Clicks2K
pl.news

Liturgia: niemiecki biskup atakuje Benedykta XVI

Administratorzy oficjalnej witryny internetowej niemieckiego episkopatu, katholisch.de, pozwolili o. Albertowi Gerhardsowi, który uczy liturgii w Bonn, zaatakować Benedykta XVI za jego krytykę obecnej trywializacji liturgii, która zaciemnia obecność Boga. Gerhards oskarżył 9 października Benedykta XVI o myślenie w kategoriach bieli i czerni oraz twierdzenia, jakoby zmiany w liturgii po Soborze Watykańskim II zaowocowały stworzeniem trzeciej drogi, która łączyłaby boską liturgię i ludzką twórczość. Gerhards wydaje się nie zauważać postępującej sekularyzacji nowoczesnej liturgii katolickiej.

Grafika: Katholische Jugend Salzburg, youtube.com, #newsHtjkhpjerz