Clicks37
vi.news

Khâm sứ: Ưu điểm của việc rước lễ trên lưỡi là "rất rõ ràng"

"Ưu điểm của việc rước lễ bằng lưỡi đối với tôi là rất rõ ràng," Tổng Giám mục Thomas Gullickson, Sứ thần Tòa thánh tại Berne, Thụy Sĩ, viết trên AdMontemMyrrhae.blogspot.com (ngày 12 tháng 1).

"Chín lần trong số mười, nó đưa ra bằng chứng về một cách tiếp cận được nhớ lại về phía người truyền tin."

Gullickson mong muốn rằng việc phân phát Rước lễ quay lại thành việc quỳ ở lan can bàn thờ.

Điều này cũng sẽ làm chậm lại những gì ông gọi là "Rước Lễ Vội Vã". Ông gọi các linh mục từ chối rước lễ bằng lưỡi là "Bolsheviks."

Hình ảnh: Thomas Gullickson, #newsFqloffstkh