hr.news
190

Rigidnost i legalizam: Panamski biskupi upozoravaju na PiusX

Biskupi Paname izdali su legalističku i krutu anatemu 14. rujna, upozoravajući svoje “vjernike” da ne prisustvuju misi u Bratstvu PiusX. Osudu potpisuju predsjedavajuća Miranda (od Chitréa), Lacunza …More
Biskupi Paname izdali su legalističku i krutu anatemu 14. rujna, upozoravajući svoje “vjernike” da ne prisustvuju misi u Bratstvu PiusX.
Osudu potpisuju predsjedavajuća Miranda (od Chitréa), Lacunza (David), Hernandéz (Darién), Ochogavía (Colón), Ulloa (Panama).
Njihova je izlika "braniti jedinstvo Crkve" i stoga "zahtijevati obdržavanje svih crkvenih zakona". Saborska Crkva prezire kanonsko pravo i koristi ga samo za progon katolika.
Biskupi otvoreno lažu kada tvrde da je Drugi vatikanski sabor "zahtijevao" upotrebu narodnog jezika u liturgiji.
Naprotiv, Sacrosanctum Concilium 36.1 zapovijeda da se "sačuva uporaba latinskog jezika u latinskim obredima", što znači da su biskupi Paname, a ne PiusX, ti koji se ne pokoravaju Drugom vatikanskom saboru.
#newsQfafzhmppk