Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks1K

Pán Ježiš o Antikristovi: Vtedy vylejem Ducha Svätého v takej miere, ako ešte nikdy

„On je telesný človek, ale tak veľmi ho obsadili démoni, že skrze nich urobí nápadné zázraky. Tieto zázraky neurobí preto, aby iným pomohol, ale jedine preto, aby vzbudil pozornosť a vytvoril o sebe …More
„On je telesný človek, ale tak veľmi ho obsadili démoni, že skrze nich urobí nápadné zázraky.

Tieto zázraky neurobí preto, aby iným pomohol, ale jedine preto, aby vzbudil pozornosť a vytvoril o sebe príťažlivý obraz. Dávajte si pozor, vystríhajte sa pred ním, ako od kvasu farizejov!
Satan vedie so všetkými svojimi vazalmi (démoni, diabli) najurputnejší duchovný a fyzický boj pre skazu duší. Každého chce sotiť do zatratenia. Preto som povedal: také veľké bude súženie, aké ešte nikdy nebolo a už ani nebude. Preto skrátim čas, lebo, ak by bolo možné, spôsobil by pád ešte aj vyvoleným.

Moje deti! Modlite sa! Neochvejne verte vo Mňa a Evanjeliu! Odovzdajte Mi vaše životy, lebo len takto si viete svoj život zachrániť! Nebojte sa mučeníctva! Toto je teraz sprevádzajúcim javom vašej éry. Tí, ktorí sa nepodrobia šelme a jej vazalom, tí takmer všetci bez výnimky budú trpieť mučeníctvom. Najmä fyzickým, ale tých, ktorých ochránim, tí duchovným.
Moje deti! Ja mám večný plán s každým jednotlivým človekom. Ja stojím za všetkým. Dovolím toto mohutné prenasledovanie preto, aby som odlúčil ovce od baranov, spravodlivých od pokrytcov. Ale ponechám jeden svätý koreň a držím nad ním svoje rameno. Oni zostanú neporušení. Keď príde čas, vytrhnem ich z tohto údolia sĺz, umiestnim ich na bezpečné miesto. Potom ich položím späť do pripraveného raja, do obnoveného sveta, ktorý vytvorím nový. Oni budú svätý koreň, ktorý znovu vypučí, vyrastie a rozmnožia sa na Zemi.

Zachránim pre nich pastierov, ktorí ich potom budú učiť. Vtedy vylejem Ducha Svätého v takej miere, ako ešte nikdy. Každý bude vnímať Jeho prítomnosť, bude počuť Jeho hlas a okúsi Jeho vedenie. Toto obdivuhodné šťastie, rajský stav si dnes neviete ani predstaviť. Ale verte tomu, lebo moje slová sa naplnia vo svojom čase.

Moje drahé deti! Teraz budete svedkami takých hrozných vecí, aké ešte nikdy neboli na Zemi a už ani nebudú. Predtým, než nastane obdivuhodná vláda tisícročného pokoja, sa tento svet stane čoraz viac dejiskom strašných, pekelných bojov. Skaza Jeruzalema je predobrazom skazy sveta. Ani tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nezbúrali. Toto netreba chápať len vo fyzickom zmysle, ale ešte viac v duchovnom.

Lucifer sa snaží o to, aby vytvoril taký chaos, ktorý ľudia nie sú schopní prekuknúť, a ktorým ich bude môcť zajať a nechať padnúť za obeť. On je najväčším rozhadzovačom. Prevracia svet, buduje steny medzi národmi, sociálnymi skupinami a náboženstvami.

Veľká falošná jednota je najväčším klamstvom.
Ona nikdy neexistovala a ani nebude. Ako oheň a voda, tak ani tieto rôzne náboženstvá spolu nevychádzajú . Svätý Pavol napísal: „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Belialom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem. A budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“ (2Kor 6 14- 18)

Ani vy nemôžete byť v jednote s lživými bludmi, lebo buď nasledujete pravdu, pravdivého Boha, Mňa, Ktorý som Cesta, Pravda a večný Život pre každého môjho prívrženca, alebo sa nájdete v sírovom jazere, ktoré bolo pripravené pre bludárov.

Nikdy neverte v tak veľké klamstvo, že kacíri a pravdiví môžu byť v jednote! Len vtedy bude jeden ovčinec a jeden pastier, ak sa každý človek bez výnimky pridá, do skrze Mňa založenej, katolíckej, univerzálnej, materinskej Cirkvi. Ak spoločne vyznajú Verím v Boha a padnúc na tvár Ma zvelebujú v Oltárnej sviatosti, Ktorý som v nej skutočne prítomný. Eucharistia je mohutným pokladom, ktorú som ustanovil preto, aby ukula národy do jednoty a bola pre vás zdrojom sily v tejto pustej púšti, v údolí sĺz.

V Eucharistii sa dívajte na Mňa tak, ako na váš jedinečný pokrm, ktorý vás posilní v každom boji, je ochranným štítom proti satanovi a udržuje vaše duše pri živote.

Nie je na Zemi pokrm jej podobný. Ona prevyšuje každú energiu a každé občerstvenie, lebo Ja, všemohúci Boh v nej trónim. Ochraňujem a obhajujem vás, posilňujem a pohýnam vás, aby ste rozoznali, čo je Božou vôľou a vedeli to aj vykonať.

Žehnám vás prelievajúcou, večnou láskou môjho Srdca, mojim posilňujúcim požehnaním, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.”
Pán bol veľmi smutný, ale zároveň aj nahnevaný, keď rozprával o diabloch, o útokoch, o bitke. Pán povedal: „migranti sú len nástrojmi, aby dokonali veľký zmätok. Oni sú oklamaní, nešťastní, vykorisťovaní ľudia, ktorých satan tiež predurčil za obete.”

Posilnenie zo Svätého Písma: „List Hebrejom 4,1 nadpis: Božie slovo”
Pán Ježiš o Antikristovi…

Posolstvo obdržala: Mária Julianna 26. 9. 2019
Posolstvo dostupné na: jezusuzenete.hu
Preklad Zoltán

Poznámka redakcie AZN: Posolstvá nemajú Cirkevné schválenie
alianciazanedelu.sk/archiv/4598
zaba likes this.
"Len vtedy bude jeden ovčinec a jeden pastier, ak sa každý človek bez výnimky pridá, do skrze Mňa založenej, katolíckej, univerzálnej, materinskej Cirkvi."
"univerzálnu cirkev-One Word religion ,cirkev new age chystajú globalisti. Posolstvo ju ohlasuje...
Pavol IV likes this.
"Vtedy vylejem Ducha Svätého v takej miere, ako ešte nikdy. Každý bude vnímať Jeho prítomnosť, bude počuť Jeho hlas a okúsi Jeho vedenie. Toto obdivuhodné šťastie, rajský stav si dnes neviete ani predstaviť. Ale verte tomu, lebo moje slová sa naplnia vo svojom čase."
Zaujímavé ,že to isté "prorokuje" aj Dohnal vo svojej knihe Apokalypsa na strane 63:
Jan:A co bude činit Duch Svatý v té době?
More
"Vtedy vylejem Ducha Svätého v takej miere, ako ešte nikdy. Každý bude vnímať Jeho prítomnosť, bude počuť Jeho hlas a okúsi Jeho vedenie. Toto obdivuhodné šťastie, rajský stav si dnes neviete ani predstaviť. Ale verte tomu, lebo moje slová sa naplnia vo svojom čase."
Zaujímavé ,že to isté "prorokuje" aj Dohnal vo svojej knihe Apokalypsa na strane 63:
Jan:A co bude činit Duch Svatý v té době?
Bude činit veliká znamení.Lidé dostanou Jeho plnost jako my apoštolové o Letnicích.A to miliony.Duch Svatý bude činit veliká znamení i vzkříšení mrtvych..."
Aká zhoda :) Ale Písmo nám v časoch antikrista nič také nepredpovedá.
Pavol IV likes this.