Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks35
vi.news

Sarah: "Tôi không đời nào đối lập với Francis"

Hồng Y Robert Sarah hối tiếc rằng ông được đặt "lên đầu danh sách những người chống đối Giáo hoàng Francis" mặc dù ông đã nói rằng "bất cứ ai chống lại Giáo hoàng đều ở ngoài Giáo hội".

Trao đổi với NCRegister (ngày 8 tháng 2), ông thú nhận rằng những lời buộc tội này "làm tan nát trái tim tôi và làm tôi buồn sâu sắc".

Ông tin tưởng rằng Francis không chú ý đến "những ám thị giả danh như vậy" khăng khăng một lần nữa khẳng định rằng ông "không đời nào chống lại Giáo hoàng Francis".

Tuy nhiên, ông thấy "không ổn" về "thượng hội đồng kỳ lạ" ở Đức, và tin rằng các tổ chức Giáo hội giàu có của Đức đã gây áp lực buộc Francis phải xóa bỏ đời sống độc thân.

Đối với Sarah, đây sẽ là "một thảm họa" bởi vì nó ngụ ý rằng cuộc sống linh mục không phải là toàn thời gian mà chỉ là một cam kết như những cam kết khác.

Sarah giải thích rằng những kẻ thù của đời sống độc thân dựa trên "những sai lầm lịch sử" và "những hiểu lầm về thần học".

Các linh mục đã kết hôn trong các thế kỷ đầu tiên được yêu cầu phải kiêng quan hệ tình dục và sự độc thân đã được xác nhận tại Hội đồng Elvira (305), ông nói,

Chỉ rất lâu sau đó, phương Đông mới xóa bỏ tình trạng độc thân "mà không bao giờ từ bỏ mối liên hệ bản thể giữa chức tư tế và sự tiết dục".

#newsJwhhlpefam