ľubica

zacházení s Nejsvětější svátostí – Duše a hvězdy

Problematický překlad? Celebrace čelem k lidu? Ministrantky? Tělesné postoje? Nikoli; největší a nejvážnější problém liturgie latinské Církve – to …
One more comment from ľubica
ľubica
Problematický preklad? Celebrácia čelom k ľudu? Miništrantky? Telesné postoje?
zima....zima....zima......najväčší a najvážnejší problém liturgie latinskej Cirkvi – to jest jej novej formy resp. omše Pavla VI. – toto všetko presahuje, hoci s tým všetkým súvisí. Ide o spôsob, ako sa nakladá s Telom Kristovým. To musí byť úplne prvá vec, s ktorou ae bude musiet vysporiadat hypotetická „reforma …More
Problematický preklad? Celebrácia čelom k ľudu? Miništrantky? Telesné postoje?
zima....zima....zima......najväčší a najvážnejší problém liturgie latinskej Cirkvi – to jest jej novej formy resp. omše Pavla VI. – toto všetko presahuje, hoci s tým všetkým súvisí. Ide o spôsob, ako sa nakladá s Telom Kristovým. To musí byť úplne prvá vec, s ktorou ae bude musiet vysporiadat hypotetická „reforma reformy“, a musí sa riešit nie vágnym príkladom, ale natvrdo zákonom.