BÓG OJCIEC: Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Boskiej Woli

God the Father: My Divine Will must never be opposed

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 9 maja 2014 roku, godz. 17.00

Moja najdroższa córko, świat został stworzony przeze Mnie, ponieważ taka była Moja Wola. Moja Wola istniała zawsze i zawsze będzie istnieć. Moja Wola wypełni się z wolą lub bez woli ludzkości. Wolna wola, dana człowiekowi z Mojej Ręki, była nadużywana i to doprowadziło do oddzielenia człowieka ode Mnie, Ojca Przedwiecznego. Dopóki człowiek ma Dar wolnej woli, oznacza to, że tylko ci, którzy zdecydują się przyjść do Mnie, przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, mogą stać się częścią Mnie – ponownie osiągając pełnię.

Kiedy wola człowieka przeciwstawia się Mojej Woli, wywołuje to zaciekłą walkę, bo tylko Moja Wola może przeważyć wszystko to, co jest. Moja Boska Wola ma pod swoją władzą wszystko, na co Ja pozwalam, i wszystko, co dopuszczam, bo zawsze będę uznawał wolną wolę, którą dałem człowiekowi, gdyż nie zabieram tego, co daję. Czasami człowiek przez swój wolny wybór sprawia straszny ból w świecie i poprzez swoją chciwość i egoizm ogromnie Mnie obraża. Jednak Ja nie ingeruję w wolę człowieka, bo tylko on może zdecydować, czy pragnie wypełniać to, czego pragnie Moja Wola, czy nie. A choć nie będę próbował odebrać wolnej woli, to wolny wybór nie oznacza, że człowiek może narzucać Mi swoją wolę ponad tę, która jest Moja.

Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Boskiej Woli, bo człowiek nigdy nie może pokonać Mojej Woli. Kiedy tak czyni, przekona się, że niemożliwe jest sprzeciwienie się Mnie bez ponoszenia konsekwencji. Tylko Ja decyduję o skutkach życia i śmierci, ponieważ tylko do Mnie należy ta decyzja. Kiedy podejmuję decyzję, aby przeprowadzić Moje Plany chronienia Moich dzieci, żaden człowiek nie ma władzy odmienienia tego. Jeśli człowiek będzie się starał ingerować w Moje Dary dla świata, które obejmują życie we wszystkich jego formach, to nie tylko mu się to nie uda, ale w konsekwencji będzie cierpiał.

Niech żaden człowiek nie stara się powstrzymać Mnie w Moim Planie ukończenia Mojego Świętego Przymierza. Niech żaden człowiek nie bluźni przeciwko Mnie ani nie staje na drodze Mojej Woli, aby nie został gwałtownie odcięty. Niech żaden człowiek nie stara się Mnie powstrzymać od przekazania Życia Wiecznego duszom, bo jego własne życie się zakończy.

Gdy próbujecie sprzeciwić się Mnie, nigdy wam się to nie uda. Kiedy człowiek niezmiennie odrzuca Moje Słowo i walczy z Moją Boskością, to w rezultacie przyniesie to tylko zamieszanie, katastrofę, utratę życia i straszne kary. Dlatego gdy proszę, by dusza słuchała Mnie lub Moich poleceń, i ona dzięki swojej wolnej woli przyjmie te prośby, to będzie dla niej niemożliwe sprzeciwić się Mojej Woli.

Ty, Moja córko, próbowałaś walczyć z Moją Wolą – jednak już Mi się poddałaś. Od teraz będziesz wiedziała, że jest to mało skuteczne, bo tylko to, co jest dyktowane przeze Mnie, na Mój własny sposób, może się dokonać.

Dzieci – Ja Jestem waszym Ojcem. Ja Jestem waszym Stwórcą. Tylko Ja wiem, co przyniesie wam przyszłość, ale doznacie pocieszenia, gdy się dowiecie, że wszystkie Moje Plany zostały zakończone. Tylko wtedy, gdy wasza wola połączy się z Moją, Moje Królestwo będzie mogło zostać w pełni urzeczywistnione i ostatecznie ukończone. Dopiero wtedy zakończą się wszystkie konflikty między człowiekiem a Mną, waszym Ojcem Przedwiecznym. Pokój zapanuje w Nowym Świecie, który ma nadejść – świecie tak doskonałym, że nigdy się nie skończy.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…nigdy-nie-wolno-sie-sprzeciwiac-mojej-boskiej-woli

____________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ORĘDZIA O UNIESIENIU, ZABRANIU LUB POCHWYCENIU

JEZUS: Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios

JEZUS: Pochwycę dobrych na Moje Łono, jak zostało to przepowiedziane, i w mgnieniu oka zostaną …

Matka Zbawienia: Wszyscy, którzy pozostają wierni prawdzie, w mgnieniu oka zostaną uniesieni do …

JEZUS: W mgnieniu oka, zostaniecie uniesieni do Mojego Nowego Królestwa

JEZUS: Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie połączeni z waszą rodziną

BÓG OJCIEC: Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą

____________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Niech żaden człowiek nie stara się powstrzymać Mnie w Moim Planie ukończenia Mojego Świętego Przymierza. Niech żaden człowiek nie bluźni przeciwko Mnie ani nie staje na drodze Mojej Woli, aby nie został gwałtownie odcięty. Niech żaden człowiek nie stara się Mnie powstrzymać od przekazania Życia Wiecznego duszom, bo jego własne życie się zakończy."