srdce a teplého monitoru smát, ale jednoho dne, až pocítí na hrudi třeba ostrou bolest, že jim během chvilky vyrazí pot na čele a mobil na 155 bude daleko, pak si možná vzpomenou, že vědomě v někom podporovali nectnosti a začnou litovat svého jednání....
tovika
Nerozumíte (porušené)lidské přirozenosti, vypreparováváte boží zjevení, kterým je kromě Písma i sama Církev a proto také neznáte Boha(nadpřirozenost předpokládá přirozenost), ale umanutě se snažíte nás katolíky poučovat...! Uvažte toto a hlavně - vyvoďte z toho důsledky: Lk10,16 Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal.“
tovika
Ach jo, vy všichni sektáři, bludaři, schizmatici, pomatenci apod., sola scriptura vás znovu a znovu zavádí do slepé uličky, z níž není úniku. Kdy už konečně pochopíte, že Písmo svaté je katolická kniha a budete k němu přistupovat důsledně a ne si vybírat jen , co se vám hodí!
2 Petr 1,20 Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkladu
a Církev
More
Ach jo, vy všichni sektáři, bludaři, schizmatici, pomatenci apod., sola scriptura vás znovu a znovu zavádí do slepé uličky, z níž není úniku. Kdy už konečně pochopíte, že Písmo svaté je katolická kniha a budete k němu přistupovat důsledně a ne si vybírat jen , co se vám hodí!
2 Petr 1,20 Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkladu
a Církev
1 Tim 3,15 ... je sloupem a pevnou oporou pravdy.
Lk 1,46 Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina
1,47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
1,48 neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1,49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté
1,50 a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1,51 Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Jan 21,25 Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané. 14,26 Ale Přímluvce Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já.
A ti, kteří se proti tomu protiví, ať jsou si vědomi, že: Gal 1,9 ... Hlásá-li vám kdo evangelium odchylné od toho, které jste přijali, buď proklet!
štefan161
Tovika... Nepíšem tu preto, aby som sa s vami dohadovali o sóla scriptura
To by malo byt každému jasné. Že jedine Božie Slovo má moc

Máš pravdu v tom, že ho prijala katolícka cirkev pôsobením Ducha Svätého.
Ale nie rímskokatolícka!!! Tá vznikla až neskôr.

Mária bola hriešna, ako každý iný. Veď prečo by potom obetovala s Jozefom hrdličky, alebo holubata za svoj hriech podľa Mojžišovho zákona?

More
Tovika... Nepíšem tu preto, aby som sa s vami dohadovali o sóla scriptura
To by malo byt každému jasné. Že jedine Božie Slovo má moc

Máš pravdu v tom, že ho prijala katolícka cirkev pôsobením Ducha Svätého.
Ale nie rímskokatolícka!!! Tá vznikla až neskôr.

Mária bola hriešna, ako každý iný. Veď prečo by potom obetovala s Jozefom hrdličky, alebo holubata za svoj hriech podľa Mojžišovho zákona?

Špekulantský rímsky preklad 2 Petrovho listu vás zvádza k hlúpostí. Tieto verše totiž hovoria o tom, že proroci nič nehovorili zo seba, ale z Ducha Svätého. Môžeš si to overiť v gréckom origináli a prečítať si v kontexte aj nasledujúce verše.
2Pt 1:21: "Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha."

Takže každý, kto hlása inú cestu spásy ako Pavol je prekliaty
tovika
Když zastánci potratů argumentují, že, než se vyvýjející se embryo narodí, není člověkem, tak kým je? Králíčkem , pejskem, kočičkou...?!
Peter(skala)
ved prečo by obetovala hrdličky?
a kde je napísané, že tie hrdličky sa maju obetovať za osobne hriechy toho, kto ich obetuje?

Ináč, pri takej logike by si musel aj Ježiša považovať za hriešneho, lebo Ježiš tiež konal to, čo hriešnici: počnuc krstom Jána Krstitela, ktorý krstil hriešnikov pre ich hriechy a na znak pokánia
Svätý Malachiáš(prorok)
Jediný čistý bez hriechu bol človek na tejto zemi iba Panna Mária a syn živého Boha teda bol aj je Bohočlovek Ježiš Kristus.
tovika
Vysvětlovat (tzv.) věřícímu křesťanu důvod obětování hrdliček Pannou Marií mi přišlo úplně nedůstojné a zároveň marné, když dotyčný postrádá sensus fidei a základní teologické znalosti.
štefan161
Lk 2:22-24: "Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky."

Lv 12:8: "Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na …More
Lk 2:22-24: "Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky."

Lv 12:8: "Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech/!!! /, kňaz ju zmieri a bude čistá.""
tovika
Pokud Vám nestačí vysvětlení Petra skály, tak je to zbytečné asi tak, jako když Pán Ježíš říkal mají Mojžíše a proroky, ať je následují...
tovika
Mimoto, Nový Zákon(Nová smlouva mezi člověkem a Bohem o kultu a podmínkách spásy začíná uskutečněním Ježíšovi mise.
Peter(skala)
Stefan... povedz mi ked Ján Krstitel krstil vodou, aby zmyl hriechy človeka, tak prečo išiel Ježiš na tento tzv. krst?
tovika
No Vy jste tu ještě chyběla...
Svätý Malachiáš(prorok)
Theodora - Maria to je už totálny extrém ju si netreba všímať to už ani psychiater jej nepomôže. To už patrí medzi tie najväčšie levely čudakov čo už sú prísne držaní a pod veľkým dozorom na psychiatrii. Je to rozdvojena osobnosť. Je to heretička a sektarka.
štefan161
Peter... Je to napísané v Písme. Samotný Pán vysvetľuje, prečo to robí.
Alebo aj na to potrebuješ výklad?

Máš tam verše, že obetovali s Jozefom aj za svoj hriech. Alebo to nie je pravda?

Poviem vám len jedno
Mária, táto svätá žena s obrovskou pokorou je zhrozená, čo všetko tu o nej píšete a čo z nej urobili
Svätý Malachiáš(prorok)
Zhrozená je Panna Mária aj Boh z tvojho zmýšľania aký si ateista a klamár štefan161.
tovika
Už jsem to chtěla ukončit ale tohle mě nadzvedlo. Na druhou stranu, Štefane, neberte to osobně, není to snaha Vás nějak urazit, je to, chcete-li, náboženská teologická disputace. Připomíná mi to volání zloděje, který křičí: chyťte zloděje. Co že tu o naší svaté, neposkvrněné Panně Marii, matce našeho Pána Ježíše Krista píšeme hanlivého, nepatřičného, urážlivého a nebiblického?! Všechna čtyři …More
Už jsem to chtěla ukončit ale tohle mě nadzvedlo. Na druhou stranu, Štefane, neberte to osobně, není to snaha Vás nějak urazit, je to, chcete-li, náboženská teologická disputace. Připomíná mi to volání zloděje, který křičí: chyťte zloděje. Co že tu o naší svaté, neposkvrněné Panně Marii, matce našeho Pána Ježíše Krista píšeme hanlivého, nepatřičného, urážlivého a nebiblického?! Všechna čtyři mariánská dogmata jsou teologickou reflexí božího zjevení a tak či onak mají implicite oporu v Písmu. Co se týká obětování malého Ježíška, o této události se zmiňuje pouze Lukáš:
Uvedení Páně do chrámu

2,22
Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu,

2,23 jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!'

2,24 Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata.
Kdo tedy překrucuje slova Písma, jak nám do uondání předhazují všichni ti, kteří si neoprávněně vytvářejí vlastní překlady a výklady?!
Peter(skala)
Stefan ale ja som sa pýtal na Ježiša a nie na Máriu
Zaujima ma, prečo Ježiša nepovažuješ za hriešneho, ked sa dal pokrstiť Jánom Krstitelom ako všetci hriešnici?
Peter(skala)
ty sa do toho nemiešaj trole, ja sa pýtam štefana, aby sa vyjadril k biblickej udalosti.
štefan161
Presne tak Čestmír
On je počiatok stvorenia Božieho. Je vo všetkom prvý.
On zakusil za každého smrť a kresťania ho nasledujú v znovuzrodení.
Ešte aj v pokore bol všetkým kresťanom príkladom.

Ale vy všetci sa nemýlte. Druhý krát už nepríde v pokore, ale ako všemocný sudca a kráľ.
tovika
Nemám slov... Vy jste ale dva manipulátoři. Něco podobného chtěl Peter skala říci. Paralela spočívá v tom, že Pán Ježíš podstoupil Janův křest, aby naplnil boží vůli(Mt 3, 15), ačkoli sám byl bez hříchu a Panna Maria přinesla oběť, ne za svůj hřích, jak tvrdil štefan 161, ale, aby naplnila Zákon(Lk 2, 22-24).
tovika
No nic, nemá to smysl. Jediný rozdíl v tomto pseudo sporu je, že štefan 161 tvrdil, že Panna Maria přinesla oběť za své hříchy.
ekans
chudák @štefan161 to bere dle nauky současného pontifika
Svätý Malachiáš(prorok)
Tvoje zámerne protikresťanské drísty si nechaj pre seba a neobvinňuj práve Božie veci,ktoré nám dal aj cez matku Božiu čiže aj našu Pannu Máriu. To len vy sektári také šírite furt také ohavné články aj slová. Keby si mal pravú vieru v sebe aj pravdu inak by si zamýšľal. Ináč si ďalší nevzdelanec a ateista. Keď nevieš o čo ide tak radšej ani nepíš a nevytvaraj tvoje sprosté články.
štefan161
Keby si mohol už by si zbieral drevo na hranicu čo?

Ale svätí v nebi, povraždení Vatikánom už volajú k Bohu, aby pomstil ich smrť.

Zj 6:9-10: "A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedoctvo, ktoré mali. A kričali veľkým hlasom a vraveli: Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?"

A …More
Keby si mohol už by si zbieral drevo na hranicu čo?

Ale svätí v nebi, povraždení Vatikánom už volajú k Bohu, aby pomstil ich smrť.

Zj 6:9-10: "A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedoctvo, ktoré mali. A kričali veľkým hlasom a vraveli: Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?"

A Vatikanska neviestku opitá krvou svätých mučeníkov to má spočítané
forthetruth333
Rozlišuj Pišta Církev a ľudia v církví su to dve veci NEPOUČUJ MUDREJŠICH 🤪
štefan161
Ja netvrdím, že som múdrejší.
Len hovorím, že cesta spásy je podľa Písma je len jedna jediná.
Viera v Pána Ježiša Krista.
Žiadne pochybné zjavenia
Svätý Malachiáš(prorok)
Kto nemá matku Božiu aj našu Pannu Máriu nema syna živého Boha Ježiša Krista.
tovika
Nikdy také Církev netvrdila, že by spása byla zprostředkována jinak, než skrze zásluhy Ježíše Krista!
tovika
Veškerý protest protestantů a odpor všech nepřátel Církve má svůj skutečný původ v pýše!
One more comment from tovika
tovika
Církev byla vždy nanejvýš obezřetná a zdrženlivá v uznání pravosti jakýchkoli mimořádných nadpřirozených jevů; na druhou stranu, ti, kteří Církvi vytýkají nedostatek charizmat, když je mají, Církví potvrzené, před očima, tak je popírají a zesměšňují, protože se nedějí, jak by chtěli. Domníváte se snad, že můžete Duchu Svatému diktovat, jak má působit?!
Kallistratos
Tak s tím jsi toviko hodně ujela. Viz: Veškerý protest protestantů a odpor všech nepřátel Církve má svůj skutečný původ v pýše! Je to mnohem složitější a docela mne překvapilo to laciné paušalizování. Máš přece na mnohem víc, abys rozkryla, že kořeny problému nemají tak černobílá schémata.... 😊
tovika
Myslím, že jsem neujela a že lacině nepaušalizuji. Je to logický důsledek: Budete jako Bůh... Víc se k tomu nebudu vyjadřovat.
tovika
Znovu opakuji tovika není Kallistratos a je mi úplně jedno, co vy paronoici si o tom myslíte. Kdybyste si dali tu práci a prošli si články a komentáře , našli byste zásadní a radikální rozdíly. Může snad obstát dům sám v sobě rozdvojen...?
Kallistratos
Nemám rád toviko jenom takové kruté zevšeobecnění posazené šmahem na všechny nekatolíky. Důvody mohly být rozličné a u každého jiné. Každý vyrůstá jinde a má své důvody... Lidé někdy priorizují třeba i osobní zkušenost a nebo vlastní formaci a proto nejsou katolíky. Úsměvné je, že já co by katolík se takových vlastně zastávám :) A jde-li o Čestmíra a spol. On ví, že nejsem tovika, jde pravděpodob…More
Nemám rád toviko jenom takové kruté zevšeobecnění posazené šmahem na všechny nekatolíky. Důvody mohly být rozličné a u každého jiné. Každý vyrůstá jinde a má své důvody... Lidé někdy priorizují třeba i osobní zkušenost a nebo vlastní formaci a proto nejsou katolíky. Úsměvné je, že já co by katolík se takových vlastně zastávám :) A jde-li o Čestmíra a spol. On ví, že nejsem tovika, jde pravděpodobně o pouhý trolling a vytvoření chaosu. Nic nového. V opačném případě by musel být paranoik. 😊
Barbarin
Hoki-hooki je patologický lhář. On si snad i věří, že Tovika je někdo úplně cizí. Je to schizofrenik s razantním úbytkem šedé hmoty mozku. Jeho komentářům nevěřte.
Kallistratos
Slyšte, slyšte... Barbarin mluví.... a píše.... neurochirurg s šedou hmotou... Zbývá snad jen Joske se satanovou matricí.... A Burnstein s "Ježíšem" co neumřel na kříží, ale spokojeně dožil někde v Indii. > Já se vůbec nedivím jaké krytí si tyto registrace poskytují a v co věří nechci ani vědět. V X-mana a nebo strašidýlko Strášu. 😊
tovika
A já tvrdím, že lžete Vy, když tu šíříte lež, že tovika je Kallistratos. Nebudu Vám za to přisuzovat žádná démonická působení, jak to Vy rád činíte. Ale(hypoteticky) co s tím uděláte, když zjistíte, že jste se zmýlil, necháte to zapadnout do zapomnění....?! Nebo přiznáte svůj omyl, jak to vyžadujete po každém, o němž se domníváte, že je v omylu?!!! Kateřina
Kallistratos
Toviko, to vážně neřeš. Lež je jejich/jeho chleba. Mne jen vadí, že shazují druhého člověka a tedy tebe, ať jsi kdo jsi. Máš právo na svůj názor, své postoje, svůj nick a hlavně svou identitu. Jejich/jeho jednání je zvrácené. Velmi pochybuji, že by při své inteligenci nepoznal, že dotyčný zastává odlišné postoje a tedy není totožný. Ale jak už jsem psal, je to dle mého záměr, zlý záměr a snaha …More
Toviko, to vážně neřeš. Lež je jejich/jeho chleba. Mne jen vadí, že shazují druhého člověka a tedy tebe, ať jsi kdo jsi. Máš právo na svůj názor, své postoje, svůj nick a hlavně svou identitu. Jejich/jeho jednání je zvrácené. Velmi pochybuji, že by při své inteligenci nepoznal, že dotyčný zastává odlišné postoje a tedy není totožný. Ale jak už jsem psal, je to dle mého záměr, zlý záměr a snaha druhé vytěžovat a obtěžovat. Nepochopitelné, ale zřejmě reálné. 😊