tommy1
1752

JAK PRZEKAZAĆ DZIEDZICTWO PONTYFIKATU ŚW. JANA PAWŁA II KOLEJNYM POKOLENIOM?

24 września 2022 Fundacja imienia św. Jana Pawła II, w której z woli Bożej Opatrzności zostało nam dane pracować, ma naszą pamięć o nim nie tylko …
tommy 1
„Przesłanie o pamięci Kościoła, który jest matką, zakorzenionej w pamięci Maryi o zbawczym dziele Jej Syna Jezusa Chrystusa, osobiście potwierdził Jan Paweł II w Poliklinice Gemelii. Tuż po zabiegu tracheotomii, mając niejako tuż obok siebie książkę „Pamięć i tożsamość”, napisał na podanej sobie kartce papieru: >>Co wy mi zrobiliście! Ale… Totus Tuus<<. Była w tym zapisie zarówno skarga na swój …More
„Przesłanie o pamięci Kościoła, który jest matką, zakorzenionej w pamięci Maryi o zbawczym dziele Jej Syna Jezusa Chrystusa, osobiście potwierdził Jan Paweł II w Poliklinice Gemelii. Tuż po zabiegu tracheotomii, mając niejako tuż obok siebie książkę „Pamięć i tożsamość”, napisał na podanej sobie kartce papieru: >>Co wy mi zrobiliście! Ale… Totus Tuus<<. Była w tym zapisie zarówno skarga na swój naznaczony cierpieniem i chorobą los, jak też i Pawłowa zgoda, aby w duchu Matki Najświętszej dopełniać brak „udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). W moim najgłębszym przekonaniu w tym zdarzeniu należy upatrywać główne zadania, jakie spoczywają na Fundacji Jana Pawła II. Poprzez wierną pamięć o swym świętym Patronie winna ona wpisywać się w wielkie dzieje pamięci Kościoła, o której nauczał i której domagał się on, między innymi w książce „Pamięć i tożsamość”