Wieczne Odpoczywanie Amen
Ty, Która Pocieszasz obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, pomagaj chorym, starszym i umierającym, zwłaszcza tym, którzy z powodu nieludzkich przepisów grozi śmierć w samotności szpitalnego łóżka, i gdy są pozbawieni sakramentów . Daj im pociechę i pobudź ich do pokuty za swoje winy i ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za popełnione grzechy, aby mogli zamknąć oczy, z …More
Ty, Która Pocieszasz obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, pomagaj chorym, starszym i umierającym, zwłaszcza tym, którzy z powodu nieludzkich przepisów grozi śmierć w samotności szpitalnego łóżka, i gdy są pozbawieni sakramentów . Daj im pociechę i pobudź ich do pokuty za swoje winy i ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za popełnione grzechy, aby mogli zamknąć oczy, z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, Która Jesteś wzywana jako Matka kapłanów, oświeć naszych pasterzy, aby otworzyli swoje oczy na obecne niebezpieczeństwa i byli konsekwentnymi świadkami Twojego Syna Chrystusa, odważnych obrońcami powierzonej im przez Pana trzody i by byli odważnymi przeciwnikami błędu i występku . Uwolnij ich od wszelkiej potrzeby ludzkiego szacunku i zmowy z grzechem. Rozpal ich miłością do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i pobudzaj ich wolę.

Ty, przed Kim uciekają demony piekła, pokonaj diaboliczne plany , tej nienawistnej tyranii, oszustwa pandemii, kłamstwa robotników nieprawości. Niech światło Prawdy świeci nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Zmyl swoich wrogów i upokórz pod stopami dumną głowę tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić królestwo antychrysta.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ty, przed Kim uciekają demony piekła, pokonaj diaboliczne plany , tej nienawistnej tyranii, oszustwa pandemii, kłamstwa robotników nieprawości. Niech światło Prawdy świeci nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Zmyl swoich wrogów i upokórz pod stopami dumną głowę tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić królestwo …More
,,Ty, przed Kim uciekają demony piekła, pokonaj diaboliczne plany , tej nienawistnej tyranii, oszustwa pandemii, kłamstwa robotników nieprawości. Niech światło Prawdy świeci nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Zmyl swoich wrogów i upokórz pod stopami dumną głowę tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić królestwo Antychrysta.''