Anton Čulen
11.1K

Video Vdp. P. Mášik: Smilstvo zostane smilstvom aj v roku 2018 (2022). Cudzoložník nemôže ísť k …

Video Vdp. P. Mášik: Smilstvo zostane smilstvom aj v roku 2018 (2022). Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu a prijať sviatosť zmierenia ani …
Peter(skala)
Cudzoložník nemôže ísť k svätému prijímaniu ...
😇
"Ako Matka napomínam k pokániu tých, ktorí žijú v ťažkom hriechu a predsa pristupujú k svätému prijímaniu. Nemôžu tak robiť!"
Kráľovná pomoci, Dechtice