Clicks17
lv.news

Bīskaps Šnaiders izlabo Franciska nepareizo paziņojumu

Kazahstānas bīskaps Atanācijs Šnaiders ir labojis pāvesta Franciska apgalvojumu, ka dažādas reliģijas ir Dieva griba.

Šnaiders raksta vietnē Rorate-Caeli.blogspot.com (8. februāris), ka kristietība ir vienīgā Dieva gribētā reliģija, kuru nekad nevar nolikt blakus citām reliģijām.

Šnaiders norāda, ka ticībai Kristum un viņa dievišķajai mācībai ir jāaizstāj visas pārējās reliģijas.

"Ja visas citas reliģijas atbilstu Dieva gribai, tad Dievs nebūtu nosodījis Zelta teļa reliģiju Mozus laikā," viņš piebilst.

Šnaiders norāda, ka neviena pasaules autoritāte, "pat ne baznīcas augstākā vara", nevar izmantot pārliecību, ka dažādās reliģijas ir Dieva griba, lai atbrīvotu cilvēkus, kas pieder pie citām reliģijām, no nepieciešamības ticēt vienīgajam glābējs Jēzus Kristus.

"Neviena reliģija, izņemot kristietību, nevar būt Dieva griba, jo Dievs tieši grib, lai visi cilvēki tic viņa Dēlam," viņš piebilst.

#newsNulbrkgyjt