Clicks1.1K

MÁRIINI VOJACI,NADIŠLA HODINA ZJEDNOTIT VÁS VŠETKÝCH KU MNE. NADIŠIEL ČAS VEĽKEJ BITKY MEDZI DÁVNYM HADOM A ŽENOU OBLEČENOU SLNKOM.

Laudetur Jesus Christus.

Carbonia

Máriini vojaci, nadišla hodina zjednotiť vás všetkých ku Mne.
Nadišiel čas veľkej bitky medzi dávnym hadom a ženou odetou do slnka.


Prichádzam v šatách Madonny z Fatimy, pripravte vaše srdcia, aby ste Ma prijali. Ježišova Matka a vaša Matka príde oslobodiť svojich synov z okov satana.

Nebo potemnie, aby ukázalo nadpis „FATIMA“ ... znamenie, že Pán Neba i Zeme urobí čoskoro svoj Božský zásah.

Vydajte sa k svätosti ó ľudia, kajajte sa! Obráťte sa! Hľadajte toho, ktorý je Pán Pánov, Jedného, Jediného Pravého Boha! Verte v Neho a objímte jeho učenie, aby On mohol vo vás rozpoznať svojich a prísť vám na pomoc.

Svet je obalený temnotou, už sa nič viac nezachráni, diabol položil svoje pazúry na všetko, človek sa stal jeho otrokom bez toho, aby si to všimol,...tak veľká je jeho prefíkanosť,...dobre známa od vekov!

Mária Spoluvykupiteľka o chvíľku nastúpi, Ona povedie svoje verné vojsko, to ktoré Ona samotná poznačila na čele znakom kríža, ako prináležitosti k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.

Máriini vojaci, nadišla hodina zjednotiť vás všetkých ku Mne.
Nadišiel čas veľkej bitky medzi dávnym hadom a ženou odetou do slnka.


Buďte pripravený s Ružencom v ruke a ohňom zapálenej viery. Ajhľa zostúpim z Neba, aby som pripravila cestu Ježišovho návratu s vami, verný ľud.

Ako rytieri. Ducha Svätého, ozdobení tisícami farieb dúhy vstúpite do boja, hrdí, že ste boli vybraní, ako vojaci po Máriinom boku.

Je tu koniec starého času, Zmŕtvychvstalý sa vracia, Nebeské Brány sa otvárajú k jeho prechodu. On sa ukáže svetu s korunou Kráľa Kráľov na hlave a v ruke s Kráľovským Žezlom a bude veľký vo svojej moci!

Jeho víťazstvo je napísané od vekov na veky. Amen!
PetraB
Amen!