Anton Čulen
11.1K

Video Vdp. P. Mášik: Smilstvo zostane smilstvom aj v roku 2018 (2022). Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu a prijať sviatosť zmierenia ani v roku 2018 (2022)

Video Vdp. P. Mášik: Smilstvo zostane smilstvom aj v roku 2018 (2022). Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu a prijať sviatosť zmierenia ani v roku 2018 (2022).

Vdp. Peter Mášik – kázeň v Marianke dňa 8. septembra 2018, sviatok Narodenia Panny Márie
„Smilstvo zostane smilstvom aj v roku 2018. Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu a prijať sviatosť zmierenia ani v roku 2018. Homosexuálny akt je hlboko nezriadený a proti prirodzenosti aj dnes, bude aj zajtra, tak, ako bol aj pred dve tisíc rokmi a ako bol aj pri Sodome a Gomore. Na tom nemožno nič zmeniť.

Že dneska vidíme mnohých pastierov, ktorí žijú nemorálne a preto často krát majú veľký vplyv v Cirkvi a snažia sa zmeniť aj náuku. A to je to, čo tu nikdy nebolo predtým. To je to, čo je znamenie posledných čias.

A tak je aj na Vás milovaní bratia a sestry, na vás laikov v Cirkvi, aby ste žiadali od svojich kňazov, aby vám hlásali verne náuku Cirkvi, verne Desatoro, verný náuke Cirkvi, Evanjeliu, učiteľskému úradu Cirkvi a posvätnej tradícii“.
(Čas 22 min. 26 sek.)

A. Č.
alianciazanedelu.sk/archiv/2178
Peter(skala)
Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu ...
😇
"Ako Matka napomínam k pokániu tých, ktorí žijú v ťažkom hriechu a predsa pristupujú k svätému prijímaniu. Nemôžu tak robiť!"
Kráľovná pomoci, Dechtice