JEZUS: Moim wyznawcom został teraz dany Dar wstawiania się

JESUS: My followers have now been given the Gift of Intercession

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 12 sierpnia 2011 roku, godz. 23.45

Moja umiłowana córko, miłość Moich wyznawców wspiera Mnie. Płaczę Łzami radości, gdy jestem świadkiem miłości tych Moich wyznawców, którzy otaczają i obejmują ciebie swoimi modlitwami. Oni, Moja córko, zostali powołani, przez Dar Ducha Świętego, do głoszenia światu Mojego najświętszego Słowa poprzez te ważne Orędzia. Gdyby tylko te inne dusze, które za Mną podążają i które wiedzą, że przemawiam z pomocą różnych wizjonerów, otworzyły oczy i słuchały tego, co mam do powiedzenia, to wtedy ich modlitwy przyniosłyby korzyść tym biednym duszom, które nie przygotowały się na Ostrzeżenie.

Moja Miłość jaśnieje poprzez Moje wierne dzieci na całym świecie. Światło Mojej Miłości, która poprzez nie promieniuje, skutkuje właśnie teraz wieloma nawróceniami na świecie. Choć Moje dzieci może nie są tego świadome, w tym miesiącu, dzięki oddaniu Moich umiłowanych wyznawców, zostały ocalone miliony dusz. Moje drogie dzieci podążyły za Moim poleceniem modlitwy i pobożności w sierpniu, miesiącu ratowania dusz. Powiedz Moim dzieciom, że ich modlitwy i post wywołały wiele szczęścia we wrażliwym Sercu Mojego Ojca.

Obfitość Łask spływa teraz na te drogie, święte dusze, tak że posiadają one od dzisiaj na przyszłość Dar wstawiania się za zagubionymi duszami.

Jakże pragnę trzymać każdego z nich w Moich Ramionach, blisko Mojego Najświętszego Serca, tak bym mógł im pokazać, jak bardzo ich wszystkich kocham. Tak odważni, tak wierni i – pomimo zdarzającego się im od czasu do czasu grzesznego błądzenia – tak dobrzy. Ich serca i dusze są teraz natchnione Moim współczuciem, a Duch Święty poprowadzi Moją drogą Armię w marszu do zwycięstwa, aby pomóc Mi zyskać więcej dusz.

Wasz umiłowany wierny Zbawiciel
Król ludzkości
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…oim-wyznawcom-zostal-teraz-dany-dar-wstawiania-sie