Z liberálneho kresťanstva vznikne náboženstvo podobné Mohamedovmu.

Marie-Julie Jahenny – Z liberálneho kresťanstva vznikne náboženstvo podobné Mohamedovmu.

Z denníčka Marie-Julie, 9. júna 1881


Pán Ježiš:

„Mojou najväčšou bolesťou je tento druh potešenia v srdciach kresťanov – ktorí boli kresťania, ale ktorí stratili milosť – vidno túto radosť, kedy sila smrteľných ľudí bude nariadzovaná po kráľovstve, (povstane) strašné náboženstvo ako protiklad k tomu, ktoré existuje dnes, a dáva radosť Môjmu ľudu (Pán vidí ľudí, ktorí nazývajú samých seba kresťanmi, ale nie sú nimi. S radosťou príjmu nové náboženstvo, ktoré sa podobá kresťanstvu, ale je v skutočnosti proti spôsobu akým Kristus založil Svoju Cirkev – E.A. Bucch.)Vidím prijímať náboženstvo veselého srdca, bez pomyslenia na Mňa v Cirkvi, na ich krst a všetko dobré pre kresťanskú dušu… skrze zjavovanie týchto znamení (t.j. trestov) Môjmu ľudu, chcem priviesť späť Svoj ľud pred (všeobecným) trestom, pretože ho milujem. Vidím nedočkavo vystupovať toto vinné, znesväcujúce, neslávne Mohamedovmu náboženstvu podobné náboženstvo. Vidím doň vstupovať biskupov (Islam uznáva Krista, ale len za proroka a nie za Syna Božieho – pozn. E. A. Bucch.).

Keď vidím týchto biskupov, veľa, tak veľa, v ich zostave, všetko ich stádo a bez váhania vrhajúc sa do zatratenia a pekla, Moje Srdce je k smrti zranené ako v čase Mojej kalvárie, stanem sa predmetom hrôzy pre väčšinu Môjho ľudu. Všetka mládež bude rozmaznaná a čoskoro padne v hnilobu zápachu, ktorý bude neznesiteľný.“

V každom kúte sveta sú antikristi snažiaci sa pripraviť nás o vieru a majú pastieri vôbec vieru?
Public domain