Stylita
421.4K
Panno Maria, korunovaná v nebi, přimlouvej se za nás.
Stylita
Stylita
Stylita
"Jak jen to je možné, držte se co nejpevněji za šat naší velké Vládkyně – Bohorodice, aby vám pomáhala. Nechť Bohorodice, tato něžná, pečlivá a starostlivá Matka celého světa, ochraňuje vás i celý svět…"
Ctihodný starec Paisij SvatohorecMore
"Jak jen to je možné, držte se co nejpevněji za šat naší velké Vládkyně – Bohorodice, aby vám pomáhala. Nechť Bohorodice, tato něžná, pečlivá a starostlivá Matka celého světa, ochraňuje vás i celý svět…"

Ctihodný starec Paisij Svatohorec
Světlana Růžena Smrková
Ó ano, jistě. Vždyt´ Maria, matka Ježíškova,
je naše sestra v Kristu, jistě pomůže.
Ovšem líbí se ji takové sochy, a malovátka,
kterými si katolíci zvykli ji uctívat?Určitě
ne - je to modloslužba - smrtelný hřích.
Kristův Duch vede k podstatě - a ne k iluzím....More
Ó ano, jistě. Vždyt´ Maria, matka Ježíškova,
je naše sestra v Kristu, jistě pomůže.
Ovšem líbí se ji takové sochy, a malovátka,
kterými si katolíci zvykli ji uctívat?Určitě

ne - je to modloslužba - smrtelný hřích.
Kristův Duch vede k podstatě - a ne k iluzím....
ekans
U.S.C.A.E.
apredsasatoci
Kde je spravodlive OSN?
U.S.C.A.E.
niekto tu má uštipačnú otázku že čo sú hriechy vedúce k smrti aby si mohol kacírsky odpovedať. No na východe aj na západe je to obrazoborectvo jednak samo vyznávanie herézy a ešte horší je človek čo zobrazenia svätých ničí a Najsvätejšia po Bohu je Panna Mária Matka Božia
hajaj búvaj ovečky
Uctievanie akéhokoľvek zobrazenia je modlárstvom, proti Desatoro. Ako byť spasený, slovami Ježíša
U.S.C.A.E.
medený had na púšti, Anjeli na zľutovnici archy my si nectíme zobrazenie ale zobrazovaného a Klaniame sa jedine Bohu aj v SZ už povolil Boh zobrazovania len izraeliti boli príliš drsnatí a plytkí a ešte nebol čas Milosti musel to povoľovať ako deťom inak by upadli do modlárstva
hajaj búvaj ovečky
Nebuďte trvrdohlavými ako hebreji na púšti. "Boh je Duch", nie telo či iný obraz.
U.S.C.A.E.
a Slovo sa TELOM stalo... no a Anjeli sú tiež duchovia a dovolil ich Boh už v SZ zobraziť presne tak NEBUĎTE tvrdohlavý
U.S.C.A.E.
založím SVOJU Cirkev povedal Bohočlovek to vami zmietajú čertovské vnuknutia
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Stále pod mnohými nickami sú tu dvaja ľudia čo ustavične opakovane prichádzajú a je to ostrik a jeho bývali nick otčenáš a martina lutherova mna nikdy neoklamú a môžu písať ako chcú, ale ten istý štýl rozmýšľania a písania. Ťažký heretici bohužiaľ a neviem načo sa ku nim neustále ozývať to nemá absolútne žiadny význam zistia po smrti keď sú oddelení od Svätej RKC a budú od Svätej Trojice a …More
Stále pod mnohými nickami sú tu dvaja ľudia čo ustavične opakovane prichádzajú a je to ostrik a jeho bývali nick otčenáš a martina lutherova mna nikdy neoklamú a môžu písať ako chcú, ale ten istý štýl rozmýšľania a písania. Ťažký heretici bohužiaľ a neviem načo sa ku nim neustále ozývať to nemá absolútne žiadny význam zistia po smrti keď sú oddelení od Svätej RKC a budú od Svätej Trojice a Panny Márie lebo nevojdú do Božieho kráľovstvá pretože všetkým dobrým opovrhovali.
apredsasatoci
A ekumenicky kvas prekvasil celú cirkev. Na čo mi takáto cirkev je?
U.S.C.A.E.
Cirkev je stále neporušená a neporušiteľná. Toto je aj skúška či veríme sebe či Bohu. Inak kto prekladá hodnotenie modernizmu v Encyklike Pascendi Dominici gregis sv. Pia X ako syntézu všetkých heréz tak to prekladá zle v skutočnosti je tá veta v latinčine zberač či zberateľ všetkých heréz
apredsasatoci
Zle? JK nás sám varuje a upozorňuje na kvas, ktorý prekvasí celé cesto!
Nespochybňujem cirkev. Spochybnujem čo sa dneska v nej deje. Nehovorí/nekoná sa Božie Slovo, ale iny Kristus, iné evanjelium, iná myseľ, za ktorou je iný duch!
Bdejme!
Ja sa môžem tváriť, že nič nevidím, lebo Pacendi. Kde má takáto strojena slepota asi dovedie?
Nech sa mi nestane!!!
Nech áno je áno a nie je nie!
U.S.C.A.E.
RKC NIKDY ÚPADOK CELÚ NEPOHLITÍ aj keby bolo neviem ako málo klerikátu a laikátu čo sa drží pravoveria stále si RKC zachová všetky štyri znaky
U.S.C.A.E.
vy vidíte iba úpadok vy v Cirkev neveríte čiže ani Kristovi lebo ON povedal nie Katolíci si vymysleli Bohočlovek povedal že budú útočiť ale nezničia. Katolík je dokonca pripravený na to že sa bude zdať že Viera vymizla úplne ale snaží sa veriť Bohu vy ste si podobní tí ktorí nechcú vidieť úpadok a tí ktorí vidia iba úpadok obidve skupiny veria svojmu egu a nie Bohu
viditeľnosť Cirkvi je …More
vy vidíte iba úpadok vy v Cirkev neveríte čiže ani Kristovi lebo ON povedal nie Katolíci si vymysleli Bohočlovek povedal že budú útočiť ale nezničia. Katolík je dokonca pripravený na to že sa bude zdať že Viera vymizla úplne ale snaží sa veriť Bohu vy ste si podobní tí ktorí nechcú vidieť úpadok a tí ktorí vidia iba úpadok obidve skupiny veria svojmu egu a nie Bohu

viditeľnosť Cirkvi je nutná podmienka existencie Božej ustanovizne pre ľudí ale to neznamená že to bude vždy zrejmá a do očí bijúca viditeľnosť
---
Čo má teda robiť kresťan-katolík, ak sa nejaká čiastočka Cirkvi odtrhne od spoločenstva všeobecnej viery? Nič iného, než že dá prednosť zdraviu celého tela pred nákazlivým a chorým údom. A ako má postupovať, ak by nejaká nová infekcia chcela už nielen čiastočku, ale celú Cirkev naraz nakaziť? Vtedy sa má celým srdcom privinúť k starobylosti: tu už evidentne žiadna novota nemôže úskočne prekvapiť.

Sv. Vincent Lerinský: O katolíckej Tradícii (z roku 434)
apredsasatoci
V tom prípade nasledujme svätého otca Františka, evolúciu, homosexuálne manželstvá
Konečne môžem povedať, Verííííím!
U.S.C.A.E.
Vy si robte čo chcete. Katolík rozlišuje. Naproti tomu jeden bludár vidí len ľudskú časť Cirkvi druhý len Božskú aby si ospravedlnili pohodlné konanie. Katolík volí najťažšiu cestu Cirkev vidí takú aká je ako Bohoľudskú a bojuje proti zlu spôsobenému ľudskou časťou u seba predovšetkým lebo každý smrteľný hriech zraňuje celok ľudskej časti RKC
apredsasatoci
Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.
2. Korinťanom 11:4
Pre teba od apost. Pavla.
Od Ježiša Krista som ti dala odkaz vyššie.
apredsasatoci
Pán řekl: „Běda ti, farizej U.S.C.A.E.
Odvádís desátky z máty, z routy a z každé zeleniny, ale nedbás na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jsi měl dělat, a tamto nezanedbávat. Běda ti, farizej U.S.C.A.E.! Máš rád přední sedadla v rkc a když te lidé pozdravují na ulicích. Běda ti! Jsi jako neznatelny hrob, a lidé, kteří přes tebe chodí, to nevědí.“
BernadettaJaMalinka
Rkc si stále zachová všetky 4 znaky? Práveže jeden, vlastne 2 už nezachovala.. cirkev učí vždy a všade to isté. !!
Dnes uz uci rkc úplne opačnú náuku o spase, než učila skoro 2 tisícročia, nie je verná apoštolom a teda nezostala katolíckou cirkvou. Viď poznámky ku katolíckym listom.. čo je hlavnou podmienkou, aby poapostolska cirkev ostala kristovou cirkvou!!
BernadettaJaMalinka
Zjv 5,13
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: "Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.
Akože Boh dovolil celému tvorstvu klanat sa Jemu A Barankovi?? Akože nezahrmel že si urobili modlu??
Pretože sa neklanali nikomu inému len Bohu - Otcovi a Slovu, Synovi Boziemu.
Lebo On povedal že svoju slávu …More
Zjv 5,13
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: "Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.

Akože Boh dovolil celému tvorstvu klanat sa Jemu A Barankovi?? Akože nezahrmel že si urobili modlu??

Pretože sa neklanali nikomu inému len Bohu - Otcovi a Slovu, Synovi Boziemu.

Lebo On povedal že svoju slávu inému nedá...

A keď sa Ježiš modlí..

22 A slávu, ktoru si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - 23 ja v nich a ty vo mne. Jn17

Oslavujeme Krista vo svätých, lebo bez Neho by nič dobré nikto neurobil. Svätí sú preto, že odumreli sebe a už v nich žije Kristus 😍
One more comment from BernadettaJaMalinka
BernadettaJaMalinka
Mne to nevrta hlavou, ja Pravdu poznám 😍
to ty si dite drahé zostalo v Starom zákone, keď neveríš v Ježiša Krista ako ho ohlasovali apoštoli ☹️
U.S.C.A.E.
ale učí učí stále to isté a stále bude ani za arianizmu to nebolo inak hoc to zjavne nebol každý Biskup čo tak robil. Dokonca Pápež podpísal dvojznačnú arianizujúcu formuláciu vo vyznaní Viery a svätý Atanáz tomu odporoval vy proste nechcete veriť v Cirkev čo Cirkev je článok Katolíckej Viery no a máte podstatu veci kratšie ako traktáty a nič na tom nemenia ani ad hominem výkriky od osoby …More
ale učí učí stále to isté a stále bude ani za arianizmu to nebolo inak hoc to zjavne nebol každý Biskup čo tak robil. Dokonca Pápež podpísal dvojznačnú arianizujúcu formuláciu vo vyznaní Viery a svätý Atanáz tomu odporoval vy proste nechcete veriť v Cirkev čo Cirkev je článok Katolíckej Viery no a máte podstatu veci kratšie ako traktáty a nič na tom nemenia ani ad hominem výkriky od osoby vyššie kto sa musí stále vnucovať si nie je istý tým v čo verí
apredsasatoci
Prečo zúriš?
Prečo stekas?
Prečo hryzies?
Aký duch je za touto (tvojou) zlobou?
U.S.C.A.E.
Záračný dar modlitby
Vznik Pompejskej novény je spojený s príbehom nevyliečiteľne chorého neapolského dievčaťa Fortunatíny Agrelliovej. Na smrť chorá, ale plná viery a odovzdanosti do Božej vôle, ktorú nedokázali nahlodať ani veľké bolesti, sa začala spoločne s členmi svojej rodiny modliť v polovici februára 1884 Novénu k Panne Márii. Jej prosby nezostali Nebeskou Matkou nepovšimnuté, a jej …More
Záračný dar modlitby

Vznik Pompejskej novény je spojený s príbehom nevyliečiteľne chorého neapolského dievčaťa Fortunatíny Agrelliovej. Na smrť chorá, ale plná viery a odovzdanosti do Božej vôle, ktorú nedokázali nahlodať ani veľké bolesti, sa začala spoločne s členmi svojej rodiny modliť v polovici februára 1884 Novénu k Panne Márii. Jej prosby nezostali Nebeskou Matkou nepovšimnuté, a jej dôvera bola odmenená nielen telesným uzdravením ale darom omnoho väčším. Začiatkom marca sa jej totiž zjavila Panna Mária, ako kráľovná Neba sediaca na vysokom tróne a na jej kolenách sedel malý Spasiteľ. Matka Božia držala v rukách posvätný ruženec a na pravej a ľavej strane vedľa nej stáli je svätí ctitelia - sv. Dominik Guzmán a sv. Katarína zo Sieny.

Fortuna Agrelliová, očarená nebeským zjavom kráľovnej a jej odaných vazalov, pokorne žiadala Pannu Máriu o uzdravovanie a náhle, sama zrejme vďaka milosti spoznajúc význam tohto zjavenia, začala oslovovať Pannu Máriu jej titulom Kráľovná posvätného ruženca. Panna Mária jej odpovedala: „Obracala si sa na mňa rôznymi osloveniami a vždy si získala moju milosť. Teraz ma vzývaš titulom, ktorý je mi najmilší – Kráľovná svätého ruženca, preto nemôžem odmietnuť tvoju prosbu. Vždy, keď budeš chcieť odo mňa získať nejakú milosť, vykonaj si na moju počesť tri prosebné a potom tri ďakovné novény, modliac sa pätnásť tajomstiev môjho ruženca.“

Fortúna Agrelliová sa po novéne k Panne Márii Pompejskej uzdravila. Stala sa tak prvou ctiteľkou tejto modlitby, ktorá sa presvedčila o sile modlitby. Následne sa začali Pompejskú Novénu modliť tisíce katolíkov z celého sveta, ktorí si tak vymodlili mnoho milostí a zázrakov.

Pompeje, mesto skazy, ako symbol nádeje - Pompejská novéna a jej zázračné účinky (2. časť) - ABC Tradície
Světlana Růžena Smrková
8Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám./Iz 42/
Jasná řeč Hospodinova pro modloslužebníky nic neznamená.
Dávají Boží Slávu, kdekomu koho určí že je svatý, udělají si
jeho sošku a modlí se k němu o přímluvu. Bláznivý národ.
U.S.C.A.E.
Kriste potomok Dávidov netrestaj obrazoboreckú heretičku ktorá si nectí Tvoju Matku a našu Kráľovnú Matku obráť heretičku Evu na príhovor Kráľovnej
U.S.C.A.E.
svätí v SZ byť nemohli to kresťan vie. Obeta na kríži sa ešte nekonala svätými ich Kristus Boh urobil v Limbe Praotcov
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
viem kto nenávidí Kráľovnú. Ona totiž panuje aj nad nimi a na jediný jej rozkaz MUSIA poslúchať nemôžeme si predstaviť ako Pýcha sama pritom zúri dobre mu tak hadovi
Metod
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis!
Světlana Růžena Smrková
Pane Ježíši Kriste Synu Boží, smiluj se nad námi
svévolnými modláři.
hajaj búvaj ovečky
16 Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. Moja Biblia - Sväté písmo - 1. Jánov list 5. kapitola
Světlana Růžena Smrková
Hřích ,který vede ke smrti - je obcházení
výroků Hospodina.