Clicks2.1K
Varovanie
2

BLÍŽÍTE SE K VAROVÁNÍ

Poselství Ježíše ze dne 21. září 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm
Milované děti, přijměte mé požehnání. Jste můj lid, který miluji.
Děti, přicházím k vám znovu, abych vás vyzval odmítnout hřích a dobře Mě poznat, abyste se nenechaly tak snadno zmást.
Odmítly jste Mě poznat, proto Mě nepoznáváte, pohrdáte přikázáními, svátostmi, eucharistickou slavností a řádným přijímáním. Pro většinu z mých dětí je to jen symbolika, ztráta času, kdy Mne přijímají jen kvůli vnějškovému zdání.
Aniž byste naslouchaly výzvám domu Otce, jdete dál s lidským já, nadmutým zvráceností, kterou v sobě nesete. Vytváříte zákony, které podporují zbíjení nevinných, a tento nejtěžší hřích vyvolává utrpení lidstva.
Stvoření vás nezná…
Jste generací, která se bouří proti svému Pánu a svému Bohu.

Domýšlivé lidské ego nezná lásku k bližnímu…
Neposlušnost je potravou mnoha lidských tvorů…
Na věrnost je pohlíženo jako na absurditu, a proto jste ve velkém nebezpečí, neboť vám chybí upřímnost a bratrská láska, která by vám dovolila přežít, kdybyste se navzájem chránili.
To jsou pro mé lidi vrcholné chvíle, kdy se lidské stvoření nechalo svést na scestí s krajní poslušností a vydalo se vlkům jako ovce bez pastýře [Mk 6, 34].
Čekají vás větší a strašnější utrpení, krize všeho druhu, pronásledování kvůli tomu, že jste mými dětmi, že se lišíte od ostatních, kteří jsou ponořeni do hříchu a neposlušnosti.
ČAS JE KRÁTKÝ… Sociální neklid sílí, komunismus je připraven zaútočit na lidstvo a uvrhnout je do války.
Blížíte se k Varování.
Varování přijatá mým domem se naplňují před vašima očima a budou se naplňovat i nadále.
Pšenice se odděluje od koukolu.

Ne všichni, kdo se nazývají mými dětmi, dosáhnou konce.

Uchovávejte si potraviny, bude jich nedostatek. Připravte požehnané hrozny a uložte med.
Mějte u sebe olej milosrdného Samaritána a léky, které vám můj dům dal poznat (*).
Mějte u sebe geránium, které mé děti nazývají olejem svatého archanděla Michaela na počest mého milovaného archanděla.
Blížíte se k Varování…

K očekávaným událostem, které se mají stát před Varováním, může dojít během několika dnů. Duchovní bída lidstva vás vede do propasti.

Stydíte se modlit, žehnat a být bratrští, neboť mnoho mých dětí má srdce z kamene.
LÁSKA VYHASÍNÁ… Ďábel o to usiluje tváří v tvář prázdnému lidství, zbavenému Mne a bez citů.
Mé děti se nemusí bát, mé milosrdenství je chrání a má Nejsvětější Matka je přikrývá svým pláštěm.
Kupředu, moji lidé! Jděte vpřed s vírou, s nadějí, s jistotou nového nebe a nové země [Zj 21, 1].
Můj anděl pokoje vás stále pozoruje s nekonečnou láskou a od nynějška vás bude chránit!
Jděte vpřed beze strachu, jste moji lidé, nezastavujte se, nosím vás ve svém Nejsvětějším Srdci.
S věčnou láskou,
Váš Ježíš

(*) Speciál o budoucích chorobách. Aktualizováno.
poselstvi-zbytku.org/pdf/choroby.pdf
Peter(skala)
Blížite sa k Varovaniu.
Varovanie prijaté mojim Domom sa naplňuje pred vašími očami a budu sa naplňovať i naďalej.
Pšenica sa oddeluje od kukolu.

Nie všetci, ktorí sa nazývajú mojimi děťmi, dosiahnu konca.

Uchovávajte si potraviny, bude ich nedostatok. Pripravte požehnané hrozná a uložte med.
Majte u seba olej milosrdného Samaritána a liečivá ktoré vám môj Dom dal poznať (*).
Majte u …More
Blížite sa k Varovaniu.
Varovanie prijaté mojim Domom sa naplňuje pred vašími očami a budu sa naplňovať i naďalej.
Pšenica sa oddeluje od kukolu.

Nie všetci, ktorí sa nazývajú mojimi děťmi, dosiahnu konca.

Uchovávajte si potraviny, bude ich nedostatok. Pripravte požehnané hrozná a uložte med.
Majte u seba olej milosrdného Samaritána a liečivá ktoré vám môj Dom dal poznať (*).
Majte u seba geránium, ktoré moje deti nazývajú olejom svätého archanjela Michala na počesť môjho milovaného archanjela.
Blížite sa k Varovaniu…
Glockner ...
zase jedna číselná mystika