Clicks by countries

 1. 16

  Turkey
 2. 1

  Bulgaria
 3. 1

  Czechia
 4. 1

  Poland
 5. 1

  Italy
 6. 1

  Austria