CÓRKA MARYI
11991

JEZUS: To są znaki końca czasów, Moi wyznawcy, i musicie przygotować swoje dusze

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 29 października 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, jak już powiedziałem, fala zmian ruszyła, gdy Ręka Mojego Ojca opada teraz, karząc nie tylko USA, ale i inne kraje. Wszystkie te ekologiczne zawirowania będą nadal wszędzie występować, dopóki ludzkość nie zostanie oczyszczona.

Musicie się modlić, aby dusze, które odrzucają Boga, mogły być uratowane od ognia piekielnego dzięki hojności innych, poprzez ich modlitwy.

Te znaki mają ukazać ludzkości, że czasy rzeczywiście się zmieniły. Nic nie może być ani nie będzie takie samo, dopóki ziemia nie zostanie oczyszczona, aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście. W tej chwili, gdy grzech pustoszy ziemię, nie jest ona godna przyjąć Mesjasza. To są znaki końca czasów, Moi wyznawcy, i musicie przygotować swoje dusze.

Wkrótce pozostanie niewielu, w tym ci ateiści o sercach z kamienia, którzy będą w stanie zignorować Rękę Mojego Ojca. Jednak Jego wielkie kary o rozmiarach, jakich świat dotąd nie widział, mogą zostać złagodzone i osłabione dzięki waszym modlitwom. Niemniej jednak nadal będą one występowały, dopóki ludzkość nie zaakceptuje Prawdy.

Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia, zbliża się, chociaż najpierw musi mieć miejsce wiele wydarzeń. To będzie trudny czas dla wszystkich dzieci Bożych, w tym tych, którzy mają silną wiarę. Jednak wielu z tych, którzy okazują miłość i wierność Mnie, ich Jezusowi, zachowa spokój, bo oni wiedzą, że przychodzę, aby zabrać ich do Mojego Nowego Raju.

Należy szukać dóbr tego Nowego Królestwa i musicie tęsknić za tym wielkim Darem.

Bądźcie silni i zaufajcie Mi. Powinniście zrozumieć, że Mój Ojciec musi ukarać tych, którzy planują straszne czyny. On obiecał zatrzymać ich działania i zostaną oni zmieceni.

Te znaki będą teraz widoczne w każdym zakątku ziemi, aby ludzkość nie miała wątpliwości, czyja władza decyduje o wszystkim.Tylko Bóg rozkazuje z taką Mocą. Każda inna moc będzie krótkotrwała. Potęga Boga jest wszechmocna i żaden człowiek nigdy nie pokona Stwórcy i Sprawcy wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ich-swiat-dotad-nie-widzial-moga-zostac-zlagodzone
wordpress.com/…itnessed-in-the-world-before-now-can-be-mitigated/

______________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bóg Najwyższy: Księga Prawdy jest największym Darem danym przeze Mnie …

Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości

Bóg Ojciec: Jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła, zrobię to

JEZUS: Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba

JEZUS: Gniewu Mojego Ojca doświadczą podczas kary te narody, które zalegalizowały aborcję

Matka Zbawienia: Wszystkie przepowiedziane proroctwa mogłyby zostać zł…

JEZUS: Przyjmijcie prawdę daną wam w Księdze Apokalipsy i przygotujcie się

______________________________________________
CÓRKA MARYI
"Dzień Pański, dzień Powtórnego Przyjścia, zbliża się, chociaż najpierw musi mieć miejsce wiele wydarzeń. To będzie trudny czas dla wszystkich dzieci Bożych, w tym tych, którzy mają silną wiarę. Jednak wielu z tych, którzy okazują miłość i wierność Mnie, ich Jezusowi, zachowa spokój, bo oni wiedzą, że przychodzę, aby zabrać ich do Mojego Nowego Raju."